Obsah

Oznam: Pri čistení dvoror a pôjdov, keď je väčší objem odpaodv, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

Typ: ostatné
informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY.
 
Občania, chatári, chalupári, podnikatelia z obce Jakubovany môžu v prípade stavebných prác, veľkej upratovacej činnosti odviesť odpady priamo na zberný dvor v Svätom Kríži. (bývalý areál JURKY). 
Odpad bude odvážený, zaradený do príslušnej skupiny odpadov a osoba ktorá odpad doviezla uhradí cez e-kasu poplatok za tento odpad.  Toto je finančne výhodnejšie než keď ho ho odväziete na skládku v Patrizánskej Lupči.
 
Zverejňujeme aktuálne platný cenník pre obyvateľov obcí ako aj pre podnikateľov.
 
Prevádzková doba zberného dvora: od 01.10.2019 , Pondelok - Piatok     07.00 - 15.00
                                                                                     Sobota - Nedeľa         zatvorené

Prevádzkovateľ: OZO a. s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01

Odoberá sa:

Veľkoobjemový odpad / nábytok, kuchynské linky, dvere, pohovky, koberce, drevené okná, matrace, periny, molitany.../

Polystyrén

Plasty

Papier

Sklo

Drevo, palety

Šatstvo, Textilné odpady

Opotrebované pneumatiky, gumové odpady

Drobný stavebný odpad / omietka, obkladačky, dlažba, zvyšky z muriva .../

Tehly, betón

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

cenník za odber odpadov na zbernom dvore

       
       
         
       
         
         
         
         
         
         
       
     
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         

Príloha

Vytvorené: 13. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 5. 2020 16:22
Autor: Správca webu