Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 83/2017

Oznámenie o prerokovávaní zadania pre vypracovanie ÚPN-O Jakubovany

oznámenie a dokument "ÚPN-O Jakubovany zadanie" v elektronickej podobe

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia: 30. 12. 2017

Zodpovedá: Zuzaniak

Späť