Obsah

Oznámenie zberu veľkoobjemového odpadu, obalov z farieb a riedidieľ, vyradených autobaterií, zber motorového oleja, železného šrotu, elektrospotrebičov, žiariviek, pneumatík

Typ: ostatné
Obec Jakubovany vykonáva od 4.októbra 2021 do 21.októbra 2021 zber veľkoobjemového odpadu - nábytkov, matracov, obalov z farieb a riedidiel, vyradených autobaterií, zber motorového oleja, železného šrotu, elektrospotrebičov, žiariviek, pneumatík.

 

Obec Jakubovany od 4.októbra 2021 do 21.októbra 2021 vykonáva jesený zber veľkoobjemového odpadu

- nábytkov, matracov, perín, paplónov, kobercov,  nepoužiteľného textilu, obalov z farieb a riedidieľ, vyradených autobaterií,

   zber motorového oleja,  železného šrotu, elektrospotrebičov, žiariviek, pneumatík.  Žiadame aby sklené časti boli z odpadov

    vyseparované do  nádob na sklo.

    Použitý olej a tuk z kuchyne môžete celoročne ukaldať do nádoby vo vestibile kultúrneho domu.

   Tiež prebieha zber použiteľných a nepoužiteľných odevov a obuvi, keď vo vestibule kultúrneho domu

   na tento účel sú dve nádoby. Prosíme textil a obuv rozdeliť podľa nápisu na nádobách.

 

Zberné miestom je priestor na boku kultúrneho domu a je označené tabuľkou.

Prosíme, pokiaľ budete vidieť, že dochádza k rozoberaniu odpadov na zbernom mieste volajte hneď na 0902 350 753.

 

Drobný stavebný odpad bude preberaný po dohode termínu do veľkoobjemového kontajnera.

Termín si dohodnite na  0902 350 753.

 

V prípade, že máte väčšie množstvo odpadov a budete ich mať naložené na prívesnom vozíku za autom,

môžete volať na číslo 0902 350 753 a bude Vám otvorená brána na dvore starej školy, (na Vršku),

kde odpady od Vás prevezmeme a rovno uložíme do vnútroných priestorov, než bude zabezpečený odvoz

oprávnenou frmou na likvidáciu.

 

Pokiaľ má niekto problém s prepravou, môže volať na 0902 350 753 a dohodnúť si termín odvozu.
V žiadnom prípade neukladať tento odpad na parkovisko pri poľnohospodárskom dvore AGRIE.

 

Týmto spôsobm znížme množstvo komunálneho odapdu, ktorý končí na skládke a tiež ochránime našu prírodu pred nebezpečnými odpadmi.


Príloha

Vytvorené: 31. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2021 08:53
Autor: Správca webu