Obsah

Správy

#

"Výstup na Baranec 2017." 26.8.2017 od 6:00 hod.

Klub turistov Jakubovany, v spolupráci s MS Červeného kríža a obcou Jakubovany, Vás pozýva na turistické podujatie "Výstup na Baranec 2017." Výstup sa uskutoční v sobotu 26. augusta 2017. Začiatok výstupu o 06:00 od kultúrneho domu. Účastníci si môžu kúpiť odznak, bryndzové halušky, pivo alebo kofolu. celý text

ostatné, náš tip | 20. 7. 2017 | Autor: Správca webu

VYHLÁSENIE: ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

VYHLÁSENIE: ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU od 19.07.2017 od 10:00 hod. do odvolania celý text

ostatné | 19. 7. 2017 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu
#

Informácia: od 15.7.2017 je až do odvolania uzatvorená cesta popod Strečno

od 15.7.2017 je až do odvolania uzatvorená cesta popod Strečno

celý text

ostatné | 15. 7. 2017 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu, komunálneho odpadu v mesiaci júl 2017 a drobný stavebný odpad.

Vývoz komunálneho odpadu bude poslednú stredu v mesiaci, za mesiac júl dňa 26.07.2017.

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s. celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správca webu

Voľby do VÚC 4.novembra 2017 - základné informácie

predseda NR SR vyhlásil voľby do VÚC na deň 4. novembra 2017. V prílohách je vyhlásenie volieb zo Zbierky zákonov a v druhej prílohe informácie pre voliča.

celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správca webu

Spustenie novej obecnej stránky


ostatné | 5. 12. 2016 | Autor: Správca webu