Obsah

Vývoz komunálneho odpadu za september 2018 bude 26.9.2018 (streda)

Typ: ostatné

V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto - k štiepkovaniu.
Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma.

.


Vytvorené: 26. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 9. 2018 17:15
Autor: Správca webu