Obsah

Späť

Registratúrna značka: 13.05.2022

základné informácie: Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

 

 

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

 

na sobotu 29. októbra 2022

 

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

 

 

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

Vyhlásenie voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

 

oznámenie o počte poslancov, úväzku starostu, volebný obvod (566.88 kB)

 

oznámenie o volebnom obvode, počte poslanco (485.62 kB)

 

 

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Správca webu

Späť