Obsah

Najnovšie

06.02.2023

Bežecké trate Jakubovany a dotácia od ŽSK - v nedeľu bola vykonaná úprava bežekých tratí.

Obec Jakubovany s finančnou podporou ŽSK (Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2022 - región Liptov) môže upravovať lyžiarske bežecké trasy v okolí obce Jakubovany. Viac aktualít na facebook Filištínsky šľak, kde môžete požiadať o priateľstvo a mať vždy aktuálne informácie o trati.

Detail Oznamy

02.02.2023

Čo musí vedenie obce (starosta a poslanci) dodržať pri predaji obecného majetku.

V obci sú rôzne názory na činnosť starostu a obecné zastupiteľstvo pri predaji pozemkov obce. V tomto článku informujeme verejnosť, podľa čoho sa riadime pri predaji a aké sú postupy - ktoré sú rovnaké u všetkých záujemcov, ktorí majú nárok na odkúpenie z dôvodu osobitého zreteľa.

Detail Oznamy

31.01.2023

Vývoz separovaného odpadu a komunálneho odpadu v mesiaci február 2023

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac február 2023 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci február 22.02.2023, posledná streda v mesiaci. Sledujte našu stránku pre prípad zmeny termínu vývozu.

Detail Oznamy

28.01.2023

Pozrite si kultúrny dom Jakubovany po úprave vnútroných priestorov - január 2023

fotografie v časti obec -fotogaléria https://www.jakubovany.sk/admin/content/obec-2/fotogaleria/

Detail Oznamy

12.01.2023

Obec a náklady na eletrickú energiu v 2022 a v 2023

obec dostala zúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 a predpísané zálohové platby na rok 2023. Faktúru za plyn ešte nemáme. Pri elektrickej energii to vychádza, že máme uhradiť zálohy o 6096€ ročne vyššie ako sme uhrádzali, resp.nárast je v priemere o 82,6%.

Detail Oznamy

09.01.2023

Predaj krmív, výkup koží január 2023 - 14.marca 2023

firma ktorá chodí podľa rozpisu (v prílohe) a ponúka mládky, krmivá a vykupuje kože Mládky budú v predaji až od 1.3.2023

Detail Oznamy

29.12.2022

Jakuboviansky spravodaj č.3/2022

informácie o dianí v obci vydanie č.3/2022, december 2022

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie