Obsah

Najnovšie

23.03.2017 - 09.04.2017

Hokejový klub MHk 32 Liptovský Mikuláš pozýva priaznivcov hokeja na zápas z dvanásť zápasovej série v baráži

Hokejový klub MHk 32 Liptovský Mikuláš pozýva priaznivcov hokeja na zápas proti súperom z 12 zápasovej série v baráži. Vstupné deti do 15 rokov a ZŤP 2,-€. nad 15 rokov 4,-€

Detail Udalosti

22.03.2017 - 25.03.2017

Návrh plánu práce hlavného kontrolóra rok 2017

.

Detail Úradná tabuľa

22.03.2017 - 07.04.2017

Zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 24.03.2017 o 19:00

.

Detail Úradná tabuľa

27.03.2017 - 28.03.2017

Zápis detí do Materskej školy Jakubovany

V dňoch 27. a 28.marca 2017 bude prebiehať zápis detí do Materskej školy Jakubovany pre školský rok 2017/2018. Na zápis dieťaťa je potrebné doniesť rodný list dieťaťa. Tlačivo písomnej žiadosti si zákonný zástupca môže prevziať od riaditeľky MŠ.

Detail Udalosti

20.03.2017

Orálna vakcinácia líšok proti besnote 24.4.-7.5.2017 v okrese Liptovský Mikuláš

Orálna vakcinácia líšok proti besnote 24.4.-7.5.2017 v okrese LM.

Detail Oznamy

01.03.2017

Vývoz komunálneho odpadu za mesiac marec bude 29.03.2017 (posledná streda v mesiaci). Drobný stavebný odpad nepatrí do veľkoobjemového kontajnera pre komunálny odpad !!!

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac marec dňa 29.03.2017. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad na parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Detail Oznamy

11.02.2017 - 30.06.2017

Výsledky: Lyžiarske súťaže Jakubovany - Bane 2017

Dňa 11.02.2017 sa v lyžiarskom areáli Jakubovany -Bane uskutočnili lyžiarske preteky. usporiadateľ a sponzor: prevádzkovateľ lyžiarskeho vleku ďalší sponzori: Občianske združenie Klokôtka Obec Jakubovany CBA VEREX, a.s. Michal Uličný p.Potúček

Detail Udalosti

Výber z fotogalérie