Obsah

Správy

Do konca januára sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností

upozorňujeme občanov, ktorí v priebehu minulého roka nadobudli kúpou resp. dedením nehnuteľnosti alebo uskutočnili predaj nehnuteľnosti, že je potrebné na všetky zmeny týkajúce sa nehnuteľností podať daňové priznanie v termíne do 31. 1. 2022. celý text

ostatné | 19. 1. 2022 | Autor: Správca webu

Vývoz separovaného odpadu a komunálneho odpadu v mesiaci január 2022

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac január 2022 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci január: 26.01.2022. Prosíme, sledujte našu stránku pre prípad zmeny termínu vývozu.


celý text

ostatné | 29. 12. 2021 | Autor: Správca webu

Aktuality pre chatárov a chalupárov v k.ú. Jakubovian

Aktuality pre chatárov a chalupárov, ktorí majú svoju nehnuteľnosť v k.ú.Jakubovany. Dôležité informácie pre rok 2022. celý text

ostatné | 28. 12. 2021 | Autor: Správca webu

Zoznam odpadov, ktoré sa na území katastra obce Jakubovany majú separovať a miesta ich umiestňovania

pomôcka pre obyvateľov, majiteľov nehnuteľností, majiteľov chát a chalúp, návštevníkov v katastrálnom území obce Jakubovany. Táto pomôcka vychádza z VZN 01/2020 o odpadoch. celý text

ostatné | 27. 12. 2021 | Autor: Správca webu

FOTOGRAFIE ZO SEPAROVANÝCH ODPADOV VYZBIERANÝCH V ROKU 2021

v prílohe sú fotografie odpadov, ktoré sme v obci vyzbierali v roku 2021 a neskončili v komunálnom odpade, ale budú zhodnotené zberovou spoločnosťou. Aj za tento druh odpadov musí obec uhradiť poplatky a odvoz, ale zlepšuje nám to percento separovania odpadov. celý text

ostatné | 14. 12. 2021 | Autor: Správca webu

Oznam: Pri čistení dvorov a pôjdov, keď je väčší objem odpadov, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY.

Obecný úrad Jakubovany vydá občanovi tlačivo na základe ktorého bude odpad od neho prevzatý a následne započítaný do ročných objemov obce. celý text

ostatné | 30. 11. 2021 | Autor: Správca webu

Násielie na ženách - základné informácie o pomoci


ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správca webu
#

Čo kam patrí - ENVIPAK radí, ako správne triediť

Občania našej obce čoraz dôslednejšie triedia odpady, čím pokleslo množstvo komunálneho odpadu. Za odvoz a likvidáciu zložiek odpadov, ktoré sa dáme do žltých, zelených, modrých nádob sa nič neplatí. Poplatok sme už zaplatili v cene výrobku. Preto separujme a neplaťme druhý krát. celý text

ostatné | 1. 10. 2021 | Autor: Správca webu

Knihy, ktoré si môžete požičať, alebo zobrať a ponechať.

Obecný úrad Jakubovany vo vestibule kultúrneho domu umiestnil skrinky v ktorých sú k dispozícii knihy, ktoré si môžete požičať na čítanie bez poplatku, ale si ich môže nechať doma ak Vám chýbajú v zbierke. Prosíme nepoškodzujte knihy, môžu poslúžiť ešte inému čitateľovi. celý text

ostatné | 20. 8. 2021 | Autor: Správca webu
#

Voľná kapacita pre deti v materskej škole v Jakubovanoch

Potrebujete umiestniť dieťa do materskej školy a nerobí Vám problém vodiť ho do obce Jakubovany (okr.Liptovský Mikuláš)? Máte možnosť využiť služby obecnej materskej školy, ktorá má voľnú kapacitu pre deti od dvoch rokov. V texte nižšie prinášame viac informácií. celý text

ostatné | 15. 7. 2021 | Autor: Správca webu

Archívne fotografie z obce Jakubovany - žiadosť o zapožičanie fotografií z rodinných zbierok

dopĺňame fotokroniku obce Jakubovany.
Niektoré skupiny fotografií nájdete na našej webovej stránke v časti Obec/ Fotogaléria

https://www.jakubovany.sk/obec-2/fotogaleria/#evt_66
celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca webu

ponuka geodetických prác pre občanov, ktorí potrebujú zamerať parcely.

máte problém zohnať geodeta na zameranie pozemku v našom katastrálnom území?

Ing.Uličná ponúka služby geodetickej kancelárie.
Kontakty sú v prílohe. celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca webu
#

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH A MOŽNOSŤ POKUTOVANIA VO VÝŠKE 78€ CEZ OBJEKTIVNU ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad Jakubovany upozorňuje, že od 1.5.2021 vstúpila do platnosti "objektívna zodpovednosť" a obec môže majiteľovi vozidla zaslať po zdokumentovaní priestupku zlého parkovania priamo pokutu vo
výške 78,-€ s možnosťou jej vymáhania, až po exekučné konanie. Nemusí sa zakladať "papuča". celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Poznáte ako sa v našom katastrálnom území volajú lokality podľa katastra?

v prílohe je mapka, kde nájdete názvy územia z nášho katastra, tak ako sú oficiálne vedené.
V obci sa bežne používa pre niektoré plochy iný, miestny názov. celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

zodpovednosť vodiacich psov - zberať výkaly po svojom psovi
Výkaly nepatria do potoka, ale do zberných nádob rozmiestnených v obci, alebo do nádoby na komunálny odpad celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri hlavnom vstupe do cintorínov metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a nádoby na plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby.
V prípade, že plánujete stavbu, alebo opravu pomníka, nahláste na Obecný úrad Jakubovany kto bude práce prevádzať a v akom termíne. Obec potrebuje vedieť kto stavebné práce prevádza a v prípade zistenia poškodenia iných pomníkov bude niesť táto firma zodpovednosť, resp. prenajímateľ hrobového miesta pokiaľ práce neoznámil. V prípade potreby bude odomknutá hlavná brána a po dohode umožnené napojenie elektrickej energie.
ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu
#

Obmedzenie prechodu po lúkach, ktoré sú oplotené pletivom a elektrickým ohradníkom

1. Agria Liptovský Ondrej, a.s. upozorňuje verejnosť a zakazuje vstup osobám do priestorov oplôtkov, ktoré boli vybudované za obcou Jakubovany (medzi potokom Trnovec a potokom Klokôtka a od cintorínov obce Jakubovany po cestu na Sekaný háj. Oplôtky sú s oceľovým vodičom, v ktorom je elektrický prú celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správca webu