Obsah

Správy

#

Stolný tenis v kultúrnom dome Jakubovany, počas letných prázdnin

Obec Jakubovany v spolupráci s Občianskym združením Klokôtka oznamujú občanom, mládeži a deťom, že v priestore vestibulu kultúrneho domu je denne k dispozícii jeden stolnotenisový stôl, v čase od 08:00 hod. do 21:00 hod. K dispozícii sú rakety, aj loptičky. V prípade zvýšeného záujmu je možné rozložiť i druhý stôl, alebo poskytnúť stolný futbal. Vstup zdarma. celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor: Správca webu

Oznámenie obce: V dňoch 16.07.2018 - 20.07.2018 (pondelok - piatok) je obecný úrad zatvorený.

Oznámenie obce:
V dňoch 16.07.2018 - 20.07.2018 (pondelok - piatok) bude obecný úrad zatvorený. Pracovníčka obecného úradu čerpá dovolenku. Starosta obce vybavuje za pracovníčku len základnú agendu podateľne, overovanie podpisov, hlásenie v miestnom rozhlase. V prípade závažných udalostí, keď sa starosta nenachádza v kancelárii volajte na 0902 350 753, starosta Zuzaniak Milan celý text

ostatné | 16. 7. 2018 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu za júl bude dňa 25.07.2018, poslednú stredu daného mesiaca

Vývoz komunálneho odpadu od rodinných domov a bytových domov je dňa 25.07.2018, poslednú stredu daného mesiaca.
celý text

ostatné | 1. 7. 2018 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci júl 2018.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac júl 2018 je uvedený nižšie

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, na parkovisku pri dvore Agrie, a.s. celý text

ostatné | 1. 7. 2018 | Autor: Správca webu
#

60 rokov od povodne v obci Jakubovany

Dňa 29.6.2018, na Petra a Pavla, si pripomenieme 60 rokov od prietrže mračien v našej doline a následnej povodni v obci, ktorá zmenila pôvodnú tvár obce na nepoznanie. V prílohe sa dočítate viac o udalostiach spred 60-tych rokov.
Na nástenke pred Materskou školou si môžete pozrieť fotografie. Tiež na stránke p.Dušana Žiarana si môžete pozrieť fotografie z tejto aj iných udalostí v obci. www.fotoarchiv-dz.estranky.sk
celý text

ostatné | 27. 6. 2018 | Autor: Správca webu

Otváracie hodiny Slovenskej pošty - Pošta Liptovský Ondrej od 01.07.2018

Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica oznamuje verejnosti, že Pošta Liptovský Ondrej bude od 01.07.2018 otvorená
Pondelok, utorok,štvrtok, piatok:
07:00 - 11:00, 12:30- 14:30 hod.
Streda: 09:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hod.
Sobota, nedeľa: zatvorené

kontakt: 044 5595 224 celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor: Správca webu
#

odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 22.6.2018 od 07:00 hod.

V prílohe je list o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 22.06.2018 7:00 hod. a list pôvodného vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva požiaru celý text

ostatné | 14. 6. 2018 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „užívateľ“) je povinný
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis2b) neustanovuje inak, ...............

celý text

ostatné | 17. 7. 2017 | Autor: Správca webu