Obsah

Najnovšie

16.06.2019

ENVI-PAK informuje: Rebríček miest a obcí podľa ich úspešnosti v triedení vyseparovaného odpadu, rok 2017 a rok 2018

ENVI-PAK Do nášho portfólia patrilo v roku 2018 približne 40 % všetkých miest a obcí na Slovensku. Rebríček bol zostavený kombináciou hodnotenia dvoch kľúčových parametrov pri zbere a triedení odpadov – efektivita a vyťažiteľnosť. Efektivita udáva, ako účinne je využívaná inštalovaná infraštruktúra v jednotlivých obciach. Konkrétne to znamená, koľko gramov odpadu sa vyzbiera v jednom litri zberných nádob, resp. vo vreciach určených na triedenie pre domácnosti. Druhý z ukazovateľov, ktorý je pre hodnotenie kľúčový, je vyťažiteľnosť. Predstavuje pomer hmotnosti triedeného odpadu na počet obyvateľov v danej obci. Jej hodnota je tak tým vyššia, čím viac kilogramov triedeného odpadu sa na obyvateľa obce ročne vyzbiera. Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 33 kilogramov na obyvateľa ročne. Ukazovateľ efektivity najúspešnejších obcí sa pohybuje nad hranicou 100 g/liter, pričom priemerná hodnota obcí je 33 g/liter.

Detail Oznamy

12.06.2019

Autobusový zajazd do Brezovej pod Bradlom, k mohyle M.R.Štefanika, spojený s návštevou jeho rodného domu v Košariskách a prehliadkou hradu Beckov.

Dozorny vybor COOP Jednota Jakubovany organizuje dna 29.6.2019 autobusovy zajazd do Brezovej pod Bradlom k mohyle M.R.Stefanika spojeny s navstevou jeho rodneho domu v Kosariskach a prehliadkou hradu Beckov. Zaujemci sa mozu prihlasit v miestnej predajni Jednoty, alebo u pani Fabryovej na obecnom urade.

Detail Oznamy

11.06.2019

Nové fotky - Jarná brigáda a Sadenie mája

Nové fotky - Jarná brigáda a Sadenie mája

Detail Oznamy

04.06.2019

Hladáme záujemcov do kolektívu mladých hasičov v obci Jakubovany, nácviky je každý štvrok o 17:00hod.

v prílohe nájdete všetky potrebné informácie ´ Dňa 6.6.2019 o 18:00 hod. je stretnutie rodičov mladých hasičov v Hasičskom dome Jakubovany.

Detail Oznamy

29.06.2019

Autobusový zajazd do Brezovej pod Bradlom, k mohyle M.R.Štefanika, spojený s návštevou jeho rodného domu v Košariskách a prehliadkou hradu Beckov.

Dozorny vybor COOP Jednota Jakubovany organizuje dna 29.6.2019 autobusovy zajazd do Brezovej pod Bradlom k mohyle M.R.Stefanika spojeny s navstevou jeho rodneho domu v Kosariskach a prehliadkou hradu Beckov. Zaujemci sa mozu prihlasit v miestnej predajni Jednoty, alebo u pani Fabryovej na obecnom urade.

Detail Udalosti

31.05.2019

Vývoz komunálneho odpadu za jún 2019 bude 26.06.2019 (streda)

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby, ale môže sa i do nádoby na plasty. Predídete tým zvýšeniu poplatku za komunálny odpad - skládkovanie. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na Šinglovské, ukladajte ho na označené miesto - k štiepkovaniu. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad si v zmysle VZN kompostujte doma.

Detail Oznamy

31.05.2019

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci jún 2019.

Vývoz separovaných odpadov za mesiac apríl 2019 je uvedený nižšie. Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrénu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. S umiestňovaním papiera do zberných nádob na papier, skla do zberných nádob na sklo a ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, prípadne pri obchode SD Jednota kovy do samostatnej zbernej nádoby. Predídete tým zvýšeniu poplatku za skládkovanie v roku 2020 a následne k zvýšeniu poplatkov v obci za komunálne odpady. V prípade drobného stavebného odpadu ohláste tento na Obecnom úrade a starosta určí kde bude umiestnený a spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch. Neukladajte ho do veľkoobjemového kontajnera určeného pre komunálny odpad od chatárov, ani na priľahlom parkovisku pri dvore Agrie, a.s. Kroviny, odpad dreva je možné vyviesť na "Šinglovské" - nad sútok Trnovca a Klinovky. Kroviny a drevný odpad ukladať na označené miesto. Neumiestňovať tu iný odpad !!! Zelený odpad v zmysle VZN kompostujte doma. Pneumatiky je možné doviesť na zberné miesto Jakubovany 84 - dvor starej školy na Vršku. Odevy na charitu - zberným miestom je vestibul kultúrneho domu. Monočlánky, batérie, drobné elektrospotrebiče je možné uložiť do zbernej nádoby vo vestibule kultúrneho domu. Možnosť predaja papiera a oleja z domácností - 2x ročne zmluvná firma BRANTNER Poprad vykonáva výkup, keď vypláva peniaze, alebo poskytuje hygienické predmety. Veľkoobjemový odpad ( nábytky, mrazničky, práčky, koberce, atď.) zberá obec dva krát ročne,. Je však možnosť počas celého roka kontaktovať starostu obce a poskytne možnosť okamžitého odobratia odpadov - počas pracovných hodín obecného úradu. ŽIADAME OBČANAV, ABY NEPÚŠŤALI DO DVOROV VÝKUPCOV ODPPADOV, OHROZUJÚ SEBA AJ OSTATNÝCH SPOLUOBČANOV, KEĎ TAKÚTO ČINNOSŤ SMÚ VYKONÁVAŤ LEN POVOLENÉ ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN. NA ÚZEMÍ OBCE JAKUBOVANY NEMÁ ŽIADMA FIRMA ZMLUVU (V ZMYLSE ZÁKONA O ODPADOCH) NA TAKÚTO ČINNOSŤ. OPRÁVENNÉ ZBEORVÉ SPOLOČNOSTI BUDÚ VŽDY VYHLÁSENĚ V MIESTNOM ROZHLASE PRED VYKONÁVANÍM VÝKUPU.

Detail Oznamy

22.05.2019

CVYKLO POHÁR, MTB SÉRIA LIPTOVA - informácie o podujatí

informácia pre priaznivcov terénnej cyklistiky, ale aj pre priaznivcov, ktorí sa radí pozrú a podporia pretekárov na tratiach. Viac informácií k podujatiam www.cvyklo.sk f/CvykloPohar

Detail Oznamy

06.05.2019

Daňový úrad Žilina informuje: Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr. Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk“

Detail Oznamy

28.11.2018

ZÁKAZ podomového výkupu kovov, autobaterií a iných materiálov v obci Jakubovany

dôvody zákazu a možné riešenie - čítajte nižšie

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie