Obsah

Správy

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 09.06.2017 v obci Jakubovany.

Oznámenie SSE Distribúcia , a.s.
Vybavuje linka 0800 159 000 V Žiline, 12.05.2017
v termíne od: 09.06.2017 07:30:00 do: 09.06.2017 14:20:00
bude v obci Jakubovany prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika
- Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe.
celý text

ostatné | 18. 5. 2017 | Autor: Správca webu
#

Vývoz komunálneho odpadu za mesiac máj bude 31.05.2017 (posledná streda v mesiaci). Drobný stavebný odpad nepatrí do veľkoobjemového kontajnera pre komunálny odpad !!!

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac máj dňa 31.05.2017.

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s. celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: Správca webu
#

Informácie o uzávierkách cesty popod Strečno v mesaici apríl, máj a jún 2017 -

údaje o uzatváraní cesty popod Strečno budú pravidelne aktualizované. celý text

ostatné | 26. 4. 2017 | Autor: Správca webu

Spustenie novej obecnej stránky


ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Správca webu