Obsah

Späť

Registratúrna značka: 24 06 2022 - 1

vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 27.06.2022 - obmedznie činností, platí až do odvolania

v prílohe je uvedené ktoré činnosti sú zakázané na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme - 50m od hranice lesného pozemku.

Vyvesené: 24. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Správca webu

Späť