Obsah

Späť

Číslo rokovacie: Návrh VZN 1/2018

Návrh VZN č.1/2018 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

Návrh VZN č. 1/2018 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubovany

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia: 15. 12. 2017

Zodpovedá: Zuzaniak

Späť