Obsah

Klokôtka

Turistická známka

Občianske združenie Klokôtka sa stará o krásu a poriadok v našej obci. Podporuje aj športovú činnosť mládeže.

adresa: Jakubovany 21, 032 04 Lipt. Ondrej
tel.: 0902 350 753

Možnosť darovania 2% daní, ktoré budú použité v prospech občanov obce.

https://www.pravda.sk/?utm_source=dvepercenta&utm_medium=banner&utm_campaign=dvepercenta-partner

 

Hasičský zbor

Logo hasiči Dobrovoľný hasičský zbor bol v našej obci založený v roku 1930 s počtom členov 24, ako prvý z obcí v tejto doline. Za prvého veliteľa bol zvolený Mata Janotka. Ručnú hasičskú striekačku im poskytol okres, výzbroj a hasičskú zbrojnicu zaplatila obec. Na rovnošaty si zarobili z hrania divadiel a usporadúvania zábav. Činnosť bez prerušenia trvá dodnes.

Zakladajúci členovia

Červený kríž

Slovenský červený kríž JakubovanyČervený kríž je najstaršou humanitárnou organizáciou na svete s miliónmi členov. Od svojho vzniku v roku 1863 pomáha a zmierňuje ľudské utrpenie. Do veľkej rodiny národných spoločností Červeného kríža patrí od roku 1968 aj MS SČK Jakubovany. Je stále aktívny a podieľa sa na rôznych akciách v obci, pomáha chorým a sociálne slabším rodinám, získava bezplatných darcov krvi, zaškolenie členiek v prvej pomoci....

FACEBOOK

Klub turistov

Odznak Baranec 2014

Klub turistov Jakubovany bol založený v roku 2003 jedenástimi členmi. Predmetom činnosti je každoročná organizácia turistického výstupu na Baranec, udžba turistického a naučného chodníka, ochrana prírody a propagácia lásky k prírode.

Účastníci výstupu si môžu zakúpiť odznak alebo tričko. Tradíciou sa stalo varenie bryndzových halušiek na chate Bane. V roku 2017 pri príležitosti 15. ročníka sa pripravuje naviac magnetka s panorámou masívu Baranca.

FOTOARCHÍV

Poľovnícke združenie Baranec

pzPoľovnícke združenie Baranec so sídlom v Jakubovanoch združuje členov poľovníkov zo štyroch obcí - Jakubovany, Jamnik, Liptovský Ondrej a Konská. Poľovnícky revír tvorí kataster týchto štyroch obcí.

www.pzbaranec.estranky.sk

Futbalový klub

Logo futbal

Momentálne nehrá súťaž.

K dispozícii prírodné aj umelé ihrisko s tribúnou. Možnosť zapožičania.
Bližšie info na tel: 044/5595 251

Futbalový klub TJ Jakubovany bol založený v roku 1960, kedy bol aj zaregistrovaný a začal hrávať majstrovské zápasy na okresnej úrovni. V družstve futbalistov hrávali aj futbalisti z obcí Konská a Liptovský Ondrej, kde v tom čase nemali vybudované ihrisko. Postupne k družstvu dospelých pribudlo družstvo dorastencov a neskôr aj žiakov. Aj po vybudovaní ihriska v Liptovskom Ondreji hrali v oboch družstvách zmiešaní futbalisti z týchto troch obcí.

V súčasnosti nie je v Jakubovanoch zaregistrované žiadne družstvo do súťaže. Hráva sa len rekreačne na multifunkčnom ihrisku, resp. futbalový turnaj Memoriál Jána Blcháča na veľkom ihrisku.

FOTOARCHÍV Dušan Žiaran