Obsah

Najnovšie

03.04.2017

Vývoz komunálneho odpadu za mesiac apríl bude 26.04.2017 (posledná streda v mesiaci). Drobný stavebný odpad nepatrí do veľkoobjemového kontajnera pre komunálny odpad !!!

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac apríl dňa 26.03.2017. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad na parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Detail Oznamy

20.03.2017

Orálna vakcinácia líšok proti besnote 24.4.-7.5.2017 v okrese Liptovský Mikuláš

Orálna vakcinácia líšok proti besnote 24.4.-7.5.2017 v okrese LM.

Detail Oznamy

11.02.2017 - 30.06.2017

Výsledky: Lyžiarske súťaže Jakubovany - Bane 2017

Dňa 11.02.2017 sa v lyžiarskom areáli Jakubovany -Bane uskutočnili lyžiarske preteky. usporiadateľ a sponzor: prevádzkovateľ lyžiarskeho vleku ďalší sponzori: Občianske združenie Klokôtka Obec Jakubovany CBA VEREX, a.s. Michal Uličný p.Potúček

Detail Udalosti

Výber z fotogalérie