Obsah

Obmedzenie prechodu po lúkach, ktoré sú oplotené pletivom a elektrickým ohradníkom

Typ: ostatné
1. Agria Liptovský Ondrej, a.s. upozorňuje verejnosť a zakazuje vstup osobám do priestorov oplôtkov, ktoré boli vybudované za obcou Jakubovany (medzi potokom Trnovec a potokom Klokôtka a od cintorínov obce Jakubovany po cestu na Sekaný háj. Oplôtky sú s oceľovým vodičom, v ktorom je elektrický prúd a môže dôjsť k zraneniu osôb. Alebo môžu byť osoby napadnuté dobytkom umiestneným v ohradách.
Nepokúšajte sa odstraňovať vodič, ani pletivo. V prípade pohybu neoprávnených osôb v ohradách môže byť privolaná Policajná hliadka, ktorá bude prípad riešiť v zmysle zákona o vstupe na cudzí poľnohospodársky pozemok.
2. Dalibor Žiaran upozorňuje na oplotenie časti lúk na Hlinačkách, ktoré má v prenájme od Agrie Liptovský Ondrej, a.s. Do oploteného priestoru je zákaz vstupu, keď vnútorný priestor je monitorovaný (bez nutnosti zverejnenia oznamov na oplotení)a vstup bude považovaný za narušenie vlastníckych práv podľa platných zákonov. p.Žiaran prosí, aby boli rešpektované jeho práva a nemusel riešiť narušenie oplotenia a vstup do priestoru právnou cestou.


Vytvorené: 5. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 12. 2020 10:58
Autor: Správca webu