Obsah

Najnovšie

27.11.2019

Problém s nezodpovednými osobami

Pracovníci obce zistili, že na mieste umiestňovania lístia neznáme osoby vysypali z auta kopu smrekových konárov. Obec má však pre kroviny a konáre o 200metrov nižšie skládku drevného materiálu, určeného na štiepkovanie, čo je aj riadne označené. Takéto umiestňovanie drevného odpadu je nezákonné a pokiaľ bude pôvodca zistený dôjde k správnemu konaniu pre porušenie zákona o ochrane prírody a zákona o odpadoch. Premiestnenie odpadu haluziny pôjde na náklady obce a v prípade zistenia pôvodcu budú tieto náklady od neho vymáhané. V obci nikto nežiadal o povolenie na výrub smrekov. Ak máte informácie k osobám ktoré tento druh odpadu tu doviezli nahláste to na obecný úrad Jakubovany alebo na číslo 0902 350 753.

Detail Oznamy

27.11.2019

Pre deti a mládež - možnosť zahrať sa stolný tenis v kultúrnom dome od 2.12.2019 do 19.12.2019

príďte sa zahrať stolný tenis, počas pracovných hodín obecného úradu Jakubovany. K dispozícii sú štyri stolnotenisové stoly. Vstup zdarma, k dispozícii stolnotenisové rakety a loptičky, alebo hra s vlastnými. Akciu podporuje Obec Jakubovany a OZ Klokôtka. V prípade záujmu o hru v inom čase a dňoch ako sú stránkové hodiny obecného úradu je potrebné si dohodnúť so starostom obce na 0902 350 753 minimálne deň vopred, volať v pracovné dni v čase 07:00 hod - 15:00 hod. Rovnako je možnosť dohodnúť si hranie stolného futbalu.

Detail Oznamy

13.11.2019

Oznam: odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky, môžu občania odviesť na zberný dvor v Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži.

Detail Oznamy

08.11.2019

Oznam pre záujemcov o prácu - burza práce a aktuálne voľné pracovné miesta

na základe dát z UPSVR zverejňuje dve prílohy

Detail Oznamy

07.11.2019

Upozorenie na zniženú viditeľnosť a povinnosti chodcov, cyklistov, motoristov

Dlhšie noci, znížená viditeľnosť aj počas dňa, nízke teploty a zhoršené počasie prinášajú so sebou negatíva, na ktoré by mal pripraviť každý účastník cestnej premávky. Text pokračuje v prílohe.

Detail Oznamy

10.10.2019

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH

V obci Jakubovany začína čoraz viac vodičov parkovať motorové vozidlá na miestnych komunikáciách a ich nespevnených okrajoch (mimo vybudované parkovacie plochy), Obecný úrad Jakubovany upozorňuje na opatrenia ktoré budú nasledovať: stav parkovania bude monitorovaný, fotograficky zdokumentovaný a v rámci objektívnej zodpovednosti bude vlastník motorového vozidla riešený v správnom konaní. Najmä v zimnom období nesprávne parkovanie spôsobuje problém pri údržbe komunikácií a v plynulosti cestnej premávky. Toto platí i pre cesty III.triedy, kde však priestupok bude riešiť PZ SR.

Detail Oznamy

30.09.2019

Dňa 21.9.2019 sa uskutočnil 17 ročník obecného výstupu na Baranec

za krásneho slnečného dňa sa uskutočnil 17 ročník obecného výstupu na Baranec, ktorý organizoval Spolok turistov Jakubovany, Miestny spolok Červeného kríža a Obec Jakubovany. Za finančnej podpory OZ Klokôtka, ktoré podporuje športovo-kultúrne aktivity v obci. Fotografické zábery už čoskoro zverejníme.

Detail Oznamy

20.08.2019

Predaj mládok a krmív, výkup koží

zverejňujem ponuku pre občanov súkromnej firmy - predaj mládok, ponuka krmív a výkup koží

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie