Obsah

Späť

Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022

adresa kde sa nachádza spoločný program rozvoja obci. V papierovej podobe a elektronicekj podobe je tiež k dispozícii na Obecnom úrade Jakubovany
Dokument má 461 strán a vzhľadom na veľkosť súboru nie je možné jeho celé zverejnenie cez webovú stránku obce. Nachádza sa však na adrese: http://www.hornyliptov.sk/upload/File/2016_dokumenty/SPRO_HL_19_4_2016.pdf

logo MAS Horný Liptov

Vyvesené: 25. 4. 2016

Dátum zvesenia: 31. 7. 2022

Späť