Obsah

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci január 2019.

Typ: ostatné
Vývoz separovaných odpadov za mesiac január 20189 je uvedený nižšie. Vzhľadom na klimatické podmienky môže dôjsť k posunu vývozu o jeden týždeň.

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2019 a následne k zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady v roku 2020.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.


Kroviny, odpad dreva a zelený odpad je možné vyviesť na Šinglovské, ale kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma.

Vytvorené: 29. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2019 18:38
Autor: Správca webu