Obsah

Najnovšie

10.07.2024

Verejná obchodná súťaž - prenájom penziónu Studená

podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené od 10.07.2024, v časti "zverejňovanie" - "úradná tabuľa": https://www.jakubovany.sk/urad-107/zverejnovanie/uradna-tabula/obchodna-verejna-sutaz-o-najvyhodnejsiu-cenovu-ponuku-na-prenajom-nebytovych-priestorov-penzionu-studena-270.html

Detail Oznamy

28.06.2024

Zmena otváracích hodín predajne COOP Jednota , prevádzka Jakubvoany - od 1.7.2024

vedúca predajne Jakubovany COOP Jednota oznamuje, že od 1.7.2024 sa menia otváracie hodiny prevádzky. Viď údaje nižšie.

Detail Oznamy

26.06.2024

Vývoz komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadu v mesiaci júl 2024

Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci júl 2024 - v poslednú stredu 31.07.2024. Žiadame aby ste zberové nádoby vyložili už zavčas rána, keď firma má pracovnú dobu od 6:00 hod. Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac júl 2024 je uvedený nižšie.

Detail Oznamy

03.06.2024

UPOZORNENIE NA POHYB MEDVEĎOV, Tím medveďa hnedého monitoruje plochy.

UPOZORŇUEJME NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČIE STRETU S MEDVEĎMI. Na lúkach a na okrajoch lesných porastov v okolí obcí Jakubovany, Jamník a Liptovský Ondrej bol zaznamenaný pohyb medveďov, tiež pohyb medvedice s mladými.

Detail Oznamy

14.05.2024

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájo

Detail Oznamy

06.05.2024

Spätný výkup zálohovaných plastových fliaš v predajni COOP Jednota, prevádzka Jakubovany

Od 6.5.2024 prebieha spätný výkup zálohovaných plastových fliaš v predajni COOP Jednota, prevádzka Jakubovany

Detail Oznamy

01.05.2024

Ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa hnedého

v okolí obce Jakubovany sa opakovane pohybujú medvede, preto upozorňujeme občanov a návštevníkov k.ú. Jakubovany na dodržiavanie základných opatrení, aby sa chránili stretu s touto šelmou.

Detail Oznamy

24.01.2024

LVS, a.s. oznamuje zmenu ceny vody a stočného od 23.01.2024

dodávka vody 1,1921€ / m3 stočné 1,7645€ /m3 - počíta sa podľa množstva odobratej vody

Detail Oznamy

09.08.2023

Informačný systém pre občanov MUNIPOLIS

Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie