Obsah

Najnovšie

06.12.2018

Nezabudajte triediť odpady, vďaka kvalitnému triedeniu skla, papiera, plastov, tetrapakov, kovov, polystyrénu, molitanu nebude nutné zvyšovať poplatky za komunálny odpad.

okrem triedenia odpadov je potrebné aby ste vytriedené zložky papiera, plastov, tetrapakov, kovov, polystyrénu pred vhodením do zberných nádob v obci zošliapli a znížili tak objem odpadu - zlepšili využitie objemu nádoby. Obec v oblasti separovaných odpadov spolupracuje s OZV: ENVI-PAK.

Detail Oznamy

06.12.2018

Oznámenie zmeny otváracej doby - Pošta Liptovský Ondrej je dňa 11.12.2018 (UTOROK) bude pošta celý deň zatvorená.

Oznámenie zmeny otváracej doby - Pošta Liptovský Ondrej je dňa 11.12.2018 (UTOROK) celý deň zatvorená. Ďakujeme za pochopenie Lucia Kojšová Vedúca pošty SLOVENSKÁ POŠTA, a. s. Centrum regionálneho predaja a prevádzky Žilina Obvod hlavnej pošty Liptovský Mikuláš Pošta Liptovský Ondrej Liptovský Ondrej č. 84, 032 04 Liptovský Ondrej tel.: 044/ 559 52 24 e-mail: kojsova.lucia@slposta.sk www.posta.sk

Detail Oznamy

16.12.2018

Živý bethlehem, koledovanie, lampionový sprievod, spev

údaje o akcii uverejnené nižšie

Detail Udalosti

01.12.2018

Predaj sliepok a krmív, výkup koží pre rok 2019

firma ktorá chodí každé týždne podľa rozpisu ponúka pre rok možnosť objednania sliepok, keď s rozvozom začína v marci 2019

Detail Oznamy

30.11.2018

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci december 2018.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac december 2018 je uvedený nižšie Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2019. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva a zelený odpad je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma.

Detail Oznamy

29.11.2018

Vývoz komunálneho odpadu za december 2018 bude 27.12.2018 (štvrtok)

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umeistňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2019. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma.

Detail Oznamy

28.11.2018

ZÁKAZ podomového výkupu kovov, autobaterií a iných materiálov v obci Jakubovany

dôvody zákazu a možné riešenie - čítajte nižšie

Detail Oznamy

28.11.2018

Ponuka 7 týždňových kuričiek pre rok 2019

súkromná firma ponúka možnosť objednania 7 týždňových kuričiek pre rok 2019. Termíny viď nižšie, objednávky prijímajú priebežne.

Detail Oznamy

27.11.2018

Oznámenie o obmedení príjazdu, z dôvodu opravy miestnej komunikácie

Obecný úrad Jakubovany oznamuje, že od 24.11.2018 je možné opäť využívať obecné komunikácie smer "Záhumnie". Obmedzenie príjazdu pokračuje ešte na "Vyšnom konci" k rodinným domom 68, 69, 70, 71, 73, kde prebieha úprava komunikácie, v závislosti od klimatických podmienok.

Detail Oznamy

19.11.2018

Povinnosti chovateľov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz

od 6.novembra 2018 sa zmenili povinnosti chovateľom dobytka. Regionálna veterinárna a potravinová správa zaslala základné informácie. Viac údajov v prílohe. Vlastné tlačivo na registráciu chovu a návod nájdete v časti úrad / tlačivá našej obecnej stránky

Detail Oznamy

Úradná tabuľa

Výber z fotogalérie