Obsah

Správy

Archívne fotografie z obce Jakubovany - žiadosť o zapožičanie fotografií z rodinných zbierok

dopĺňame fotokroniku obce Jakubovany.
Niektoré skupiny fotografií nájdete na našej webovej stránke v časti Obec/ Fotogaléria

https://www.jakubovany.sk/obec-2/fotogaleria/#evt_66
celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Autobusové spojenia v dobe od 13.06.2021

Došlo k úprave časov aj na linke Liptovský Mikuláš - Beňadiková - Liptovský Ondrej -Jakubovany - Konská a späť

Cestovné poriadky platné od 13.06.2021 sú zverejnené aj na webovej stránke našej spoločnosti: https://arriva.sk/liorbus a na stránke www.cp.sk a ubian.sk celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca webu

ponuka geodetických prác pre občanov, ktorí potrebujú zamerať parcely.

máte problém zohnať geodeta na zameranie pozemku v našom katastrálnom území?

Ing.Uličná ponúka služby geodetickej kancelárie.
Kontakty sú v prílohe. celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca webu
#

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH A MOŽNOSŤ POKUTOVANIA VO VÝŠKE 78€ CEZ OBJEKTIVNU ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad Jakubovany upozorňuje, že od 1.5.2021 vstúpila do platnosti "objektívna zodpovednosť" a obec môže majiteľovi vozidla zaslať po zdokumentovaní priestupku zlého parkovania priamo pokutu vo
výške 78,-€ s možnosťou jej vymáhania, až po exekučné konanie. Nemusí sa zakladať "papuča". celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Poznáte ako sa v našom katastrálnom území volajú lokality podľa katastra?

v prílohe je mapka, kde nájdete názvy územia z nášho katastra, tak ako sú oficiálne vedené.
V obci sa bežne používa pre niektoré plochy iný, miestny názov. celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

zodpovednosť vodiacich psov - zberať výkaly po svojom psovi
Výkaly nepatria do potoka, ale do zberných nádob rozmiestnených v obci, alebo do nádoby na komunálny odpad celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájo celý text

ostatné | 20. 5. 2021 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu za jún 2021 bude v stredu 30.06.2021

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrenu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. Umiestňovať papier do zberných nádob na papier, sklo do zberných nádob na sklo. Ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, príp celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci máj a jún 2021, informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Termín vývozu separovaných odpadov za mesiac máj a jún 2021 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude 26.5.2021 a 30.6.2021 - poslednú stredu v mesiaci.


celý text

ostatné | 29. 4. 2021 | Autor: Správca webu
#

Ponuka palivového dreva, brikiet a peletkov od dvoch firiem z Liptova.

Ak máte záujem o palivové drevo smrekové, bukové,
bukové brikety alebo smrekové pelety nižšie kontakty na dve firmy . celý text

ostatné | 21. 4. 2021 | Autor: Správca webu
#

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravil v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ propagačný materiál ktorý je zverejnení nižšie. celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Správca webu
#

Výtvarná súťaž Euroregión ,,Tatry“ očami detí

viac informácií na:
www.euroregion-tatry.sk
www.euroregion-tatry.eu
celý text

ostatné | 27. 2. 2021 | Autor: Správca webu

Odpadové hospodárstvo v obci Jakubovany od 1.1.2021 - základné informácie pre majiteľov nehnuteľností a občanov

V obci Jakubovany od 1.1.2021 platí nové VZN o odpadoch a tiež nové VZN o poplatkoch za komunálny odpad. VZN nájdete v časti "Zverejňovanie" / "VZN"
U rodinných domov sa nebude vyberať poplatok za osoby, ale za veľkosť nádob, ktoré sa dávajú z daného domu vyvážať. Za 120l je poplatok 3,50€ a 24 celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri hlavnom vstupe do cintorínov metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a nádoby na plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby.
V prípade, že plánujete stavbu, alebo opravu pomníka, nahláste na Obecný úrad Jakubovany kto bude práce prevádzať a v akom termíne. Obec potrebuje vedieť kto stavebné práce prevádza a v prípade zistenia poškodenia iných pomníkov bude niesť táto firma zodpovednosť, resp. prenajímateľ hrobového miesta pokiaľ práce neoznámil. V prípade potreby bude odomknutá hlavná brána a po dohode umožnené napojenie elektrickej energie.
ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu
#

Obmedzenie prechodu po lúkach, ktoré sú oplotené pletivom a elektrickým ohradníkom

1. Agria Liptovský Ondrej, a.s. upozorňuje verejnosť a zakazuje vstup osobám do priestorov oplôtkov, ktoré boli vybudované za obcou Jakubovany (medzi potokom Trnovec a potokom Klokôtka a od cintorínov obce Jakubovany po cestu na Sekaný háj. Oplôtky sú s oceľovým vodičom, v ktorom je elektrický prúd a môže dôjsť k zraneniu osôb. Alebo môžu byť osoby napadnuté dobytkom umiestneným v ohradách.
Nepokúšajte sa odstraňovať vodič, ani pletivo. V prípade pohybu neoprávnených osôb v ohradách môže byť privolaná Policajná hliadka, ktorá bude prípad riešiť v zmysle zákona o vstupe na cudzí poľnohospodársky pozemok.
2. Dalibor Žiaran upozorňuje na oplotenie časti lúk na Hlinačkách, ktoré má v prenájme od Agrie Liptovský Ondrej, a.s. Do oploteného priestoru je zákaz vstupu, keď vnútorný priestor je monitorovaný (bez nutnosti zverejnenia oznamov na oplotení)a vstup bude považovaný za narušenie vlastníckych práv podľa platných zákonov. p.Žiaran prosí, aby boli rešpektované jeho práva a nemusel riešiť narušenie oplotenia a vstup do priestoru právnou cestou. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správca webu