Obsah

Najnovšie

31.07.2022

MTB CVYKLOPOHÁR 2022, pretek Filištín 30.07.222

výsledky a fotogalériu nájdete na nižšie uvedených adresách

Detail Oznamy

28.07.2022

Vývoz separovaného odpadu a komunálneho odpadu v mesiaci august 2022

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac august 2022 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci august 31.08.2022 - posledná streda v mesiaci. Prosíme, sledujte našu stránku pre prípad zmeny termínu vývozu.

Detail Oznamy

20.07.2022

Stolný tenis - možnosť hrať v obecnom parku

Obec Jakubovany umiestnila do obecného parku starší stolnotenisový stôl, kde môžu záujemcovia hrať stolný tenis. Je potrebné priniesť si vlastné stolnotenisové rakety a loptičku.

Detail Oznamy

14.07.2022

UPOZORENIE NA POHYB MEDVEĎOV, UŽ AJ V INTRAVILÁNE OBCE

Na základe oznámení od občanov upozorňuje, že dňa 14.07.2022 bol zistený pohyb medveďa už aj v záhradách a sadoch intravilánu obce Jakubovany. Pohyb medveďov na lúkach a v lesoch okolo okolo obce je evidovaný od 30.6.2022. Žiadame preto občanov, aby boli obozretní. Ako postupovať -pokyn v prílohe

Detail Oznamy

07.07.2022

Predaj sliepok a krmív, výkup koží august až november 2022

firma ktorá chodí podľa rozpisu (v prílohe) a ponúka mládky, krmivá a vykupuje kože Mládky budú v predaji len do vypredania, preto je potrebné sa telefonicky informovať a objednať.

Detail Oznamy

27.06.2022

Občianske združenie Klokôtka ponúka hrnčeky s erbom obce - tretia séria

ponúkame Vám hrnčeky s erbom obce Jakubovany, ktoré boli vyrobené v mesiaci apríl 2022. cena 3,-€/ks, pri väčšom počte zakúpenia ako 5ks je cena 2,50€ Podporte naše OZ Klokôtka, ktoré financie použije na podporu športu v obci. kontakt 0902 350 753

Detail Oznamy

24.06.2022

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov: (1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájo

Detail Oznamy

21.06.2022

Certifikát za rok 2021 - množstvo triedeného komunálneho odpadu

V obci Jakubovany bolo v roku 2021 vyseparovaných 45 575 kg zložiek, ktoré boli druhotne využité a neskončili na skládke komunálneho odpadu.

Detail Oznamy

03.06.2022

Stav kultúrneho domu a telocvične v materskej škole - informácie pre verejnosť

prezentácia stavu miestností po úpravách

Detail Oznamy

Výber z fotogalérie