Obsah

Späť

Registratúrna značka: 28 02 2020 -1

Číslo registratúrneho záznamu: 28 02 2020 -1

Koronavírus a pokyny pre verejnosť - upozornenie na nosenie ochranného rúška , verejné vyhlášky, sledujte priebežne túto stránku

sledujte priebežne túto stránku ktorá bude akutalyzovaná o nové informácie. V prílohách sú základné informácie pre osoby na Slovensku a pre osoby ktoré sa vrátili zo zahraničia

Vyvesené: 2. 3. 2021

Dátum zvesenia: 30. 4. 2021

Zodpovedá: Správca webu

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť