Obsah

Späť

Možnosť pripomienkovania vplyvovo na životné prostredie Územný plán regińu Žilinského kraja - informácia o správe o hodnotení strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko

list z Okresného úradu Žilina

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 16. 12. 2022

Zodpovedá: Správca webu

Späť