Obsah

Úradná tabuľa


Oznamy

NázovVyvesenéDátum zvesenia
návrh VZN č.2/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Jakubovany22.05.201808.06.2018
v prílohe je návrh VZN, ktorý je možné pripomienkovať do 07.06.2018
verejná vyhláška - začatie územného konania a stavebného konanaia stavebníka Michala Repčeka18.05.201808.06.2018
Odvolanie Času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom17.05.2018 od 16:00hod.17.05.201806.06.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru dňom 17.05.2018 od 16:00hod.

Dokumenty

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 202208.06.201624.06.2016
adresa kde sa nachádza spoločný program rozvoja obci. V papierovej podobe a elektronicekj podobe je tiež k dispozícii na Obecnom úrade Jakubovany
Dokument má 461 strán a vzhľadom na veľkosť súboru nie je možné jeho celé zverejnenie cez webovú stránku obce. Nachádza sa však na adrese: http://www.hornyliptov.sk/upload/File/2016_dokumenty/SPRO_HL_19_4_2016.pdf