Obsah

Najnovšie

17.09.2018

Oznámenie obce: v dňoch 24.9. - 28.9.2018 je starosta obce mimo obec z dôvodu služobnej cesty, na pracovisku bude od 01.10.2018

Oznámenie obce: v dňoch 24.9. - 26.9.2018 je starosta obce mimo obec, z dôvodu služobnej cesty, na pracovisku bude od 01.10.2018. Pracovníčka Obecného úradu je na pracovisku v úradné hodiny.

Detail Oznamy

10.09.2018

UPOZORNENIE NA POHYB MEDVEDICE A MEDVEĎA

UPOZORŇUEJME NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČIE STRETU S MEDVEĎOM. V okolí obce sa pohybuje medvedica s medvieďatmi. Jej pohyb bol zaznamenaný na Vršku a Starom Konci, keď prichádza do sadov za domami a do sadu za zvonicou. Na Hôre sa pohybuje medveď a tento chodí do sadov na ulici za Horou a na Skálí. Došlo už k napadnutiu jahniat za rodinným domom, keď jedno jahňa priamo na sade aj zožral.

Detail Oznamy

03.09.2018

Vývoz komunálneho odpadu za september 2018 bude 26.9.2018 (streda)

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto - k štiepkovaniu. Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma.

Detail Oznamy

03.09.2018

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci september 2018.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac september 2018 je uvedený nižšie V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva a zelený odpad je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Zelený odpad vhodný na kompostovanie na druhé označené miesto.

Detail Oznamy

16.08.2018

Prerušenie dodávky elektrickej energie - 17.09., 18.09., 19.09, 20.09.,21.09. , 24.9., 25.9., 26.9., 27.9., 28.9., 1.10., 2.10., 3.10.2018. od ZOO Kontakt, s.r.o. všetky objekty Doline Studená

Bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. v pracovné dni od 17.9.2018 do 3.10.2018 v dńoch: pondelok, utorok, stredu a štvrtok od 07:30hod do 19:30 hod. v piatok od 07:30 hod. do 18:00 hod. pre všetky objekty v Doline Studená, keď prvým objektom je už ZOO Kontakt, s.r.o, Jakubovany 189 a potom všetky chaty napojené na energetickú sieť.

Detail Oznamy

13.08.2018

BARANEC 12.08.2018 - 16.ročník výstupu na Baranec, z obce Jakubovany

Dňa 12.08.2018 (nedeľa) sa uskutočnil 16. ročník výstupu na Baranec z obce Jakubovany. V prílohe fotka z vrcholu Baranca. Po zostupe čakalo účastník občerstvenie v podobe halušiek, piva, kofoly. Prebehlo ocenenie niektorých účastníkov výstupu, kde prispelo Občianske združenie Klokôtka. Členky a priaznivci MS Červeného kríža zaspievali pieseň o Baranci. Ďakujeme všetkým za účasť a tiež za pomoc pri organizovaní akcie, ako i všetkým sponzorom za ich príspevky.

Detail Oznamy

17.07.2017

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie