Obsah

Najnovšie

01.09.2022

Vývoz separovaného odpadu a komunálneho odpadu v mesiaci september 2022

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac september 2022 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci september 28.09.2022 - posledná streda v mesiaci. Prosíme, sledujte našu stránku pre prípad zmeny termínu vývozu.

Detail Oznamy

09.08.2022

Z 20 ročníka výstupu na Baranec 6.8.2022

Gratulujeme všetkým, ktorí zdolali tento neľahký 2184m "kopec". Zároveň poďakovanie patrí všetkým ktorí sa na organizovaní akcie podieľali. Fotografie z celej akcie sú v záložke Obec - Fotogaléria

Detail Oznamy

09.08.2022

Seniori, pozor na podvodníkov a zlodejov ! pomôcka nižšie v prílohe

prosíme poučte svojich starších rodinných príslušníkov ako nenaletieť podvodníkom a zlodejom. V prípade, že majú pochybnosti pri pokuse cudzích ľudí o vstup do ich dvora, domu, alebo pri telefonáte, nech zavolajú starostu obce na 0902 350 753, alebo na políciu na číslo 158.

Detail Oznamy

31.07.2022

MTB CVYKLOPOHÁR 2022, pretek Filištín 30.07.222

výsledky a fotogalériu nájdete na nižšie uvedených adresách

Detail Oznamy

07.07.2022

Predaj sliepok a krmív, výkup koží august až november 2022

firma ktorá chodí podľa rozpisu (v prílohe) a ponúka mládky, krmivá a vykupuje kože Mládky budú v predaji len do vypredania, preto je potrebné sa telefonicky informovať a objednať.

Detail Oznamy

27.06.2022

Občianske združenie Klokôtka ponúka hrnčeky s erbom obce - tretia séria

ponúkame Vám hrnčeky s erbom obce Jakubovany, ktoré boli vyrobené v mesiaci apríl 2022. cena 3,-€/ks, pri väčšom počte zakúpenia ako 5ks je cena 2,50€ Podporte naše OZ Klokôtka, ktoré financie použije na podporu športu v obci. kontakt 0902 350 753

Detail Oznamy

24.06.2022

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájo

Detail Oznamy

21.06.2022

Certifikát za rok 2021 - množstvo triedeného komunálneho odpadu

V obci Jakubovany bolo v roku 2021 vyseparovaných 45 575 kg zložiek, ktoré boli druhotne využité a neskončili na skládke komunálneho odpadu.

Detail Oznamy

03.06.2022

Stav kultúrneho domu a telocvične v materskej škole - informácie pre verejnosť

prezentácia stavu miestností po úpravách

Detail Oznamy

06.05.2022

videopomocky ako správne triediť rôzne druhy odpadov, aby nekončili v komunálnom odpade

pokiaľ si chcete prezrieť videá o správnom triedení kliknite nižšie na "TU" Správne triediť sa oplatí, keď potom platíte menej za komunálny odpad. Časť našich občanov to už zistila pri poplatku na rok 2022, keď sa im poplatky za komunálny odpad znížili.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie