Obsah

Najnovšie

18.09.2023

Znížiť mieru skládkovania bez zdraženia odpadu nie je možné, zhodujú sa experti

aj takto to vyzerá v zahraničí s cenami za odpady

Detail Oznamy

14.09.2023

Našiel sa kľúč s ovladaním na otváranie auta - je uložený na obecnom úrade

v obci sa našiel kľúč s ovládaním otvárania auta. Je možné prihlásiť sa na obecnom úrade , keď bude vyskúšaná funkčnosť otvorenia daného auta - overenie že patrí vlastníkovi tohoto auta.

Detail Oznamy

28.08.2023

Jakubovianske aktuality , august 2023

informácie pre občanov obce Jakubovany a jej návštevníkov.

Detail Oznamy

09.08.2023

Informačný systém pre občanov MUNIPOLIS

Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.

Detail Oznamy

31.07.2023

Vývoz komunálneho odpadu v mesiaci september 2023 a seaprovaného odapdu v septembri 2023

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac september 2023 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci september 27.09.2023, posledná streda v mesiaci. Sledujte našu stránku pre prípad zmeny termínu vývozu.

Detail Oznamy

22.06.2023

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájo

Detail Oznamy

06.06.2023

Malé obecné kompostovisko

V lokalite Šinglovské je pre občanov k dispozícii malé obecné kompostovisko, kde je možné privážať trávu, lístie, burinu. V piatok a sobotu je kompostivsko prístupné celý deň. V pondelok až štvrtok, len po prevzatí kľúčov na obecnom úrade.

Detail Oznamy

01.05.2023

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

zodpovednosť vodiacich psov - zberať výkaly po svojom psovi. Výkaly nepatria do potoka, ani na plochu okolo kultúrneho domu a predajne jednoty, ale do zberných nádob rozmiestnených v obci, alebo do nádoby na komunálny odpad.

Detail Oznamy

15.02.2023

videopomocky ako správne triediť rôzne druhy odpadov, aby nekončili v komunálnom odpade

pokiaľ si chcete prezrieť videá o správnom triedení kliknite nižšie na "TU" Správne triediť sa oplatí, keď potom platíte menej za komunálny odpad. Časť našich občanov to už zistila pri poplatku na rok 2022, keď sa im poplatky za komunálny odpad znížili.

Detail Oznamy

14.02.2023

Knihy, ktoré si môžete požičať, alebo zobrať a ponechať.

Obecný úrad Jakubovany vo vestibule kultúrneho domu umiestnil skrinky v ktorých sú k dispozícii knihy, ktoré si môžete požičať na čítanie bez poplatku, ale si ich môže nechať doma ak Vám chýbajú v zbierke. Prosíme nepoškodzujte knihy, môžu poslúžiť ešte inému čitateľovi.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie