Obsah

Správy

Vývoz komunálneho odpadu za august bude 31.8.2018 (piatok)


V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Kroviny, odpad dreva a zelený odpad je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Zelený odpad vhodný na kompostovanie na druhé označené miesto. celý text

ostatné | 19. 8. 2018 | Autor: Správca webu

Prerušenie dodávky elektrickej energie - 17.09., 18.09., 19.09, 20.09.,21.09. 2018 , od ZOO Kontakt, s.r.o. všetky objekty Doline Studená

Bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
v dńoch: 17.9., 18.9.,19.09., 20.09.2018
od 07:30hod do 19:30 hod.
dňa: 21.09.2018 od 07:30 hod. do 18:00 hod.

pre všetky objekty v Doline Studená, keď prvým objektom je už ZOO Kontakt, s.r.o, Jakubovany 189 a potom všetky chaty napojené na energetickú sieť.

celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor: Správca webu

BARANEC 12.08.2018 - 16.ročník výstupu na Baranec, z obce Jakubovany

Dňa 12.08.2018 (nedeľa) sa uskutočnil 16. ročník výstupu na Baranec z obce Jakubovany. V prílohe fotka z vrcholu Baranca.
Po zostupe čakalo účastník občerstvenie v podobe halušiek, piva, kofoly. Prebehlo ocenenie niektorých účastníkov výstupu, kde prispelo Občianske združenie Klokôtka. Členky a priaznivci MS Červeného kríža zaspievali pieseň o Baranci.
Ďakujeme všetkým za účasť a tiež za pomoc pri organizovaní akcie, ako i všetkým sponzorom za ich príspevky. celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Správca webu

UPOZORNENIE NA KRÁDEŽ OBECNÉHO MAJETKU A ZÁKAZ PODOMOVÉHO VÝKUPU KOVOV A PONUKY SLUŽIEB

Oznamujeme že z 9.8.2018 na 10.8.2018 došlo ku krádeži dvoch zberných nádob 1100l určených na plasty, ktoré boli umiestnené pri veľkoobjemovom kontajneri, určenom pre chatárov. Jedná sa o jeden žltý kontajner a jeden modrý kontajner.
Zo stany obce budú preto v najbližšom období osadené kamery so záznamom, keď priestor bude označený v zmysle zákona.
Oznamujeme, že zo strany vedenia obce pokiaľ sa v obci objavia podomový predajcovia a výkupcovia, budú títo z obce vykázaný. Oprávnení výkup, alebo ponuka služieb a tovaru musí byť vyhlásená cez miestny rozhlas, keď tento výkup, predaj alebo ponuka služieb bude prebiehať len pred kultúrnym domom. celý text

ostatné | 13. 8. 2018 | Autor: Správca webu

Oznámenie obce: V dňoch 13.08.2018 - 24.08.2018 (dva týždne) čerpá pracovníčka obecného úrad dovolenku a preto bude obecný úrad zatvorený. Starosta bude na pracovisku. Viď text nižšie.

Oznámenie obce: V dňoch 13.08.2018 - 24.08.2018 (dva týždne) čerpá pracovníčka obecného úrad dovolenku a preto bude obecný úrad zatvorený. Prosíme občanov, aby si platenie daní a miestnych poplatkov naplánovali v dobe keď bude pracovníčka na pracovisku.
Starosta obce vybavuje za pracovníčku len základnú agendu podateľne, overovanie podpisov, hlásenie v miestnom rozhlase. V prípade závažných udalostí, keď sa starosta nenachádza v kancelárii volajte na 0902 350 753, starosta Zuzaniak Milan celý text

ostatné | 7. 8. 2018 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci august 2018.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac august 2018 je uvedený nižšie

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Kroviny, odpad dreva a zelený odpad je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Zelený odpad vhodný na kompostovanie na druhé označené miesto. celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Správca webu
#

Stolný tenis v kultúrnom dome Jakubovany, počas letných prázdnin

Obec Jakubovany v spolupráci s Občianskym združením Klokôtka oznamujú občanom, mládeži a deťom, že v priestore vestibulu kultúrneho domu je denne k dispozícii jeden stolnotenisový stôl, v čase od 08:00 hod. do 21:00 hod. K dispozícii sú rakety, aj loptičky. V prípade zvýšeného záujmu je možné rozložiť i druhý stôl, alebo poskytnúť stolný futbal. Vstup zdarma. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Správca webu
#

odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 22.6.2018 od 07:00 hod.

V prílohe je list o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 22.06.2018 7:00 hod. a list pôvodného vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva požiaru celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu