Obsah

Späť

Registratúrna značka: 28 02 2020 -1

Číslo registratúrneho záznamu: 28 02 2020 -1

Koronavírus a pokyny pre verejnosť - upozornenie na nosenie ochranného rúška , verejné vyhlášky, sledujte priebežne túto stránku

sledujte priebežne túto stránku ktorá bude akutalyzovaná o nové informácie. V prílohách sú základné informácie pre osoby na Slovensku a pre osoby ktoré sa vrátili zo zahraničia

Zoznam nových prijatých opatrení:

Opatrenie RÚVZ Lipt. Mikuláš - platnosť od 25.9.2020

Odporúčanie KŠ

povinnosť nosiť rúška od 14.9.2020

 

 

staršie pokyny 

usmernenie HH SR COVID 19_deviata aktualizacia od 10.09.2020

opatrenie_prevadzky_a_HP_platné od 01.09.2020

 

od 1.9.2020

opatrenie hranice domáca karanténa rizikové oblasti

opatrenie_zamestnavatel

opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09

zmena_opatrenia_ruska_01_09

 

 

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám:


RIZIKOVÉ KRAJINY:

Do 1. septembra 2020 sa nebude meniť zoznam tzv. menej rizikových krajín. Vyšpecifikujú sa v nich však regióny, v ktorých sa v ostatnom období zhoršila epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19. Bude platiť odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania do týchto regiónov. Rizikové regióny v menej rizikových krajinách budú v dohľadnom čase vyšpecifikované na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR.


Epidemiológovia v čase pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 naďalej odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia.


ŠKOLY/RÚŠKA:

Na začiatku školského roka sa bude vyžadovať od zákonných zástupcov čestné vyhlásenie, ktorého súčasťou bude dotazník – rodič v ňom uvedie, či sa dieťa od 17. augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Ak bolo dieťa mimo SR alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia, bude povinnosťou zákonného zástupcu sledovať zdravotný stav dieťaťa a jeho blízkych žijúcich v spoločnej domácnosti. Ak sa u niektorého z nich vyskytnú počas najbližších 14 dní príznaky respiračného ochorenia, bude potrebné telefonicky informovať ošetrujúceho lekára.


Nosenie rúšok v triedach bude v prvých dvoch týždňoch školského roka povinné pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Naďalej nebude povinné v triedach pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (nosenie rúšok ťažšie znášajú, navyše ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív). Stále bude povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.


Nosenie rúšok prvé dva týždne (14 dní je inkubačná doba ochorenia COVID-19) má u detí veľký význam, pretože sú v prípade nákazy zväčša bezpríznakové, čo znamená, že ochorenie môžu nevedomky prenášať aj na iné osoby, resp. rizikové skupiny ľudí. Prekryté horné dýchacie cesty sú významnou prevenciou, pretože tým zabraňujeme explozívnemu šíreniu vírusov v kolektíve a výrazne ho spomaľujeme.


HROMADNÉ PODUJATIA

Od 1. septembra 2020 do 1. októbra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium neodporúčajú vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie organizovať hromadné podujatia. Zároveň na toto obdobie plánujú zakázať organizáciu hromadných podujatí nad 1000 účastníkov v exteriéri, vrátane športových podujatí  (skúsenosti zo zahraničia poukazujú na prípady, kedy sa ľudia na početnejších hromadných podujatiach, vrátane športových infikovali novým koronavírusom). Taktiež sa zakážu hromadné podujatia v interiéri nad 500 účastníkov. Tiež je v pláne uplatniť zákaz organizovania všetkých interiérových podujatí po 23:00 s výnimkou svadieb (nočný život je spojený s uvoľnenou atmosférou, stratou zábran, ide o veľmi úzke kontakty). Obmedzí sa aj návštevnosť kúpalísk a akvaparkov, plán je na maximálne 50 % kapacity návštevníkov.


FIRMY:

Epidemiológovia aktuálne diskutujú o možnom zavedení nariadenia zamestnávateľom umožniť do svojich priestorov vstup pracovníkom z rizikových krajín len s potvrdením o registrácii na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a s negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. O tomto návrhu ešte budú diskutovať so zamestnávateľmi.

 

 

19_05_2020_final_opatrenia_ruska

19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01

19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia

 

zmena od 20.5.2020statna_karantena_15_05_2020

zmena od 20.5.2020 opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_2_faza_05_05_2020

 

zmena dňom 15.05.2020    štátna karanténa od 30.04.2020

 

zmena   dňom 6.5.2020

22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR

naďalej platí povnnosť nosiť rúška - obmedznie priestorov kde je to povinnosť:

opatrenie o nosení rúšok od 21.04.2020

 

 

zákonné obmedzenia od 8.4.2020 do 13.4.2020

 

ktoré prevádzky môžu byť otvorené - vysvetlenie

 

 

Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020

 

Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb24032020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020

 

 

ochranné rúška:

-  ochranné rúška na základe požiadavky šije a predáva p.Strelecká   0918 649 420

 

- členky Miestneho spolku Červeného Kríža Jakubovany v prípade potrieb vedia ušiť ochranné rúška, keď aj v súčasnej dobe máme na obecnom úrade k dispozícii niekoľko kusov pre našich seniorov a v prípade ohlásenia rúško doručíme do schránky.

 

 

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia

karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020

Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03-1

Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb od 16.3.2020 6:00hod.

 

 

staršie pokyny

 

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie UVZSR karantena

Usmernenie psôb s povinnosťou karantény mimo bydliska

Manuál - volania občanov - koronavírus - KS IZS OS zložiek

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Usmernenie_hlavneho_hygienika_SR_COVID-19_tretia_aktualizacia

verejná vyhláška - Rozhodnutie hlavného hygienka SRzo dňa 06.03.2020

 

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020

 

Usmernenie sk vystavovaniu ošetrovného a PN - COVID-19 dňa 10.3.2020 (1)

 

informácie pre verjnosť v žilinskom kraji po ceste zo zahraničia

príloha č.3-1 kedy a ako používať ochrannú masku, rúško

príloha č.4 informácie ku koronavírusu

príloha č.5 informácie ku koronavírusu

 

pokyny 1

 

pokyny 2

 

pokyny 3

doba prežitia vírusu na rôznych povrchoch 17 03 2020

Vyvesené: 12. 9. 2020

Dátum zvesenia: 1. 3. 2023

Zodpovedá: Správca webu

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť