Obsah

Späť

Číslo rokovacie: zo dňa 07.120.2017

Oznámenie zasadania obecného zastupiteľstva dňa 15.12.2017 o 18:00hod.

.

Vyvesené: 7. 12. 2017

Dátum zvesenia: 16. 12. 2017

Zodpovedá: Zuzaniak

Späť