Obsah

Najnovšie

12.12.2019

Čistenie komínov -povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, pomôcka od Okresného riaditeľstva HAZZ

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí pri požiaroch komínov tlačovinu „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorá je v prílohe. Doporučujeme si ju vytlačiť a viesť každým prevádzkovateľom komína na pevné palivo, ale aj u plynových zariadení kde je využívané komínové teleso.

Detail Oznamy

10.12.2019

Zmena cestovných poriadkov autobusových spojení do/z obce Jakubovany od 15.12.2019

ARRIVA LIORBUS, a.s. mení od 15.12.2019 niektoré spojenia do a z obce Jakubovany. Pozor !!! niektoré spoje budú zabezpečované jedným autobusom (doteraz samostatne na Konskú a samostatne do Jakubovian)

Detail Oznamy

27.11.2019

Problém s nezodpovednými osobami

Pracovníci obce zistili, že na mieste umiestňovania lístia neznáme osoby vysypali z auta kopu smrekových konárov. Obec má však pre kroviny a konáre o 200metrov nižšie skládku drevného materiálu, určeného na štiepkovanie, čo je aj riadne označené. Takéto umiestňovanie drevného odpadu je nezákonné a pokiaľ bude pôvodca zistený dôjde k správnemu konaniu pre porušenie zákona o ochrane prírody a zákona o odpadoch. Premiestnenie odpadu haluziny pôjde na náklady obce a v prípade zistenia pôvodcu budú tieto náklady od neho vymáhané. V obci nikto nežiadal o povolenie na výrub smrekov. Ak máte informácie k osobám ktoré tento druh odpadu tu doviezli nahláste to na obecný úrad Jakubovany alebo na číslo 0902 350 753.

Detail Oznamy

27.11.2019

Pre deti a mládež - možnosť zahrať sa stolný tenis v kultúrnom dome od 2.12.2019 do 19.12.2019

príďte sa zahrať stolný tenis, počas pracovných hodín obecného úradu Jakubovany. K dispozícii sú štyri stolnotenisové stoly. Vstup zdarma, k dispozícii stolnotenisové rakety a loptičky, alebo hra s vlastnými. Akciu podporuje Obec Jakubovany a OZ Klokôtka. V prípade záujmu o hru v inom čase a dňoch ako sú stránkové hodiny obecného úradu je potrebné si dohodnúť so starostom obce na 0902 350 753 minimálne deň vopred, volať v pracovné dni v čase 07:00 hod - 15:00 hod. Rovnako je možnosť dohodnúť si hranie stolného futbalu.

Detail Oznamy

13.11.2019

Oznam: odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky, môžu občania odviesť na zberný dvor v Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži.

Detail Oznamy

07.11.2019

Upozorenie na zniženú viditeľnosť a povinnosti chodcov, cyklistov, motoristov

Dlhšie noci, znížená viditeľnosť aj počas dňa, nízke teploty a zhoršené počasie prinášajú so sebou negatíva, na ktoré by mal pripraviť každý účastník cestnej premávky. Text pokračuje v prílohe.

Detail Oznamy

10.10.2019

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH

V obci Jakubovany začína čoraz viac vodičov parkovať motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a ich nespevnených okrajoch (mimo vybudované parkovacie plochy), Obecný úrad Jakubovany upozorňuje na opatrenia ktoré budú nasledovať: stav parkovania bude monitorovaný, fotograficky zdokumentovaný a v rámci objektívnej zodpovednosti bude vlastník motorového vozidla riešený v správnom konaní. Najmä v zimnom období nesprávne parkovanie spôsobuje problém pri údržbe komunikácií a v plynulosti cestnej premávky. Toto platí i pre cesty III.triedy, kde však priestupok bude riešiť PZ SR.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie