Obsah

Znížiť mieru skládkovania bez zdraženia odpadu nie je možné, zhodujú sa experti

Typ: ostatné
aj takto to vyzerá v zahraničí s cenami za odpady

Znížiť mieru skládkovania bez zdraženia odpadu nie je možné, zhodujú sa experti

Domácnosti aj výrobcovia na Slovensku prispievajú na odpadové hospodárstvo násobne menej ako v krajinách, kde sa na skládky nespoliehajú.

Zmena systému nakladania s komunálnym odpadom, ktorá vyžaduje odklonenie od skládok a väčšie materiálové a energetické využívanie, ako aj recykláciu a opätovné zhodnocovanie odpadu, nie je zadarmo. Odborníci z odpadového hospodárstva dlhodobo upozorňujú na zvyšovanie nákladov a nárast poplatkov za odpad, ktorý platia domácnosti.

Ak chceme rovnaké technológie a postupy pri nakladaní s odpadom ako existujú v západnej Európe, tieto možno kúpiť, postaviť a začať používať bez problémov. Problém je, že náklady bude musieť niekto zaplatiť. A súčasné príjmy z poplatkov za odpad vo väčšine miest a obcí Slovenska často nepokrývajú ani zber a odvoz smetí na skládku, teda najlacnejší spôsob spracovania zmesového komunálneho odpadu.

  • Ak by sa Slovensko malo aspoň priblížiť v štandardoch nakladania s odpadom vyspelejším krajinám, poplatok za odpad by musel zo súčasnej úrovne 30 – 40 eur na obyvateľa a rok stúpnuť niekoľkonásobne.

·V Nemecku je štvornásobne vyšší poplatok

  • Roman Malček, konateľ spoločnosti Redox dáva za príklad domácnosť v dvojizbovom byte v nemeckom Kolíne. Za odpad sa platí podľa výmery nehnuteľnosti, nie počtu osôb. Pri rozlohe 71 m2 platí domácnosť 325 eur, čo pri dvojčlennej domácnosti znamená 160 eur na osobu. To je zhruba štyrikrát viac než výška priemerného poplatku na Slovensku. Násobne viac stojí odpad aj v Rakúsku.
  • „Ak sme prijali záväzok nakladania s odpadom tak ako je to v celej EÚ, pričom má ísť o rovnakú metodiku, technológie, dopravné riešenia, spôsoby materiálového alebo energetického zhodnocovania a plniť trvrdé limity, tak nie je možné na Slovensku vyriešiť tento problém pri 4-násobne nižšom financovaní.

 

U nás v obci robíme všetko preto aby sa čo najviac zložiek z odpadov mohlo vyseparovať a prepočítané poplatky vychádzajú z ročných nákladov obce na všetky odpady, ktoré si vyžadujú úhradu pri ich likvidácii. Sú však  aj občania, ktorí sú  nespokojní, keď majú za domácnosť zaplatiť  24€ do roka.   Poplatok narastá ak niekto dáva viac než 6 nádob na vývoz ročne (každá dˇalšia 120l nádoba je 4€). 

Keď sa hovorí, že treba vážiť odpady z každej domácnosti pri ich vývoze, potom by obec musela mať zamestnanca na zbernom mieste, ktorý by vážil všetky ostatné druhy odpadov (koberce, odevy, textil, obuv, matrace,  odpady farieb, drobný stavebný odpad) z každej domácnosti. No a mzda zamestnanca by sa prepočítala do nákladov na 1kg odpadu. Tak by síce každý platil za to čo vyprodukuje, ale v končenom dôsledku by sa cena za 1kg odpadov zvýšila všetkým (náklady na vozidlo s ociachovanou váhou, likvidácia čiernych skládok). 

Musíme sa vysporiadať aj s osobami, ktoré nám vozia odpad trávy a odpady jabĺk, zeleniny na zberné miesto pre chatárov.  Už druhý krát v mesaici september 2023 boli jablká nahádzané do nádoby na plasty. Pritom máme malé obecné kompostovisko, kde je tento odpad možné zdarma doviesť.


Vytvorené: 18. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 18. 9. 2023 12:10
Autor: Správca webu