Obsah

Správy

#

Vývoz separovaného odpadu a komunálneho odpadu v mesiaci október 2022

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac október 2022 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci október 26.10.2022 - posledná streda v mesiaci. Prosíme, sledujte našu stránku pre prípad zmeny termínu vývozu. celý text

ostatné | 29. 9. 2022 | Autor: Správca webu
#

Občianske združenie Klokôtka ponúka hrnčeky s erbom obce - tretia séria

ponúkame Vám hrnčeky s erbom obce Jakubovany, ktoré boli vyrobené v mesiaci apríl 2022.
cena 3,-€/ks, pri väčšom počte zakúpenia ako 5ks je cena 2,50€
Podporte naše OZ Klokôtka, ktoré financie použije na podporu športu v obci. Predaj na obecnom úrade.
kontakt 044 5595 251 alebo 0902 350 753 celý text

ostatné | 28. 9. 2022 | Autor: Správca webu
#

Z 20 ročníka výstupu na Baranec 6.8.2022

Gratulujeme všetkým, ktorí zdolali tento neľahký 2184m "kopec". Zároveň poďakovanie patrí všetkým ktorí sa na organizovaní akcie podieľali. Fotografie z celej akcie sú v záložke Obec - Fotogaléria celý text

ostatné | 9. 8. 2022 | Autor: Správca webu
#

Seniori, pozor na podvodníkov a zlodejov ! pomôcka nižšie v prílohe

prosíme poučte svojich starších rodinných príslušníkov ako nenaletieť podvodníkom a zlodejom.
V prípade, že majú pochybnosti pri pokuse cudzích ľudí o vstup do ich dvora, domu, alebo pri telefonáte, nech zavolajú starostu obce na 0902 350 753, alebo na políciu na číslo 158. celý text

ostatné | 9. 8. 2022 | Autor: Správca webu

MTB CVYKLOPOHÁR 2022, pretek Filištín 30.07.222

výsledky a fotogalériu nájdete na nižšie uvedených adresách celý text

ostatné | 31. 7. 2022 | Autor: Správca webu
#

Predaj sliepok a krmív, výkup koží august až november 2022

firma ktorá chodí podľa rozpisu (v prílohe) a ponúka mládky, krmivá a vykupuje kože
Mládky budú v predaji len do vypredania, preto je potrebné sa telefonicky informovať a objednať. celý text

ostatné | 7. 7. 2022 | Autor: Správca webu

Certifikát za rok 2021 - množstvo triedeného komunálneho odpadu

V obci Jakubovany bolo v roku 2021 vyseparovaných 45 575 kg zložiek, ktoré boli druhotne využité a neskončili na skládke komunálneho odpadu. celý text

ostatné | 21. 6. 2022 | Autor: Správca webu

videopomocky ako správne triediť rôzne druhy odpadov, aby nekončili v komunálnom odpade

pokiaľ si chcete prezrieť videá o správnom triedení kliknite nižšie na "TU"
Správne triediť sa oplatí, keď potom platíte menej za komunálny odpad. Časť našich občanov to už zistila pri poplatku na rok 2022, keď sa im poplatky za komunálny odpad znížili. celý text

ostatné | 6. 5. 2022 | Autor: Správca webu

Dôležité telefónne čísla


ostatné | 21. 3. 2022 | Autor: Správca webu

Čistenie komínov -povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, pomôcka od Okresného riaditeľstva HAZZ

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej
bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí pri požiaroch
komínov tlačovinu „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorá je v prílohe. Doporučujeme si ju vytlačiť celý text

ostatné | 25. 1. 2022 | Autor: Správca webu
#

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH A MOŽNOSŤ POKUTOVANIA VO VÝŠKE 78€ CEZ OBJEKTIVNU ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad Jakubovany upozorňuje, že od 1.5.2021 vstúpila do platnosti "objektívna zodpovednosť" a obec môže majiteľovi vozidla zaslať po zdokumentovaní priestupku zlého parkovania priamo pokutu vo
výške 78,-€ s možnosťou jej vymáhania, až po exekučné konanie. Nemusí sa zakladať "papuča". celý text

ostatné | 25. 1. 2022 | Autor: Správca webu

Zoznam odpadov, ktoré sa na území katastra obce Jakubovany majú separovať a miesta ich umiestňovania

pomôcka pre obyvateľov, majiteľov nehnuteľností, majiteľov chát a chalúp, návštevníkov v katastrálnom území obce Jakubovany. Táto pomôcka vychádza z VZN 01/2020 o odpadoch. celý text

ostatné | 27. 12. 2021 | Autor: Správca webu

Oznam: Pri čistení dvorov a pôjdov, keď je väčší objem odpadov, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY.

Obecný úrad Jakubovany vydá občanovi tlačivo na základe ktorého bude odpad od neho prevzatý a následne započítaný do ročných objemov obce. celý text

ostatné | 30. 11. 2021 | Autor: Správca webu

Násielie na ženách - základné informácie o pomoci


ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správca webu

Poznáte ako sa v našom katastrálnom území volajú lokality podľa katastra?

v prílohe je mapka, kde nájdete názvy územia z nášho katastra, tak ako sú oficiálne vedené.
V obci sa bežne používa pre niektoré plochy iný, miestny názov. celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

zodpovednosť vodiacich psov - zberať výkaly po svojom psovi
Výkaly nepatria do potoka, ale do zberných nádob rozmiestnených v obci, alebo do nádoby na komunálny odpad celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri hlavnom vstupe do cintorínov metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a nádoby na plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby.
V prípade, že plánujete stavbu, alebo opravu pomníka, nahláste na Obecný úrad Jakubovany kto bude práce prevádzať a v akom termíne. Obec potrebuje vedieť kto stavebné práce prevádza a v prípade zistenia poškodenia iných pomníkov bude niesť táto firma zodpovednosť, resp. prenajímateľ hrobového miesta pokiaľ práce neoznámil. V prípade potreby bude odomknutá hlavná brána a po dohode umožnené napojenie elektrickej energie.
ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu
#

Obmedzenie prechodu po lúkach, ktoré sú oplotené pletivom a elektrickým ohradníkom

1. Agria Liptovský Ondrej, a.s. upozorňuje verejnosť a zakazuje vstup osobám do priestorov oplôtkov, ktoré boli vybudované za obcou Jakubovany (medzi potokom Trnovec a potokom Klokôtka a od cintorínov obce Jakubovany po cestu na Sekaný háj. Oplôtky sú s oceľovým vodičom, v ktorom je elektrický prú celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správca webu