Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 05.11.2017-I.

Výsledky volieb do VÚC Žilina , zo 04.11.2017

V prílohe sú výsledky volieb do VÚC Žilina zo 4.11.2017

Vyvesené: 5. 11. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2017

Zodpovedá: Zuzaniak

Späť