Obsah

Vývoz komunálneho odpadu za október 2020 bude v stredu 28.10.2020

Typ: ostatné
Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrenu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. Umiestňovať papier do zberných nádob na papier, sklo do zberných nádob na sklo. Ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby, ale môže sa i do nádoby na plasty. Predídete tým zvýšeniu poplatku za komunálny odpad - skládkovanie.
V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s.

Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ukladajte ho na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!!
Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma, keď do každej domácnosti, ktorá má plochu s výmerou nad 600m2 bol dodaný komposter. Ostatné domácnosti si musia zakúpiť vlastný malý kompostér, alebo iným spôsobom riešiť kompostovanie. Nie vývozom na cudzie pozemky v okolí obce.
Odevy a textil: použiteľné na charitu prosíme uložiť vo vreciach do zberných nádob na zbernom mieste v kultúrnom dome. Tu je tiež možné v oddelenej časti uložiť nepoužiteľný textil a odev, ktorý bude odvezený na druhotné použitie. Neukladať však sem ropnými látkami znečistené odevy.
Pneumatiky z aut, traktorov a plášte z bicyklov môžete odovzdať na zbernom mieste obce - dvor starej školy na Vršku. Prípadne v ktoromkoľvek pneuservise, zdarma.

Obaly z farieb, staré farby, riedidlá a použité motorové oleje môžete uložiť na zbernom mieste v kultúrnom dome, do nádoby s príslušným označením,

nefunkčné elektrické spotrebiče, batérie, autobatérie a žiarivky môžete uložiť na zbernom mieste - v kultúrnom dome- do zberových nádob.

Použitý stolný olej v plastom obale môžete uložiť do zberovej nádoby na staré farby a motorové oleje. Tento bude odovzdaný na druhotné zhodnotenie ako prísada do palív.

Nespotrebované lieky a liečivá odovzdajte v niektorej z lekární v meste Liptovský Mikuláš alebo Liptovský Hrádok.

Správnou separáciou a uložením do príslušnej zbernej nádoby zlepšujeme stav svojho okolia a prírody.

.


Vytvorené: 26. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2020 13:49
Autor: Správca webu