Obsah

Najnovšie

27.07.2021

Aktuálne odberné miesta na testovanie COVID na Liptove

Zoznam mobilných odberových miest (MOM) v regióne Liptov - aktualizovaný dňa 26.07.2021

Detail Oznamy

26.07.2021

Neprítomnosť starostu v obci v dňoch 28.07. 2021 až 30.07.2021

Oznamujeme, že starosta obce Jakubovany nebude pracovať v dňoch 28.07.2021 až 30.07.2021. Prípadný termín na jednanie priamo s ním bude možné dohodnúť si telefonicky od 02.08.2021. Kontakt 0902 350 753.

Detail Oznamy

26.07.2021

Rozvoz stravy -stravovanie v pracovné dni z Penzionu UNA v Liptovskom Jáne

jedlá v 30. týždni cena 4,-€ (strava, balné, dovoz)

Detail Oznamy

24.07.2021

CVYKLOPOHÁR 2021 MTB SÉRIA LIPTOVA - výsledky a odkaz na fotogalériu

pre priaznivcov cyklistiky - plagát 1. CVYKLOPOHÁR MTB séria Liptova 2. výsledky z pretekov v Jakubovanoch - Filištín tour 3. fotogaléria

Detail Oznamy

19.07.2021

Rozvoz stravy - BAŠTA ONDREJ, z Liptovského Ondreja

denné menu na 30. týždeň cena 4,50€

Detail Oznamy

15.07.2021

Voľná kapacita pre deti v materskej škole v Jakubovanoch, od 1.septembra 2021

Potrebujete umiestniť dieťa do materskej školy a nerobí Vám problém vodiť ho do obce Jakubovany (okr.Liptovský Mikuláš)? Máte možnosť využiť služby obecnej materskej školy, ktorá má voľnú kapacitu pre deti od dvoch rokov. V texte nižšie prinášame viac informácií.

Detail Oznamy

01.07.2021

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci júl 2021, informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Termín vývozu separovaných odpadov za mesiac júl 2021 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude 28.07.2021 - poslednú stredu v mesiaci.

Detail Oznamy

04.06.2021

Archívne fotografie z obce Jakubovany - žiadosť o zapožičanie fotografií z rodinných zbierok

dopĺňame fotokroniku obce Jakubovany. Niektoré skupiny fotografií nájdete na našej webovej stránke v časti Obec/ Fotogaléria https://www.jakubovany.sk/obec-2/fotogaleria/#evt_66

Detail Oznamy

04.06.2021

Autobusové spojenia v dobe od 13.06.2021

Došlo k úprave časov aj na linke Liptovský Mikuláš - Beňadiková - Liptovský Ondrej -Jakubovany - Konská a späť Cestovné poriadky platné od 13.06.2021 sú zverejnené aj na webovej stránke našej spoločnosti: https://arriva.sk/liorbus a na stránke www.cp.sk a ubian.sk

Detail Oznamy

Úradná tabuľa

18.06.2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 16.06.2021 od 07:00 hod. do odvolania

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)

Detail

05.11.2020 - 01.08.2021

Výzva na odstránenie drevín v ochrannom pásme nadzemného vedenia Slovak Telekom, a.s

Slovak Telekom, a.s. zverejňuje výzvu pre vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa na trase nadzemného telefónneho vedenia od rodinného domu Jakubovany 98 do Doliny Studnej chata 555, aby v ochrannom pásme 2 metrov okolo vedenia odstránili dreviny a kroviny.Viac informácií v prílohe.

Detail

15.03.2020 - 31.08.2024

Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, pre vlastníka "Obec Jakubovany, Jakubovany 21, na KN-E č.1-185, k.ú.Jakubovany

v prílohe je povolenie - rozhodnutie Okresného úradu v Žiline, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Obec môže povolené odpady: škridla, obkladový materiál a keramika, zmes betónu tehál škridiel, obkladového materiálu a keramiky, zemina a kamenivo, výkopová zeminu využiť na zásyp starej vozovej cesty na obecnej parcele KN-E č.1-185, k.ú. Jakubovany. Toto je povolené len pre uvedené odpady ktoré vzniknú z činnosti obce. Občania sú povinní odvážať pri stavebných prácach tieto stavebné odpady na skládky s príslušným oprávnením. Povolenie platí do 31.08.2024 na max. 2 136m3. Kontaktná osoba: Ing.Milan Zuzaniak, 0902 3550 753. e-mail: obec@jakubvoany.sk.

Detail

Výber z fotogalérie