Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 07 09 2018

Verejná vyhláška - oznámenie o platbe za užívanie revíru PZ Baranec 2018

.

Vyvesené: 7. 2. 2018

Dátum zvesenia: 23. 2. 2018

Zodpovedá: Zuzaniak

Späť