Obsah

Najnovšie

27.02.2021

Výtvarná súťaž Euroregión ,,Tatry“ očami detí

viac informácií na: www.euroregion-tatry.sk www.euroregion-tatry.eu

Detail Oznamy

27.02.2021

Autobusové spojenia v dobe od 7.3.2021

Došlo k úprave časov aj na linke Liptovský Mikuláš - Beňadiková - Liptovský Ondrej -Jakubovany - Konská a späť Cestovné poriadky platné od 7.3.2021 sú zverejnené aj na webovej stránke našej spoločnosti: https://arriva.sk/liorbus a na stránke www.cp.sk a ubian.sk

Detail Oznamy

22.02.2021

prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 2.3.2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 02.03.2021 v čase od 07:30hod do 14:00hdo bud prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu vykonávania kontroly rozvodov. Dotkne sa to rodinných domov podľa prílohy. Jedná sa aj o rodinné domy z Liptovského Ondreja na ulici Za Horou.

Detail Oznamy

22.02.2021

prerušenie dodávky elektrickej energie 9.3.2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 9.3.2021 v čase od 07:50hod do 13:50hod bude prerušená dodávka elektrickej energie v chatovej oblasti Studená dolina - trafostanica na lúke pred odbočkou na chatu Sereď a trafostanica kejdák na Brištiach, z dôvodu vykonávania kontroly rozvodov.

Detail Oznamy

22.02.2021

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci marec 2021, informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Termín vývozu separovaných odpadov za mesiac marec 2021 je uvedený nižšie.

Detail Oznamy

19.02.2021

prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 24.3.2021

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 24.3.2021 v čase od 07:50hod do 13:50hod bude prerušená dodávka elektrickej energie v obci Jakubovany a to od čísla 22 po 139 a 190, 191, 194, 431. Viac informácií v prílohe.

Detail Oznamy

18.02.2021

Vývoz komunálneho odpadu za február 2021 bude v stredu 24.02.2021

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrenu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. Umiestňovať papier do zberných nádob na papier, sklo do zberných nádob na sklo. Ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, príp

Detail Oznamy

09.02.2021

Archívne fotografie z obce Jakubovany - žiadosť o zapožičanie fotografií z rodinných zbierok

dopĺňame fotokroniku obce Jakubovany. Niektoré skupiny fotografií nájdete na našej webovej stránke v časti Obec/ Fotogaléria https://www.jakubovany.sk/obec-2/fotogaleria/#evt_66

Detail Oznamy

Úradná tabuľa

18.12.2020 - 31.03.2021

Koronavírus a pokyny pre verejnosť - upozornenie na nosenie ochranného rúška , verejné vyhlášky, sledujte priebežne túto stránku

sledujte priebežne túto stránku ktorá bude akutalyzovaná o nové informácie. V prílohách sú základné informácie pre osoby na Slovensku a pre osoby ktoré sa vrátili zo zahraničia

Detail

15.03.2020 - 31.08.2024

Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, pre vlastníka "Obec Jakubovany, Jakubovany 21, na KN-E č.1-185, k.ú.Jakubovany

v prílohe je povolenie - rozhodnutie Okresného úradu v Žiline, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Obec môže povolené odpady: škridla, obkladový materiál a keramika, zmes betónu tehál škridiel, obkladového materiálu a keramiky, zemina a kamenivo, výkopová zeminu využiť na zásyp starej vozovej cesty na obecnej parcele KN-E č.1-185, k.ú. Jakubovany. Toto je povolené len pre uvedené odpady ktoré vzniknú z činnosti obce. Občania sú povinní odvážať pri stavebných prácach tieto stavebné odpady na skládky s príslušným oprávnením. Povolenie platí do 31.08.2024 na max. 2 136m3. Kontaktná osoba: Ing.Milan Zuzaniak, 0902 3550 753. e-mail: obec@jakubvoany.sk.

Detail

Výber z fotogalérie