Obsah

Späť

Registratúrna značka: 02 12 2020 - 1

Zasadnutie obecného zastupiteľstva, dňa 16.12.2019 (pondelok) o 19:00 hod

zverejnenie pozvánky na zasadanie OZ

Vyvesené: 2. 12. 2019

Dátum zvesenia: 16. 12. 2019

Zodpovedá: Správca webu

Späť