Obsah

Najnovšie

21.09.2021

Oznámenie zberu veľkoobjemového odpadu, obalov z farieb a riedidieľ, vyradených autobaterií, zber motorového oleja, železného šrotu, elektrospotrebičov, žiariviek, pneumatík

Obec Jakubovany vykonáva od 4.októbra 2021 do 21.októbra 2021 zber veľkoobjemového odpadu - nábytkov, matracov, obalov z farieb a riedidiel, vyradených autobaterií, zber motorového oleja, železného šrotu, elektrospotrebičov, žiariviek, pneumatík.

Detail Oznamy

16.09.2021

prerušenie dodávky elektrickej energie 29.9.2021 v celej obci aj v chatovej oblasti

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 29.9.2021 v čase od 07:30hod do 16:30hod bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Jakubovany aj v chatovej oblasti. Odstávka bude aj v celej obci Liptovský Ondrej.

Detail Oznamy

01.09.2021

Vývoz komunálneho odpadu za september 2021 bude v stredu 29.09.2021

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrenu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. Umiestňovať papier do zberných nádob na papier, sklo do zberných nádob na sklo. Ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, príp

Detail Oznamy

01.09.2021

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci september 2021, informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Termín vývozu separovaných odpadov za mesiac september je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude 29.9.2021 - poslednú stredu v mesiaci.

Detail Oznamy

20.08.2021

Knihy, ktoré si môžeš požičať, alebo zobrať a ponechať.

Obecný úrad Jakubovany vo vestibule kultúrneho domu umiestnil skrinky v ktorých sú k dispozícii knihy, ktoré si môžete požičať na čítanie bez poplatku, ale si ich môže nechať doma ak Vám chýbajú v zbierke. Prosíme nepoškodzujte knihy, môžu poslúžiť ešte inému čitateľovi.

Detail Oznamy

10.08.2021

Takto separuje a ukladajá odpady časť chatárov a chalupárov - údaje z 12.7. a 19.7.2021

napriek tomu, že máme v obci separovanie odpadov, tak naši chatári a osoby ubytované v ich zariadeniach (za ktoré nesú stále však zodpovednosť vlastníci chát) nám v obci kazia dobé meno obce vytváraním smetiska týždeň čo týždeň na okraji obce.

Detail Oznamy

06.08.2021

Predaj sliepok a krmív, výkup koží august 2021 až december 2021

firma ktorá chodí podľa rozpisu (v prílohe) a ponúka mládky, krmivá a vykupuje kože Mládky budú v predaji len do vypredania, preto je potrebné sa telefonicky informovať a objednať.

Detail Oznamy

24.07.2021

CVYKLOPOHÁR 2021 MTB SÉRIA LIPTOVA - výsledky a odkaz na fotogalériu

pre priaznivcov cyklistiky - plagát 1. CVYKLOPOHÁR MTB séria Liptova 2. výsledky z pretekov v Jakubovanoch - Filištín tour 3. fotogaléria

Detail Oznamy

04.06.2021

Archívne fotografie z obce Jakubovany - žiadosť o zapožičanie fotografií z rodinných zbierok

dopĺňame fotokroniku obce Jakubovany. Niektoré skupiny fotografií nájdete na našej webovej stránke v časti Obec/ Fotogaléria https://www.jakubovany.sk/obec-2/fotogaleria/#evt_66

Detail Oznamy

Úradná tabuľa

15.03.2020 - 31.08.2024

Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, pre vlastníka "Obec Jakubovany, Jakubovany 21, na KN-E č.1-185, k.ú.Jakubovany

v prílohe je povolenie - rozhodnutie Okresného úradu v Žiline, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Obec môže povolené odpady: škridla, obkladový materiál a keramika, zmes betónu tehál škridiel, obkladového materiálu a keramiky, zemina a kamenivo, výkopová zeminu využiť na zásyp starej vozovej cesty na obecnej parcele KN-E č.1-185, k.ú. Jakubovany. Toto je povolené len pre uvedené odpady ktoré vzniknú z činnosti obce. Občania sú povinní odvážať pri stavebných prácach tieto stavebné odpady na skládky s príslušným oprávnením. Povolenie platí do 31.08.2024 na max. 2 136m3. Kontaktná osoba: Ing.Milan Zuzaniak, 0902 3550 753. e-mail: obec@jakubvoany.sk.

Detail

19.02.2020 - 20.02.2023

Ochrana prírody a krajiny - zmeny platné od 1.1.2020 v právoci obce pri rozhodovaní o výrube drevína krovín

informácie dôležité pre občanov z pohľadu ochrany prírody a krajiny su v prílohe. Obec rozhoduje o výrube drevín a krovín len v zastavanom území obce a to v prípadoch, keď jej to zákon ukladá. U drevín ktoré rastú mimo lesné pozemky (ak nie sú zapísané v katastri nehnuteľností v C stave s druho pozemku les) koná a rozhoduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor ochrany životného prostredia a krajiny.

Detail

20.05.2019 - 21.05.2022

Upozornenie vo veci neoprávneného zásahu - činnosti na cestnom pozemku, v telese cesty a na telese cesty III. triedy v majetku ŽSK

povinnosti občanov pri práci v ochrannom pásme cesty III triedy - usmernenie

Detail

Výber z fotogalérie