Obsah

Najnovšie

29.01.2024

Vývoz komunálneho odpadu v mesiaci február 2024

Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci február 2024 - posledná streda v mesiaci, teda 28.02.2024 Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac február 2024 je uvedený nižšie.

Detail Oznamy

24.01.2024

LVS, a.s. oznamuje zmenu ceny vody a stočného od 23.01.2024

dodávka vody 1,1921€ / m3 stočné 1,7645€ /m3 - počíta sa podľa množstva odobratej vody

Detail Oznamy

01.12.2023

Zimná údržba miestnych komunikácií - upozornenie

Žiadame dodržiavať obmedzenie -parkovanie vodidla na miestnej komunikácii, kde nezostane voľných 6 metrov na prejazd je zakázané.

Detail Oznamy

17.11.2023

INFORMÁCIA PRE CHOVATEĽOV PSOV

zmena podmienok držania psa na reťazi - zabezpečte si včas koterec, alebo oplotenú plochu, kde budete môcť psa držať bez reťaze. Pre ukrytie psa pred slnkom, dažďom, snežením, mrazom je potrebné mať tam aj vhodný prístrešok, resp. búdu.

Detail Oznamy

09.08.2023

Informačný systém pre občanov MUNIPOLIS

Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.

Detail Oznamy

06.06.2023

Malé obecné kompostovisko

V lokalite Šinglovské je pre občanov k dispozícii malé obecné kompostovisko, kde je možné privážať trávu, lístie, burinu. V piatok a sobotu je kompostivsko prístupné celý deň. V pondelok až štvrtok, len po prevzatí kľúčov na obecnom úrade.

Detail Oznamy

14.02.2023

Údaje zo sčítania osôb, domov a bytov v roku 2021

údaje použité zo stránky www.scitanie.sk a v záložke moja obec zadať názov

Detail Oznamy

02.02.2023

Čo musí vedenie obce (starosta a poslanci) dodržať pri predaji obecného majetku.

V obci sú rôzne názory na činnosť starostu a obecné zastupiteľstvo pri predaji pozemkov obce. V tomto článku informujeme verejnosť, podľa čoho sa riadime pri predaji a aké sú postupy - ktoré sú rovnaké u všetkých záujemcov, ktorí majú nárok na odkúpenie z dôvodu osobitého zreteľa.

Detail Oznamy

12.01.2023

Obec a náklady na eletrickú energiu v 2022 a v 2023

obec dostala zúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 a predpísané zálohové platby na rok 2023. Faktúru za plyn ešte nemáme. Pri elektrickej energii to vychádza, že máme uhradiť zálohy o 6096€ ročne vyššie ako sme uhrádzali, resp.nárast je v priemere o 82,6%.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie