Obsah

Separované odpady - plasty, papier, sklo, kov v obci Jakubovany

Typ: ostatné
Obecný úrad Jakubovany zaznamenal požiadavky na rozšírenie miest umiestnenia zberných nádob v obci.
Toto rozšírenie nie je len vecou obecného úradu, ale dohody s organizáciou, ktorá financuje zberové nádoby a odvoz vyseparovaných zložiek odpadov. V článku popisujeme podmienky, ktoré je nutné splniť, aby sme dostali ďalšie zberné nádoby.

Obecný úrad Jakubovany zaznamenal už v roku 2016, že kapacita zberných nádob na separované dopady nepostačuje. Preto pre letné obdobie roka 2017 bol dohodnutý zvýšený počet vývozov. Ako sa však ukázalo, ani toto riešenie nepostačuje a zberné nádoby v prípade plastov sú do týždňa preplnené, ale vývoz je dvojtýždenný.  V prípade zberných nádob na papier sú tieto naplnené do dvoch týždňov, a vývoz je raz mesačne.

Preplnenie zberných nádob je aj z toho dôvodu, že obalový materiál - plastové flaše nie sú dostatočne stlačené. Pracovníci obce nemôžu denne robiť kontroly obsahu,  vyberať časť obsahu a stláčať flaše, prípadne obaly TETRAPAK z mlieka, plechovky od piva a nealko-nápojov.  V prípade kartónových obalov upravovať krabice, ktoré nie sú stlačené (roztrhnuté).  

Pokiaľ ešte v prvom polroku 2016 obec platila za každý vývoz zbernej nádoby, po 1.7.2016 už za vývoz neplatíme, ale oprávnená organizácia robí vyhodnotenie objemov vytriedených zložiek odpadov a vychádza jej, že 40% obsahu nádoby je "vzduch", keď nedochádza k dostatočnému stlačeniu plastových fliaš, tetrapakov a plechoviek.  Preto požaduje aby sme od občanov vyžadovali lepšie stláčanie obalov. Najmä keď pri kontolách sa náchádzajú flaše uzatvorené vrchnáčikom bez stlačenia. Je rozdieľ či flaša zaberie 1,5litra nádoby , alebo pri stlačení len 0,5 litra. V prípade plechoviek z 0,5 litra piva po stalčení zostane odpad 0,04litra, pri obale z litrového mlieka po stlačení zostane odpad 0,2 litra.   Toto sa náhodne vyhodnocuje pri všetkých obciach.

Zoberie sa naplnená zberná 1100litrová nádoba, jej obsah sa vysype a vyberú sa zložky ktoré do nádoby nepatria a potom sa vykoná správne stlačenie separovanej zložky a vyhodnotí sa aký objem zaberie. V prípade, že by sa v zbernej nádobe nachádzal nad 50% obsah ktorý tam nepatrí tento musí obec dať do komunálneho odpadu a skontrolujú aj ostatné nádoby v obci.  Za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu sa náklady premietnu do poplatkov vyberaných od občanov.

Pokiaľ sa nerobí kontola v obci, tak na triediacej linke sa separuje odpad a vyhodnotí sa celkový obejm nepríslušného odapdu a  objem   príslušného odpadu a prepočíta sa objem na celkový počet vysypaných zberových nádob. Následne sa získa údaj o naplnenosti jednej zberovej nádoby odpadom ktorý mala obsahovať.  Takto sa získajú údaje ako sú zberné nádoby skutočne využité na odpad, ktorý v nich má byť.

 

Občania musia správne triediť a stláčať obaly. Potom je možnosť požadovať ďalšie zberné nádoby a vývoz ich obsahu, keď ani nadoby, ani vývoz už nefinancuje obec.  Občania však nesprávnym seaprovaním, resp. stalčením obalov  sa sami oškodzujú, keď budú v obchodoch viac platiť za tovar, ktorý je v plastovom obale, kartóne, plechovke, tetrapaku, polystyréne alebo skle, aby sa nazbierali peniaze na odvoz separovaných zložiek, kde prevažuje "vzduch".

Obec Jakubovany požiadala pre rok 2018  zazmluvnenú spoločnosť o doplnenie zberných nádob na už existujúcich stanovištiach a tiež o vznik nového zberného miesta, pri garážach, oproti Hasičskému domu.  Či dôjde k dohode a k rozšíreniu počtov zberných nádob závisí teda aj od  toho či doterz dochádzalo k správneho stláčania plastov, plechoviek a papiera pred vkladaním  do zberných nádob.

  

      


Vytvorené: 20. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 27. 12. 2017 12:18
Autor: Správca webu