Obsah

Najnovšie

04.07.2022

20.ročník výstup na Baranec z obce Jakubovany

sledujte našu webovú stránku obce, kde budeme postupne zverejňovať ďalšie informácie k tejto akcii

Detail Oznamy

01.07.2022

Vývoz separovaného odpadu a komunálneho odpadu v mesiaci júl 2022

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac júl 2022 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci júl 27.07.2022 - posledná streda v mesiaci. Prosíme, sledujte našu stránku pre prípad zmeny termínu vývozu.

Detail Oznamy

30.06.2022

UPOZORENIE NA POHYB MEDVEĎOV

Na základe oznámenia poľovníckeho združenia upozorňujeme občanov, že na lúkach a v lesoch katastra obce Jakubovany bol zaznamenaný pohyb medveďov. Žiadame preto občanov, aby boli obozretní pri prechádzkach.

Detail Oznamy

27.06.2022

Občianske združenie Klokôtka ponúka hrnčeky s erbom obce - tretia séria

ponúkame Vám hrnčeky s erbom obce Jakubovany, ktoré boli vyrobené v mesiaci apríl 2022. cena 3,-€/ks, pri väčšom počte zakúpenia ako 5ks je cena 2,50€ Podporte naše OZ Klokôtka, ktoré financie použije na podporu športu v obci. kontakt 0902 350 753

Detail Oznamy

24.06.2022

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájo

Detail Oznamy

21.06.2022

Certifikát za rok 2021 - množstvo triedeného komunálneho odpadu

V obci Jakubovany bolo v roku 2021 vyseparovaných 45 575 kg zložiek, ktoré boli druhotne využité a neskončili na skládke komunálneho odpadu.

Detail Oznamy

03.06.2022

Stav kultúrneho domu a telocvične v materskej škole - informácie pre verejnosť

prezentácia stavu miestností po úpravách

Detail Oznamy

19.05.2022

Obce a mestá v štrajkovej pohotovosti

Obec Jakubovany vstupuje do štrajkovej pohotovosti vyhlásenej ZMOS. Dôvodom je spôsob rozhodovania vlády o otázkach financovania samospráv, bez rokovania. Výsledkom budú nepriaznivé následky pre chod obcí a miest, pre občanov. Dôjde k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov. Aj obcí sa týka inflácia.

Detail Oznamy

06.05.2022

videopomocky ako správne triediť rôzne druhy odpadov, aby nekončili v komunálnom odpade

pokiaľ si chcete prezrieť videá o správnom triedení kliknite nižšie na "TU" Správne triediť sa oplatí, keď potom platíte menej za komunálny odpad. Časť našich občanov to už zistila pri poplatku na rok 2022, keď sa im poplatky za komunálny odpad znížili.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie