Obsah

Úradná tabuľa


Oznamy

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (do 50m od hranice pozemku). Od 20.04.2018 od 10:00 hod. do odvolania20.04.201830.09.2018
Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina zriadená dňa 17.04.2018 - do 03.05.2018 - Oznámenie a výzva č. OU-ZA-OOP4-2018/0016936/SCH17.04.201804.05.2018
Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Žilina - Oznámenie a výzva č. OU-ZA-OOP4-2018/0016936/SCH. Písomnosť je prístupná na www.minv.sk v záložke Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, verejné vyhlášky a informácie -možnosť vzniesť požiadavky a pripomienky

Dokumenty

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 202208.06.201624.06.2016
adresa kde sa nachádza spoločný program rozvoja obci. V papierovej podobe a elektronicekj podobe je tiež k dispozícii na Obecnom úrade Jakubovany
Dokument má 461 strán a vzhľadom na veľkosť súboru nie je možné jeho celé zverejnenie cez webovú stránku obce. Nachádza sa však na adrese: http://www.hornyliptov.sk/upload/File/2016_dokumenty/SPRO_HL_19_4_2016.pdf