Obsah

Neplaťte za to čo nepotrebujte : Ponuka revízií plynových rozvodov? vysvetlenie občanom

Typ: ostatné
Súkromná firma z Bratislavy ponúka vykonať revízie plynových rozvodov v rodinných domoch. Je to však potrebné?
Pri rodinných domoch je plynová prípojka od hlavnej trasy až za regulátor plynu vo vlastníctve SPP-Distribúcia, a.s. Oni zodpovedajú za kontrolu týchto zariadení a tieto rozpojné body sú blombované. Od skrine do domu ide plynová prípojka vo vlastníctve majiteľa rodinného domu a tam nie sú žiadne spoje, len zvary. Spoj je až pri ventiloch pred vlastným spotrebičom (kotlom, plynovou rúrou, plynovým šporákom, plynovým ohrievačom úžitkovej vody). Preto pre rodinné domy takáto revízia nemá význam. Je potrebné robiť revíziu spotrebičov. O tom čo sa má robiť je text v prílohe.

 

Zodpovednosť za vykonanie revízie zabezpečuje vlastník alebo správca nehnuteľnosti, v obytných domoch spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré zodpovedá za stav plynovodu od hlavného uzáveru vrátane ležatých a stúpacích potrubí, uzáverov a odbočiek až po plynomer. Od plynomeru po spotrebič zodpovedá vlastník bytu.

V rodinných domoch zákon revíziu nepožaduje. Neznamená to, že vlastník rodinného domu nezodpovedá za stav plynového zariadenia. Výrobca spotrebičov, či sú to kotly, ohrievače vody, gamatky.. požaduje vykonanie kontroly plynových spotrebičov raz za jeden rok – väčšinou pred vykurovacou sezónou alebo počas nej. Nerešpektovanie má vplyv na poistné plnenie v prípade spôsobenej škody. Splnenie týchto požiadavie stojí za to, aby sme neohrozovali zdravie a život seba a svojich blízkych a predchádzali výbuchom a následným rozsiahlým škodám a tragédiám. Netreba zabúdať na odvod spalín a samotné komínové teleso. Splnenie kontroly zabezpečujú kominárske podniky. Nevyhovujúci stav je príčinou mnohých požiarov.

 

Termíny a zodpovednosť za vykonávanie revízií plynu a plynových zariadení v obytných domoch (nie v rodinnom dome)

 

Vykonanie revízie / odbornej prehliadky / plynového rozvodu

Termín – raz za tri roky

 

Vykonanie revízie / odbornej skúšky / plynového rozvodu

Termín – raz za šesť rokov

 

Vykonanie revízie / odbornej prehliadky / plynového spotrebiča

Termín – raz za jeden rok

 

Vykonanie revízie / odbornej skúšky / plynového spotrebiča

Termín – raz za tri roky

 

 


Vytvorené: 7. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 6. 2019 11:10
Autor: Správca webu