Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017:

Vyvesené: 23. 9. 2017

Dátum zvesenia: 20. 11. 2017

Zodpovedá: Zuzaniak

Späť