Obsah

Späť

Registratúrna značka: 27 11 2019 - 3

Návrh VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Jakubovany

obec má záujem o stanovenie podmienok na lepenie plagátov počas volebných kampaní a v súlade so zákonom 181/2014 Z.z. §16 spracovala návrh VZN

Vyvesené: 27. 11. 2019

Dátum zvesenia: 13. 12. 2019

Zodpovedá: Správca webu

Späť