Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 79/2017

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Jakubovany

Obec Jakubovany začala obstarávanie ÚPN-O Jakubovany a verejnosť má možnosť podávať požiadavky a námety. V prílohe detailné informácie

oznámenie o začatí obstarávania ÚPN-O Jakubovany

Vyvesené: 16. 11. 2017

Dátum zvesenia: 17. 12. 2017

Zodpovedá: Zuzaniak

Späť