Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 30.11.2017

Návrh rozpočtu obce pre rok 2018

v prílohách je návrh rozpočtu obce Jakubovany pre rok 2018

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia: 15. 12. 2017

Zodpovedá: Zuzaniak

Späť