Obsah

Najnovšie

16.10.2018

Oznámenie obce: V dňoch 16.10 - 17.10.2018 čerpá pracovníčka obecného úradu dovolenku.

Oznámenie obce: V dňoch 16.10 - 17.10.2018 čerpá pracovníčka obecného úradu dovolenku. V štvrtok 18.10.2018 bude obecný úrad otvorený až od 11:00 hod. Starosta vykonáva svoju agendu a za pracovníčku len overovanie listín a podpisov, preberanie pošty. V prípade, že starosta sa nenachádza v kancelárii volajte ho na 0902 350 753, starosta Zuzaniak Milan

Detail Oznamy

15.10.2018

Oznámenie zmeny otváracej doby - Pošta Liptovský Ondrej je dňa 16.10.2018 (utorok) otvorená len 07:00hod. do 11:00 hod.

pošta Liptovský Ondrej je v utorok 16.10.2018 otvorená len v čase od 07:00 hod. do 11:00hod. Ďakujeme za pochopenie Lucia Kojšová Vedúca pošty SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Centrum regionálneho predaja a prevádzky Žilina Obvod hlavnej pošty Liptovský Mikuláš Pošta Liptovský Ondrej Liptovský Ondrej č. 84, 032 04 Liptovský Ondrej tel.: 044/ 559 52 24 e-mail: kojsova.lucia@slposta.sk www.posta.sk

Detail Oznamy

02.10.2018

Vývoz komunálneho odpadu za október 2018 bude 31.10.2018 (streda)

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umeistňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2019. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma.

Detail Oznamy

01.10.2018

Oznámenie dočasného obmedenia príjazdu, z dôvodu opráv miestnych komunikácií

Obecný úrad Jakubovany oznamuje, že od 02.10.2018 (utorka) začína stavebná firma s prevádzaním opravy miestnej komunikácie v úseku od miestnej komunikácie vedúcej k bytovým domom (od reštaurácie), popred rodinné domy č. 34 a 35. Z toho dôvodu bude príjazd k rodinným domom 36, 46, 190, 54, 55 a záhumenkám len z miestnej komunikácie zo Starého konca. Celý text obmedzenia čítaj nižšie.

Detail Oznamy

01.10.2018

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci október 2018.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac október 2018 je uvedený nižšie Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2019. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva a zelený odpad je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma.

Detail Oznamy

10.09.2018

UPOZORNENIE NA POHYB MEDVEDICE A MEDVEĎA

UPOZORŇUEJME NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČIE STRETU S MEDVEĎOM. V okolí obce sa pohybuje medvedica s medvieďatmi. Jej pohyb bol zaznamenaný na Vršku a Starom Konci, keď prichádza do sadov za domami a do sadu za zvonicou. Na Hôre sa pohybuje medveď a tento chodí do sadov na ulici za Horou a na Skálí. Došlo už k napadnutiu jahniat za rodinným domom, keď jedno jahňa priamo na sade aj zožral.

Detail Oznamy

13.08.2018

BARANEC 12.08.2018 - 16.ročník výstupu na Baranec, z obce Jakubovany

Dňa 12.08.2018 (nedeľa) sa uskutočnil 16. ročník výstupu na Baranec z obce Jakubovany. V prílohe fotka z vrcholu Baranca. Po zostupe čakalo účastník občerstvenie v podobe halušiek, piva, kofoly. Prebehlo ocenenie niektorých účastníkov výstupu, kde prispelo Občianske združenie Klokôtka. Členky a priaznivci MS Červeného kríža zaspievali pieseň o Baranci. Ďakujeme všetkým za účasť a tiež za pomoc pri organizovaní akcie, ako i všetkým sponzorom za ich príspevky.

Detail Oznamy

17.07.2017

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie