Obsah

Správy

Násielie na ženách - základné informácie o pomoci


ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správca webu

očkovanie v dňoch 26.11.2021 až 5.12.2021

informácie o možnosti očkovania celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci december 2021, informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac december 2021, je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude 29.12.2021 - poslednú stredu v mesiaci. Prosíme, sledujte našu stránku pre prípad zmeny termínu vývozu.


celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správca webu
#

Čo kam patrí - ENVIPAK radí, ako správne triediť

Občania našej obce čoraz dôslednejšie triedia odpady, čím pokleslo množstvo komunálneho odpadu. Za odvoz a likvidáciu zložiek odpadov, ktoré sa dáme do žltých, zelených, modrých nádob sa nič neplatí. Poplatok sme už zaplatili v cene výrobku. Preto separujme a neplaťme druhý krát. celý text

ostatné | 1. 10. 2021 | Autor: Správca webu

Knihy, ktoré si môžete požičať, alebo zobrať a ponechať.

Obecný úrad Jakubovany vo vestibule kultúrneho domu umiestnil skrinky v ktorých sú k dispozícii knihy, ktoré si môžete požičať na čítanie bez poplatku, ale si ich môže nechať doma ak Vám chýbajú v zbierke. Prosíme nepoškodzujte knihy, môžu poslúžiť ešte inému čitateľovi. celý text

ostatné | 20. 8. 2021 | Autor: Správca webu

Takto separuje a ukladajá odpady časť chatárov a chalupárov - údaje z 12.7. a 19.7.2021

napriek tomu, že máme v obci separovanie odpadov, tak naši chatári a osoby ubytované v ich zariadeniach (za ktoré nesú stále však zodpovednosť vlastníci chát) nám v obci kazia dobé meno obce vytváraním smetiska týždeň čo týždeň na okraji obce. celý text

ostatné | 10. 8. 2021 | Autor: Správca webu
#

Predaj sliepok a krmív, výkup koží august 2021 až december 2021

firma ktorá chodí podľa rozpisu (v prílohe) a ponúka mládky, krmivá a vykupuje kože
Mládky budú v predaji len do vypredania, preto je potrebné sa telefonicky informovať a objednať. celý text

ostatné | 6. 8. 2021 | Autor: Správca webu

Autobusové spojenia v dobe od 13.06.2021

Došlo k úprave časov aj na linke Liptovský Mikuláš - Beňadiková - Liptovský Ondrej -Jakubovany - Konská a späť

Cestovné poriadky platné od 13.06.2021 sú zverejnené aj na webovej stránke našej spoločnosti: https://arriva.sk/liorbus a na stránke www.cp.sk a ubian.sk celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca webu

ponuka geodetických prác pre občanov, ktorí potrebujú zamerať parcely.

máte problém zohnať geodeta na zameranie pozemku v našom katastrálnom území?

Ing.Uličná ponúka služby geodetickej kancelárie.
Kontakty sú v prílohe. celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca webu
#

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH A MOŽNOSŤ POKUTOVANIA VO VÝŠKE 78€ CEZ OBJEKTIVNU ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad Jakubovany upozorňuje, že od 1.5.2021 vstúpila do platnosti "objektívna zodpovednosť" a obec môže majiteľovi vozidla zaslať po zdokumentovaní priestupku zlého parkovania priamo pokutu vo
výške 78,-€ s možnosťou jej vymáhania, až po exekučné konanie. Nemusí sa zakladať "papuča". celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Poznáte ako sa v našom katastrálnom území volajú lokality podľa katastra?

v prílohe je mapka, kde nájdete názvy územia z nášho katastra, tak ako sú oficiálne vedené.
V obci sa bežne používa pre niektoré plochy iný, miestny názov. celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri hlavnom vstupe do cintorínov metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a nádoby na plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby.
V prípade, že plánujete stavbu, alebo opravu pomníka, nahláste na Obecný úrad Jakubovany kto bude práce prevádzať a v akom termíne. Obec potrebuje vedieť kto stavebné práce prevádza a v prípade zistenia poškodenia iných pomníkov bude niesť táto firma zodpovednosť, resp. prenajímateľ hrobového miesta pokiaľ práce neoznámil. V prípade potreby bude odomknutá hlavná brána a po dohode umožnené napojenie elektrickej energie.
ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu