Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dôležité čísla

starosta mobil: 0902 350 753
OÚ pevná linka: 044 5595 251
poruchy plyn: 0850 111 727
poruchy voda: 044 552 1992
poruchy elektrina: 0800 159 000

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 14/2021 17.02.2020

Obec Jakubovany zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Obec Jakubovany zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Podľa zákona 329/2018 §4, ods. 6 obec zverejňuje na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov.

Obec Jakubovany spracovala údaje o množstve komunálneho odpadu za rok 2020 a množstvách vytriedených zložiek z komunálnych odpadov.  Podľa výpočtu obec dosiahla úroveň vytriedenia 63,92%.

Na základe toho budú od 1.3.2021 účtované poplatky pre obec Jakubovany za uloženie komunálnych odpadov, objemového odpadu  vo výške 11,-€/tona

Nižšie sú v tabuľke  údaje o vyprodukovaných množstvách odpadov v obci Jakubovany v roku 2020 a výpočet úrovne vytriedenia. 

Podarilo sa nám zníži množstvo kumunálneho odpadu uloženého na skládky komunálnych odpadov, keď na množstvo

malo vplyv hlavne  obmedzenie využívania rekreačných chát v našom katastrálnom území roku období 2020 pre COVID-19.

údaje o množstve odpadov a percente vytriedenia za rok 2020 (192.02 kB)

 

certifikát za rok 2020 od ENVI-PAK (904.28 kB)

 

 

 

 

Údaje z roku 2019:

 

Obec Jakubovany spracovala údaje o množstve komunálneho odpadu za rok 2019 a množstvách vytriedených zložiek z komunálnych odpadov.  Podľa výpočtu obec dosiahla úroveň vytriedenia 63,03%.

Na základe toho budú od 1.3.2020 účtované poplatky pre obec Jakubovany za uloženie komunálnych odpadov, objemového odpadu  vo výške 8,-€/tona

Nižšie sú v tabuľke  údaje o vyprodukovaných množstvách odpadov v obci Jakubovany v roku 2019 a výpočet úrovne vytriedenia. 

Zároveň sú zverejnené údaje ako sú štátom určené poplatky za uloženie odpadu v nasledujúcich rokoch v závislosti od úrovne triedenia komunálnych odpadov.

Pokiaľ nezabezpečíme v obci počas roka 2020 zvýšenie podieľu vytriedených zložiek komunálnych odpadov, poplatok za uloženie bude narastať a to bude mať ďalší dopad na výšku poplatku pre občanov, chatárov a chalupárov.

 

výpočet % vytriedenia odpadov v obci Jakubovany

 

certifikát ENVI-PAK za rok 2019

 

 

 

Vyvesené: 18. 2. 2021

Dátum zvesenia: 15. 2. 2023

Zodpovedá: Zuzaniak

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť