Obsah

Upozorenenie pre neplatičov miestnych daní a poplatkov za obdobia do 31.12.2019

Typ: ostatné
.

Obec Jakubovany eviduje neplatičov miestnych daní a poplatkov z radov občanov obce, ako i iných vlastníkov  nehnuetľností v katastrálnom území Jakubovany, ktorí si neplnia svoje zákonné povinnosti.
Vzhľadom na tento stav, bude obec postupovať v súlade so zákonom a prikročí aj k riešeniu prípadov cez exekučné konania. Tým sa potom dlžníkom výška popaltkov navýši a môže sa siahnuť aj na ich majetok  (účet v banke, nehnuteľnosť).
Všetci neplatiči dostali upomienky na dlžnú sumu a termín na úhradu.

Obec ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku, môže zverejniť na svojej webovej stránke zoznam daňových dlžníkov podľa stavu  k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u  fyzickej osoby 160 €  a u  právnickej osoby 1 600 €.

 

 


Vytvorené: 27. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2020 07:28
Autor: Správca webu