Obsah

Nezabudajte triediť odpady, vďaka kvalitnému triedeniu skla, papiera, plastov, tetrapakov, kovov, polystyrénu, molitanu nebude nutné zvyšovať poplatky za komunálny odpad.

Typ: ostatné
okrem triedenia odpadov je potrebné aby ste vytriedené zložky papiera, plastov, tetrapakov, kovov, polystyrénu pred vhodením do zberných nádob v obci zošliapli a znížili tak objem odpadu - zlepšili využitie objemu nádoby.
Obec v oblasti separovaných odpadov spolupracuje s OZV: ENVI-PAK.

Vytvorené: 6. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 6. 12. 2018 08:01
Autor: Správca webu