Obsah

Najnovšie

18.05.2017

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 09.06.2017 v obci Jakubovany.

Oznámenie SSE Distribúcia , a.s. Vybavuje linka 0800 159 000 V Žiline, 12.05.2017 v termíne od: 09.06.2017 07:30:00 do: 09.06.2017 14:20:00 bude v obci Jakubovany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe.

Detail Oznamy

03.05.2017

Vývoz komunálneho odpadu za mesiac máj bude 31.05.2017 (posledná streda v mesiaci). Drobný stavebný odpad nepatrí do veľkoobjemového kontajnera pre komunálny odpad !!!

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac máj dňa 31.05.2017. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Detail Oznamy

26.04.2017

Informácie o uzávierkách cesty popod Strečno v mesaici apríl, máj a jún 2017 -

údaje o uzatváraní cesty popod Strečno budú pravidelne aktualizované.

Detail Oznamy

11.02.2017 - 30.06.2017

Výsledky: Lyžiarske súťaže Jakubovany - Bane 2017

Dňa 11.02.2017 sa v lyžiarskom areáli Jakubovany -Bane uskutočnili lyžiarske preteky. usporiadateľ a sponzor: prevádzkovateľ lyžiarskeho vleku ďalší sponzori: Občianske združenie Klokôtka Obec Jakubovany CBA VEREX, a.s. Michal Uličný p.Potúček

Detail Udalosti

Výber z fotogalérie