Obsah

Správy

#

Zmena cestovných poriadkov od 1.6.2023

Upozorňujeme na zmenu cestovných poriadkov autobusových spojov od 1.6.2023. Obec Jakubovany dávala pripomienky k spojom do/z našej obce, ale nič z nich nebolo akceptované, keď o tom rozhodovala VÚC Žilina cez vytvorenú firmu Integrovaná doprava... celý text

ostatné | 24. 5. 2023 | Autor: Správca webu

UPOZORNENIE NA POHYB MEDVEĎA

UPOZORŇUEJME NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČIE STRETU S MEDVEĎOM.

V okolí obce bol zaznamenaný pohyb niekoľkých medveďov. celý text

ostatné | 24. 5. 2023 | Autor: Správca webu

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

zodpovednosť vodiacich psov - zberať výkaly po svojom psovi.
Výkaly nepatria do potoka, ani na plochu okolo kultúrneho domu a predajne jednoty, ale do zberných nádob rozmiestnených v obci, alebo do nádoby na komunálny odpad. celý text

ostatné | 1. 5. 2023 | Autor: Správca webu

OBNOV DOM - informácie pre záujemcov

SAŽP na svojej stránke uvádza pomôcky ako postupovať. Má aj svoju kanceláriu v Liptovskom Mikuláši. Viac na stránke https://obnovdom.sk/ a v nižšie pripojenom letáčiku. celý text

ostatné | 27. 4. 2023 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu a komunálneho odpadu v mesiaci máj 2023

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac máj 2023 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci máj 31.05.2023, posledná streda v mesiaci. Sledujte našu stránku pre prípad zmeny termínu vývozu. celý text

ostatné | 26. 4. 2023 | Autor: Správca webu
#

Predaj krmív, výkup koží marec - august 2023

firma ktorá chodí podľa rozpisu (v prílohe) a ponúka mládky, krmivá a vykupuje kože
Mládky sú v predaji až od 1.3.2023 v cene 10,€/ks celý text

ostatné | 13. 3. 2023 | Autor: Správca webu

OZNAM: využívanie bočnej sály kultúrneho domu na stolný tenis, stolný futbal a pre posilňovanie na lezeckej stene

Oznamujeme, že je možné využívať bočnú sálu kultúrneho domu pre hranie stolného tenisu, stolného futbalu a lezenie na lezeckej stene. Vstup je možný denne od 08:00hod. do 20:00hod. Kľúče od priestoru je možné zapožičať si dospelou osobou na obecnom úrade, v úradných hodinách a to aj na víkend. celý text

ostatné | 9. 3. 2023 | Autor: Správca webu

Obecná knižnica: Prvá svetová vojna a Liptov

Do obecnej knižnice pribudla kniha od autora PhDr. Peter Vítek "Prvá svetová vojna a Liptov" - druhé vydanie celý text

ostatné | 3. 3. 2023 | Autor: Správca webu

videopomocky ako správne triediť rôzne druhy odpadov, aby nekončili v komunálnom odpade

pokiaľ si chcete prezrieť videá o správnom triedení kliknite nižšie na "TU"
Správne triediť sa oplatí, keď potom platíte menej za komunálny odpad. Časť našich občanov to už zistila pri poplatku na rok 2022, keď sa im poplatky za komunálny odpad znížili. celý text

ostatné | 15. 2. 2023 | Autor: Správca webu

Knihy, ktoré si môžete požičať, alebo zobrať a ponechať.

Obecný úrad Jakubovany vo vestibule kultúrneho domu umiestnil skrinky v ktorých sú k dispozícii knihy, ktoré si môžete požičať na čítanie bez poplatku, ale si ich môže nechať doma ak Vám chýbajú v zbierke. Prosíme nepoškodzujte knihy, môžu poslúžiť ešte inému čitateľovi. celý text

ostatné | 14. 2. 2023 | Autor: Správca webu

Oznam: Pri čistení dvorov a pôjdov, keď je väčší objem odpadov, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY.

Obecný úrad Jakubovany vydá občanovi tlačivo na základe ktorého bude odpad od neho prevzatý a následne započítaný do ročných objemov obce. celý text

ostatné | 14. 2. 2023 | Autor: Správca webu
#

Údaje zo sčítania osôb, domov a bytov v roku 2021

údaje použité zo stránky www.scitanie.sk a v záložke moja obec zadať názov celý text

ostatné | 14. 2. 2023 | Autor: Správca webu

Čo musí vedenie obce (starosta a poslanci) dodržať pri predaji obecného majetku.

V obci sú rôzne názory na činnosť starostu a obecné zastupiteľstvo pri predaji pozemkov obce. V tomto článku informujeme verejnosť, podľa čoho sa riadime pri predaji a aké sú postupy - ktoré sú rovnaké u všetkých záujemcov, ktorí majú nárok na odkúpenie z dôvodu osobitého zreteľa. celý text

ostatné | 2. 2. 2023 | Autor: Správca webu

Pozrite si kultúrny dom Jakubovany po úprave vnútroných priestorov - január 2023

fotografie v časti obec -fotogaléria

https://www.jakubovany.sk/admin/content/obec-2/fotogaleria/ celý text

ostatné | 28. 1. 2023 | Autor: Správca webu

Čistenie komínov -povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, pomôcka od Okresného riaditeľstva HAZZ

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej
bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí pri požiaroch
komínov tlačovinu „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorá je v prílohe. Doporučujeme si ju vytlačiť celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Správca webu
#

Obec a náklady na eletrickú energiu v 2022 a v 2023

obec dostala zúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 a predpísané zálohové platby na rok 2023. Faktúru za plyn ešte nemáme. Pri elektrickej energii to vychádza, že máme uhradiť zálohy o 6096€ ročne vyššie ako sme uhrádzali, resp.nárast je v priemere o 82,6%. celý text

ostatné | 12. 1. 2023 | Autor: Správca webu
#

Bežecké trate v k.ú.. Jakubovany, ktoré finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2022 - región Liptov
Žilinský samosprávny kraj prispel našej obci na nákup snežného pracovného skútra, ktorý bude slúžiť na úpravy lyžiarskych bežeckých tratí okolo našej obce. Obec a dobrovoľníci zabezpečujú práce spojené s prevádzkou tratí. celý text

ostatné | 18. 8. 2022 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri hlavnom vstupe do cintorínov metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a nádoby na plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby.
V prípade, že plánujete stavbu, alebo opravu pomníka, nahláste na Obecný úrad Jakubovany kto bude práce prevádzať a v akom termíne. Obec potrebuje vedieť kto stavebné práce prevádza a v prípade zistenia poškodenia iných pomníkov bude niesť táto firma zodpovednosť, resp. prenajímateľ hrobového miesta pokiaľ práce neoznámil. V prípade potreby bude odomknutá hlavná brána a po dohode umožnené napojenie elektrickej energie.
ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu