Obsah

Najnovšie

15.05.2024

Petícia za zaradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu do II. kategórie

pokiaľ máte záujem a chcete podporiť zachovanie nemocnice v doterajšom rozsahu, príďte podpísať petíciu na obecný úrad Jakubovany

Detail Oznamy

14.05.2024

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájo

Detail Oznamy

12.05.2024

UPOZORNENIE NA POHYB MEDVEĎOV, Tím medveďa hnedého monitoruje plochy.

UPOZORŇUEJME NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČIE STRETU S MEDVEĎMI. Na lúkach a na okrajoch lesných porastov v okolí obcí Jakubovany, Jamník a Liptovský Ondrej bol zaznamenaný pohyb medveďov, tiež pohyb medvedice s mladými.

Detail Oznamy

06.05.2024

Spätný výkup zálohovaných plastových fliaš v predajni COOP Jednota, prevádzka Jakubovany

Od 6.5.2024 prebieha spätný výkup zálohovaných plastových fliaš v predajni COOP Jednota, prevádzka Jakubovany

Detail Oznamy

01.05.2024

Ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa hnedého

v utorok ráno 30.04.2024 bol spozorovaný medveď nad obcou Liptovský Ondrej - v časti "Nemová", smer Jamník. Tiež sú stopy z pohybu medveďov v okolí našej obce. Buďte pri pohybe na lúkach a v lesoch opatrní.

Detail Oznamy

01.05.2024

Vývoz komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadu v mesiaci máj 2024

Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci máj 2024 - v poslednú stredu 29.5.2024 Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac máj 2024 je uvedený nižšie.

Detail Oznamy

14.03.2024

Budovanie optikcej siete v obci Jakubovany

Budovanie optickej siete v obci Jakubovany, aj v obci Liptovský Ondrej, po elektrických podperných bodoch.

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie