Obsah

Najnovšie

07.08.2017

PARKOVNIČKA 5.august 2017

.

Detail Oznamy

20.07.2017

"Výstup na Baranec 2017." 26.8.2017 od 6:00 hod.

Klub turistov Jakubovany, v spolupráci s MS Červeného kríža a obcou Jakubovany, Vás pozýva na turistické podujatie "Výstup na Baranec 2017." Výstup sa uskutoční v sobotu 26. augusta 2017. Začiatok výstupu o 06:00 od kultúrneho domu. Účastníci si môžu kúpiť odznak, bryndzové halušky, pivo alebo kofolu.

Detail Oznamy

19.07.2017

VYHLÁSENIE: ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

VYHLÁSENIE: ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU od 19.07.2017 od 10:00 hod. do odvolania

Detail Oznamy

17.07.2017

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

Detail Oznamy

15.07.2017

Informácia: cesta popod Strečno prejazdná

od 30.7.2017 je cesta popod Strečno opäť prejazdná.

Detail Oznamy

29.06.2017

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie