Obsah

Späť

Registratúrna značka: 11/2023

Obec Jakubovany zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Na základe toho budú účtované poplatky pre obec Jakubovany za uloženie komunálnych odpadov, objemového odpadu vo výške 11,-€/tona v roku 2023

Vyvesené: 9. 2. 2023

Dátum zvesenia: 29. 2. 2024

Zodpovedá: Správca webu

Späť