Obsah

Odpady - ako je to s triedením kovových odpadov v obci Jakubovany?

Typ: ostatné
Odpady - ako je to s triedením kovových odpadov v obci Jakubovany?

Drobné kovové odpady, plechovky z nápojov, plechovky z konzervy, klince, plechové vedrá, rôzne drobné kovové diely sa v obci Jakubovany umiestňujú do nádob, ktoré sú určené i na plasty, molitan, polystyrén. Teda do žltých zberných nádob. Len pri obchode COOP Jednota je jedna samostatná červená zberná nádoba určená len pre kovové odpady.

Prečo je zber v jednej nádobe spolu s plastmi, molitanom, polystyrénom? Zberová spoločnosť tieto druhy vytriedených odpadov odváža v jednom zbernom vozidle a na triediacej linke následne separujú jednotlivé zložky, pri kovoch môžu k ich vytriedeniu využiť ich magnetickú vlastnosť, len u hliníkových obalov sa robí ručné dotriedenie.
Do zberných nádob nepatria kovové zložky ktoré sú znečistené olejom, obaly z farieb. Tieto druhy odpadov - zaradené sú ako nebezpečné - obec zbiera samostatne dva krát do roka.

Vytvorené: 7. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 7. 5. 2019 13:43
Autor: Správca webu