Obsah

Mesiac úcty k starším

Organizátorom sú členky Červeného kríža. Pozvaní dôchodcovia sa zabávajú na pripravenom programe, kde vystupujú deti z materskej škôlky, hudobníci, speváci a iní.