Obsah

Späť

Registratúrna značka: uznesenie 12/03/2019

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE JAKUBOVANY pre obdobie rokov 2019-2022

dokument spracovala MAS Horný Liptov pre obec Jakubovany.
V papierovej forme je pre verejnosť k dispozícii na Obecnom úrade Jakubovany.

Vyvesené: 2. 4. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Zuzaniak

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť