Obsah

Najnovšie

20.06.2017 - 20.07.2017

Na území Tatranského národného parku (v Žilinskom kraji) - Zoznam vyhradených miest č. 1/2017

ZOZNAM VYHRADENÝCH MIEST V TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU č. 1/2017 zo dňa 14.6.2017

Detail Úradná tabuľa

07.06.2017 - 30.06.2017

CZ ECAV na SLovensku Liptovský Ondrej oznamuje údalosti v mesiaci jún 2017

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Liptovský Ondrej tvoria cikrevníci z obcí Jakubovany, Konská a Liptovský Ondrej. Cirkevný zbor zverejňuje aktivity ktoré prebehnú v mesiaci jún 2017

Detail Udalosti

01.06.2017

Informácie o uzávierkách cesty popod Strečno v mesiaci jún 2017 -

údaje o uzatváraní cesty popod Strečno budú pravidelne aktualizované.

Detail Oznamy

31.05.2017

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci jún 2017 a drobný stavebný odpad.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac jún dňa 28.06.2017. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Detail Oznamy

25.05.2017 - 29.09.2017

24 máj 2017 Most ponad Klokôtku pred rodinným domom č.72

V mesiaci máj 2017, po dažďoch z 31.4.2017 na 01.05.2017 došlo k odplaveniu drevených pomocných stoják pod mostom smer Kopanička. Stav vodnej hladiny však nebol taký, aby sa mohol vyhlásiť zvýšený stupeň nebezpečenstva. Obec už v novembri 2016 dala vyrobiť betónové panely na tento most. Keď sa 9.mája 2017 zložili drevené fošne zistilo sa, že sa musia opraviť steny mosta, lebo betón sa rozpadáva. Práce previedla firma M+M Prefa, ako havarijnú opravu a dňa 24.05.2017 bol most opät plne funkčný, aj pre nákladné motorové vozidlá. Pracovníci obce pomohli pri odstraňovaní starých fošní, nosných koľajníc a pri úprave odvodnenia povrchu cesty nad mostom.

Detail Udalosti

25.05.2017 - 30.06.2017

24 máj 2017 - Oprava pieskoviska v Materskej škole.

Obec Jakubovany vykonala opravu pieskoviska pre deti v areály Materskej školy Jakubovany. Boli odstránené zhnité fošne, osadený betónový rám, ktorý vyrobila a osadila firma M+M Prefa, Liptovský Hrádok. Pracovníci obce Jakubovany a pracovníci z ÚPSVR Lipt.Mikuláš vykonali opravu uloženia dlažby okolo pieskoviska.

Detail Udalosti

11.02.2017 - 30.06.2017

Výsledky: Lyžiarske súťaže Jakubovany - Bane 2017

Dňa 11.02.2017 sa v lyžiarskom areáli Jakubovany -Bane uskutočnili lyžiarske preteky. usporiadateľ a sponzor: prevádzkovateľ lyžiarskeho vleku ďalší sponzori: Občianske združenie Klokôtka Obec Jakubovany CBA VEREX, a.s. Michal Uličný p.Potúček

Detail Udalosti

20.06.2017 - 20.07.2017

Na území Tatranského národného parku (v Žilinskom kraji) - Zoznam vyhradených miest č. 1/2017

ZOZNAM VYHRADENÝCH MIEST V TATRANSKOM NÁRODNOM PARKU č. 1/2017 zo dňa 14.6.2017

Detail

Výber z fotogalérie