Obsah

Najnovšie

02.06.2024

Vývoz komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadu v mesiaci jún 2024

Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci jún 2024 - v poslednú stredu 26.6.2024 Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac jún 2024 je uvedený nižšie.

Detail Oznamy

14.05.2024

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájo

Detail Oznamy

14.03.2024

Budovanie optikcej siete v obci Jakubovany

Budovanie optickej siete v obci Jakubovany, aj v obci Liptovský Ondrej, po elektrických podperných bodoch.

Detail Oznamy

24.01.2024

LVS, a.s. oznamuje zmenu ceny vody a stočného od 23.01.2024

dodávka vody 1,1921€ / m3 stočné 1,7645€ /m3 - počíta sa podľa množstva odobratej vody

Detail Oznamy

09.08.2023

Informačný systém pre občanov MUNIPOLIS

Vážení spoluobčania, spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.

Detail Oznamy

06.06.2023

Malé obecné kompostovisko

V lokalite Šinglovské je pre občanov k dispozícii malé obecné kompostovisko, kde je možné privážať trávu, lístie, burinu. V piatok a sobotu je kompostivsko prístupné celý deň. V pondelok až štvrtok, len po prevzatí kľúčov na obecnom úrade.

Detail Oznamy

12.01.2023

Obec a náklady na eletrickú energiu v 2022 a v 2023

obec dostala zúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 a predpísané zálohové platby na rok 2023. Faktúru za plyn ešte nemáme. Pri elektrickej energii to vychádza, že máme uhradiť zálohy o 6096€ ročne vyššie ako sme uhrádzali, resp.nárast je v priemere o 82,6%.

Detail Oznamy

18.08.2022

Bežecké trate v k.ú.. Jakubovany, ktoré finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2022 - región Liptov Žilinský samosprávny kraj prispel našej obci na nákup snežného pracovného skútra, ktorý bude slúžiť na úpravy lyžiarskych bežeckých tratí okolo našej obce. Obec a dobrovoľníci zabezpečujú práce spojené s prevádzkou tratí.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie