Obsah

Späť

Registratúrna značka: 05.07.2021-1

Zásahový tím pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody SR.

.

Ak sú občania svedkami medvedej aktivity pri ľudských obydliach, mali by kontaktovať Zásahový tím pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody SR.

Zásahový tím pre medveďa hnedého vznikol preto, aby sa predchádzalo možným konfliktným situáciám a škodám, ktoré spôsobí činnosť medveďa hnedého.

p. Jaroslav Slašťan zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého žiada  širokú verejnosť, aby všetky strety okamžite ohlasovali na linku 0903 201 879, prípadne na e-mail zasahovytim@sopsr.sk.

Vyvesené: 5. 7. 2021

Dátum zvesenia: 31. 10. 2021

Zodpovedá: Správca webu

Späť