Obsah

Schválenie financií na zateplenie Obecného úradu s kultúrnym domom a na zateplenie Materskej školy

Typ: ostatné
Obec Jakubovany prijala oznámenie od SIEA, že na základe podaných žiadosti na zatepľovanie verejných budov boli schválené finančné prostriedky na:
-Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom NFP310040I623 v objeme 423 814,28 EUR pri celkových oprávnených nákladoch 446 120,29 EUR.
-Zateplenie materskej školy NFP310040I608 v objeme 352 814,14 EUR pri celkových oprávnených nákladoch 371 383,30 EUR
Na základe týchto rozhodnutí sa v súčasnej dobe robia kroky súvisiace s podpisom zmlúv.

V  mesiaci aprí 2017 na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva boli podané dve žiadosti

o finančné príspevky na zateplovanie verejných budov.  

Jedná sa o budovu obecného úradu s kultúrnym domom a budovu materskej školy.

V mesiaci marec 2018 bolo rozhodnuté v SIEA o schválení financií pre našu obec

Obec musí teraz doložiť ďalšie doklady a údaje z verejného obsarávania dodávateľov, aby došlo

k vykonaniu kontrol a v prípade odsúhlasenia správnosti krokov vo výberových konaniach na dodávateľov

budú podpísané príslušné zmluvy. Obec sa bude podielať 5% z celkovej ceny oprávnených nákladov.

 

Obec Jakubovany by tak mala realizovať výmenu okien, vonkajších dverí, zateplenie obvodového plášťa a strechy na budovách. Zároveń vykonať vyváženie vykurovacej sústavy, resp. v kultúrnom dome i úpravu vykurovania na plyn. Pre úsporu energií projekty počítajú aj s výmenou svetlených zdrojov za úsporné žiarovky. 

 

Pre našu obec je to výrazný príspevok, keď z vlastného rozpočtu by sme na to nevedeli zrealizovať. 


Vytvorené: 29. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2018 09:48
Autor: Správca webu