Obsah

Vývoz komunálneho odpadu za august bude 31.8.2018 (piatok)

Typ: ostatné

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Kroviny, odpad dreva a zelený odpad je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Zelený odpad vhodný na kompostovanie na druhé označené miesto.

.


Vytvorené: 26. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 8. 2018 08:42
Autor: Správca webu