Obsah

Oznam: Pri čistení dvorov a pôjdov, keď je väčší objem odpadov, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

Typ: ostatné
informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY.

Obecný úrad Jakubovany vydá občanovi tlačivo na základe ktorého bude odpad od neho prevzatý a následne započítaný do ročných objemov obce.
 
Občania, chatári, chalupári, podnikatelia z obce Jakubovany môžu v prípade stavebných prác, veľkej upratovacej činnosti odviesť odpady priamo na zberný dvor v Svätom Kríži. (bývalý areál JURKY). 
Odpad bude odvážený, zaradený do príslušnej skupiny odpadov a osoba ktorá odpad doviezla uhradí cez e-kasu poplatok za tento odpad.  Toto je finančne výhodnejšie než keď ho ho odväziete na skládku v Patrizánskej Lupči.
Upozornenei: odbčan, chatár, chalupár si musí na Obecnom úrade Jakubovany prevziať pred odovzom tlačivo, len nan základe toho bude od neho odpad prevzatý.
 
Zverejňujeme aktuálne platný cenník pre obyvateľov obcí ako aj pre podnikateľov.
 
Prevádzková doba zberného dvora: od 01.10.2019 , Pondelok - Piatok     07.00 - 15.00
                                                                                     Sobota - Nedeľa         zatvorené

Prevádzkovateľ: OZO a. s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01

Odoberá sa:

Veľkoobjemový odpad / nábytok, kuchynské linky, dvere, pohovky, koberce, drevené okná, matrace, periny, molitany.../

Polystyrén

Plasty

Papier

Sklo

Drevo, palety

Šatstvo, Textilné odpady

Opotrebované pneumatiky, gumové odpady

Drobný stavebný odpad / omietka, obkladačky, dlažba, zvyšky z muriva .../

Tehly, betón

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií

cenník za odber odpadov na zbernom dvore

       
       
         
       
         
         
         
         
         
         
       
     
         
         
         
         
         
         
         
         
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         

Príloha

Vytvorené: 13. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 10. 12. 2020 14:06
Autor: Správca webu