Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • de

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Dôležité čísla

starosta mobil: 0902 350 753
OÚ pevná linka: 044 5595 251
poruchy plyn: 0850 111 727
poruchy voda: 044 552 1992
poruchy elektrina: 0800 159 000

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 12/2022 9.2.2022 , 14/2021 17.02.2020

Obec Jakubovany zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Obec Jakubovany zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Podľa zákona 329/2018 §4, ods. 6 obec zverejňuje na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli údaje o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov.

Obec Jakubovany spracovala údaje o množstve komunálneho odpadu za rok 2021 a množstvách vytriedených zložiek z komunálnych odpadov.  Podľa výpočtu obec dosiahla úroveň vytriedenia 69, 71%.

Na základe toho budú  účtované poplatky pre obec Jakubovany za uloženie komunálnych odpadov, objemového odpadu  vo výške 11,-€/tona v roku 2022. 

Nižšie sú v tabuľke  údaje o vyprodukovaných množstvách odpadov v obci Jakubovany v roku 2021 a výpočet úrovne vytriedenia. 

Podarilo sa nám zníži množstvo kumunálneho odpadu uloženého na skládky komunálnych odpadov, keď na množstvo

malo vplyv zlepšenei separácie z rodinných domov a tiež  doseparovanie odpadov z rekreačných chát v našom katastrálnom území. Znížil sa objem komunálnych odpadov uskaldňovaných na skládkach

údaje za rok 2021

údaje o množstve odpadov a percente vytiredenia za rok 2021 v obci Jakubovany (267.02 kB)

údaje zo zisťovania ŽP 6-01    modulov 265 a 200435  Štatistického úradu SR:

údaje zo štatistiky (1.97 MB)

 

Údaje za rok 2020.

údaje o množstve odpadov a percente vytriedenia za rok 2020 (192.02 kB)

 

certifikát za rok 2020 od ENVI-PAK (904.28 kB)

 

 

 

 

Údaje z roku 2019:

 

Obec Jakubovany spracovala údaje o množstve komunálneho odpadu za rok 2019 a množstvách vytriedených zložiek z komunálnych odpadov.  Podľa výpočtu obec dosiahla úroveň vytriedenia 63,03%.

Na základe toho budú od 1.3.2020 účtované poplatky pre obec Jakubovany za uloženie komunálnych odpadov, objemového odpadu  vo výške 8,-€/tona

Nižšie sú v tabuľke  údaje o vyprodukovaných množstvách odpadov v obci Jakubovany v roku 2019 a výpočet úrovne vytriedenia. 

Zároveň sú zverejnené údaje ako sú štátom určené poplatky za uloženie odpadu v nasledujúcich rokoch v závislosti od úrovne triedenia komunálnych odpadov.

Pokiaľ nezabezpečíme v obci počas roka 2020 zvýšenie podieľu vytriedených zložiek komunálnych odpadov, poplatok za uloženie bude narastať a to bude mať ďalší dopad na výšku poplatku pre občanov, chatárov a chalupárov.

 

výpočet % vytriedenia odpadov v obci Jakubovany

 

certifikát ENVI-PAK za rok 2019

 

 

 

Vyvesené: 9. 2. 2022

Dátum zvesenia: 15. 2. 2023

Zodpovedá: Zuzaniak

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť