Obsah

Najnovšie

12.01.2019

Parkovanie motorových vozidiel na miestnych komunikáciách - výzva

Vzhľadom na pokračujúce sneženie a zvyšujúcu sa vrstvu snehu na okrajoch komunikácií žiadame, aby ste si motorové vozidlá parkovali vo svojich dvoroch, alebo na vybudovaných obecných parkovacích plochách, prípadne pred kultúrnym domom a na okraji plochy pred miestnou reštauráciou. Neparkujte na miestnych komunikáciách, keď sa tým obmedzuje prejazd iným vozidlám a obmedzuje sa aj údržba miestnych komunikácií. Tiež žiadame aby neboli vozidlá parkované na moste smer Vršok, most musí zostať v celej šírke voľný. Pokiaľ budú parkované motorové vozidlá na miestnych komunikáciách brániť v prejazde zimnej techniky tým, že nezostane dostatočný prejazd, bude privolaná hliadka PZ SR a voči majiteľovi budú vyvodené sankčné postihy, pre porušenie dopravných predpisov.

Detail Oznamy

12.01.2019

Lyžiarsky vlek na Baniach - informácia

Oznamujeme, že lyžiarsky vlek na Baniach je v prevádzke počas soboty a nedele.

Detail Oznamy

07.01.2019

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci január 2019.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac január 20189 je uvedený nižšie. Vzhľadom na klimatické podmienky môže dôjsť k posunu vývozu o jeden týždeň. Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2019 a následne k zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady v roku 2020. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva a zelený odpad je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma.

Detail Oznamy

02.01.2019

CZ ECAV V LIPT.ONDREJI OZNAMUJE TERMÍNY SLUŽIEB BOŽÍCH v mesiaci január .2019

V JAKUBOVANOCH SA SLUŽBY BOŽIE KONAJÚ V KULTÚRNOM DOME JAKUBOVANY 21.

Detail Oznamy

02.01.2019

Vývoz komunálneho odpadu za január 2019 bude 30.01.2019 (streda)

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umeistňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za komunálny odpad - skládkovanie V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma.

Detail Oznamy

10.12.2018

Kronikár /-ka obce Jakubovany - oznam

Obec Jakubovany oznamuje, že hľadá kronikára. Predpoklady: znalosť písma na PC (WORD) práca so skenerom dobrá znalosť slovenského jazyka ukončené vzdelanie s maturitou Úlohou kronikára/-ky bude viesť obecnú kroniku, keď je potrebné prepísať udalosti od roku 2007 do súčasnosti a potom priebežne pokračovať v záznamoch. Jedná sa o písanie textu na počítači v stanovenom formáte, čomu predchádza roztriedenie podkladov z obecného úradu. Odmena za vedenie vychádza z noriem: 5,- € až 6,70€ za 1800znakov (písmen) v čom je aj príprava podkladov, ktoré sa do kroniky použijú. Záujemcov prosíme o naše kontaktovanie do 28.12.2018: - telefonicky na 0902 350 753, - e-mailom na starosta@jakubovany.sk , - poštou, alebo osobne na: Obecný úrad Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04. V mesiaci január 2019 prebehne stretnutie so záujemcami, detailnejšie poskytnutie informácií a rozhodnutie o kronikárovi obce.

Detail Oznamy

06.12.2018

Nezabudajte triediť odpady, vďaka kvalitnému triedeniu skla, papiera, plastov, tetrapakov, kovov, polystyrénu, molitanu nebude nutné zvyšovať poplatky za komunálny odpad.

okrem triedenia odpadov je potrebné aby ste vytriedené zložky papiera, plastov, tetrapakov, kovov, polystyrénu pred vhodením do zberných nádob v obci zošliapli a znížili tak objem odpadu - zlepšili využitie objemu nádoby. Obec v oblasti separovaných odpadov spolupracuje s OZV: ENVI-PAK.

Detail Oznamy

01.12.2018

Predaj sliepok a krmív, výkup koží pre rok 2019

firma ktorá chodí každé týždne podľa rozpisu ponúka pre rok možnosť objednania sliepok, keď s rozvozom začína v marci 2019

Detail Oznamy

28.11.2018

ZÁKAZ podomového výkupu kovov, autobaterií a iných materiálov v obci Jakubovany

dôvody zákazu a možné riešenie - čítajte nižšie

Detail Oznamy

28.11.2018

Ponuka 7 týždňových kuričiek pre rok 2019

súkromná firma ponúka možnosť objednania 7 týždňových kuričiek pre rok 2019. Termíny viď nižšie, objednávky prijímajú priebežne.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie