Obsah

Najnovšie

27.02.2021

Výtvarná súťaž Euroregión ,,Tatry“ očami detí

viac informácií na: www.euroregion-tatry.sk www.euroregion-tatry.eu

Detail Oznamy

27.02.2021

Autobusové spojenia v dobe od 7.3.2021

Došlo k úprave časov aj na linke Liptovský Mikuláš - Beňadiková - Liptovský Ondrej -Jakubovany - Konská a späť Cestovné poriadky platné od 7.3.2021 sú zverejnené aj na webovej stránke našej spoločnosti: https://arriva.sk/liorbus a na stránke www.cp.sk a ubian.sk

Detail Oznamy

22.02.2021

prerušenie dodávky elektrickej energie 9.3.2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 9.3.2021 v čase od 07:50hod do 13:50hod bude prerušená dodávka elektrickej energie v chatovej oblasti Studená dolina - trafostanica na lúke pred odbočkou na chatu Sereď a trafostanica kejdák na Brištiach, z dôvodu vykonávania kontroly rozvodov.

Detail Oznamy

22.02.2021

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci marec 2021, informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Termín vývozu separovaných odpadov za mesiac marec 2021 je uvedený nižšie.

Detail Oznamy

19.02.2021

prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 24.3.2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 24.3.2021 v čase od 07:50hod do 13:50hod bude prerušená dodávka elektrickej energie v obci Jakubovany a to od čísla 22 po 139 a 190, 191, 194, 431. Viac informácií v prílohe.

Detail Oznamy

09.02.2021

Archívne fotografie z obce Jakubovany - žiadosť o zapožičanie fotografií z rodinných zbierok

dopĺňame fotokroniku obce Jakubovany. Niektoré skupiny fotografií nájdete na našej webovej stránke v časti Obec/ Fotogaléria https://www.jakubovany.sk/obec-2/fotogaleria/#evt_66

Detail Oznamy

27.01.2021

Odpadové hospodárstvo v obci Jakubovany od 1.1.2021 - základné informácie pre majiteľov nehnuteľností a občanov

V obci Jakubovany od 1.1.2021 platí nové VZN o odpadoch a tiež nové VZN o poplatkoch za komunálny odpad. VZN nájdete v časti "Zverejňovanie" / "VZN" U rodinných domov sa nebude vyberať poplatok za osoby, ale za veľkosť nádob, ktoré sa dávajú z daného domu vyvážať. Za 120l je poplatok 3,50€ a 240l je to 7,-€, za jeden vývoz. Pokiaľ niekto priloží vrece tak je to započítané ako 120L nádoba. Dôchodca žijúci sám v dome/byte má cenovú úľavu, pokiaľ neprekročí do roka 12 vývozov 120l nádoby. Každá domácnosť dostane do schránky informačný materiál aj s návratkou, kde sú popísané všetky dôležité informácie.

Detail Oznamy

Úradná tabuľa

02.03.2021 - 31.03.2021

Koronavírus a pokyny pre verejnosť - upozornenie na nosenie ochranného rúška , verejné vyhlášky, sledujte priebežne túto stránku

sledujte priebežne túto stránku ktorá bude akutalyzovaná o nové informácie. V prílohách sú základné informácie pre osoby na Slovensku a pre osoby ktoré sa vrátili zo zahraničia

Detail

15.03.2020 - 31.08.2024

Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, pre vlastníka "Obec Jakubovany, Jakubovany 21, na KN-E č.1-185, k.ú.Jakubovany

v prílohe je povolenie - rozhodnutie Okresného úradu v Žiline, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Obec môže povolené odpady: škridla, obkladový materiál a keramika, zmes betónu tehál škridiel, obkladového materiálu a keramiky, zemina a kamenivo, výkopová zeminu využiť na zásyp starej vozovej cesty na obecnej parcele KN-E č.1-185, k.ú. Jakubovany. Toto je povolené len pre uvedené odpady ktoré vzniknú z činnosti obce. Občania sú povinní odvážať pri stavebných prácach tieto stavebné odpady na skládky s príslušným oprávnením. Povolenie platí do 31.08.2024 na max. 2 136m3. Kontaktná osoba: Ing.Milan Zuzaniak, 0902 3550 753. e-mail: obec@jakubvoany.sk.

Detail

Výber z fotogalérie