Obsah

Oznámenie zmeny dopravného značenia v časti obce Jakubovany

Typ: ostatné
Obec Jakubovany začala s postupným osádzaním dopravných značiek podľa schváleného plánu dopravného značenia na miestnych komunikáciách.
Tiež pribudne na komunikácii spomalovací prah.

V ďalšej časti údaje o aktuálnej zmene.

Od 11.08.2020 dochádza k zmene dopravného značenia v úseku  „Reštaurácia Jakub“ smer celá ulica „Vršok“ a smer celá ulica „Starý koniec“. 

Osadená dopravná značka označuje obytnú zónu.

 

Čo pre osoby a vodičov motorových vozidiel znamená značka obytná zóna ?

V zóne, ktorá je označená ako obytná zóna  sú vodiči povinní jazdiť rýchlosťou maximálne 20 km/h.  Pritom je vodič povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť.

V obytnej zóne môžu chodci používať nielen chodník, ale aj celú šírku vozovky, pričom pred motorovým vozidlami majú chodci vždy prednosť. Na celej šírke vozovky môžu osoby tlačiť detský kočík, hrať sa a vôbec sa voľne pohybovať.

 

Zároveň platí, že chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. Deti síce poznať zákony nemôžu, mali by však byť poučené rodičmi, že prechádzajúce auto a motorku musia vždy nechať prejsť.

Voľný pohyb domácich zvierat je na ceste zakázaný aj v obytnej zóne, za ich zabezpečenie je zodpovedný ich chovateľ alebo poverená osoba.

V obytnej zóne sa môžu pohybovať aj cyklisti na bicykloch. Postupne takéto značky budú osadené aj pre zónu od predajne Jednota smerom popred bytové domy až po rodinný dom č. Jakubovany 33. Tiež pre ulica „Za Horou“ od mosta pred rodinným domom Jakubovany 144 po koniec ulice pri moste pred rodinným domom Liptovský Ondrej 128 (tam už značky začiatok a koniec obytnej zóny sú osadené.


Vytvorené: 11. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 8. 2020 07:21
Autor: Správca webu