Obsah

Najnovšie

16.12.2018 - 23.12.2018

Oznámenie CZ ECAV Liptovský Ondrej: "Služby božie v mesiaci DECEMBER 2018" - do 23.12.2018

oznámenie konania Služieb Božích od 2.12.2018 do 23.12.2018 v 50 týždni sa denne konajú večierne: Liptovský Ondrej 17:00 hod. Jakubovany 18:00 hod.

Detail Udalosti

11.12.2018

Vývoz komunálneho odpadu za december 2018 bude spresenený 18.12.2018 keď 26.12.2018 (streda) je sviatok

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umeistňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2019. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma.

Detail Oznamy

10.12.2018

Kronikár /-ka obce Jakubovany - oznam

Obec Jakubovany oznamuje, že hľadá kronikára. Predpoklady: znalosť písma na PC (WORD) práca so skenerom dobrá znalosť slovenského jazyka ukončené vzdelanie s maturitou Úlohou kronikára/-ky bude viesť obecnú kroniku, keď je potrebné prepísať udalosti od roku 2007 do súčasnosti a potom priebežne pokračovať v záznamoch. Jedná sa o písanie textu na počítači v stanovenom formáte, čomu predchádza roztriedenie podkladov z obecného úradu. Odmena za vedenie vychádza z noriem: 5,- € až 6,70€ za 1800znakov (písmen) v čom je aj príprava podkladov, ktoré sa do kroniky použijú. Záujemcov prosíme o naše kontaktovanie do 28.12.2018: - telefonicky na 0902 350 753, - e-mailom na starosta@jakubovany.sk , - poštou, alebo osobne na: Obecný úrad Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04. V mesiaci január 2019 prebehne stretnutie so záujemcami, detailnejšie poskytnutie informácií a rozhodnutie o kronikárovi obce.

Detail Oznamy

10.12.2018

Prevziate funkcie starostu a funkcií poslancov obecného zastupiteľstva, na obdobie 2018-2022

Dňa 3.decembra 2019 zvolený starosta zložil sľub do rúk predsedníčky volebnej komisie a potom zvolení poslanci zložili sľub pod vedením starostu a ujali sa svojich funkcií. Starosta: Ing. Milan Zuzaniak Zástupca starostu: Dušan Žiaran Poslanci: Matej Hrča Lucia Jančušová Ing. Peter Jančuška Roman Kováčik Dušan Žiaran

Detail Oznamy

31.12.2018 - 01.01.2019

Silvestr na Borovej Sihoti

možnosť zakúpenie vstupeniek a prežitie Silvestra na Borovej Sihoti

Detail Udalosti

06.12.2018

Nezabudajte triediť odpady, vďaka kvalitnému triedeniu skla, papiera, plastov, tetrapakov, kovov, polystyrénu, molitanu nebude nutné zvyšovať poplatky za komunálny odpad.

okrem triedenia odpadov je potrebné aby ste vytriedené zložky papiera, plastov, tetrapakov, kovov, polystyrénu pred vhodením do zberných nádob v obci zošliapli a znížili tak objem odpadu - zlepšili využitie objemu nádoby. Obec v oblasti separovaných odpadov spolupracuje s OZV: ENVI-PAK.

Detail Oznamy

01.12.2018

Predaj sliepok a krmív, výkup koží pre rok 2019

firma ktorá chodí každé týždne podľa rozpisu ponúka pre rok možnosť objednania sliepok, keď s rozvozom začína v marci 2019

Detail Oznamy

30.11.2018

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci december 2018.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac december 2018 je uvedený nižšie Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2019. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva a zelený odpad je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma.

Detail Oznamy

28.11.2018

ZÁKAZ podomového výkupu kovov, autobaterií a iných materiálov v obci Jakubovany

dôvody zákazu a možné riešenie - čítajte nižšie

Detail Oznamy

28.11.2018

Ponuka 7 týždňových kuričiek pre rok 2019

súkromná firma ponúka možnosť objednania 7 týždňových kuričiek pre rok 2019. Termíny viď nižšie, objednávky prijímajú priebežne.

Detail Oznamy

Úradná tabuľa

Výber z fotogalérie