Obsah

Správy

Liptovská vodárenská spoločnosť upozorňuje občanov obce Jakubovany

LVS, a.s. eviduje v obci Jakubovany trvalý malý únik pitnej vody z verejného vodovou. Preto si dovoľuje upozorniť odberateľov aby si pri zastavenom odbere vody v rodinnom dome skontrolovali či nedochádza k pohybu vodomera. Viac nižšie v texte. celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu za apríl 2021 bude v stredu 28.04.2021

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrenu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. Umiestňovať papier do zberných nádob na papier, sklo do zberných nádob na sklo. Ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, príp celý text

ostatné | 15. 4. 2021 | Autor: Správca webu
#

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pripravil v rámci národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ propagačný materiál ktorý je zverejnení nižšie. celý text

ostatné | 7. 4. 2021 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci apríl 2021, informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Termín vývozu separovaných odpadov za mesiac apríl2021 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude 28.4.2021 - poslednú stredu v mesiaci.


celý text

ostatné | 1. 4. 2021 | Autor: Správca webu
#

Upozornenie na zákaz vypaľovania trávnatých povrchov

V jarnom období sa čistia sady, lúky, záhrady, pašienky.
Je však zakázané vykonávať vypaľovanie plôch. Je potrebné povrch len vyhrabať a vyhrabaný odpad dať na svoje kompostovisko. V prípade odrezkov konárov zo stromov a kríkov je možné tieto odviesť na obecné zberné miesto na Šindlovskom. celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správca webu
#

Obmedzenie prevádzky obecného úradu Jakubovany


ostatné | 21. 3. 2021 | Autor: Správca webu
#

Tlačivo na darovanie 2% (3%) dane zo mzdy za rok 2020 pre Občianske združenie Klokôtka

https://www.sroinfo.eu/na-stiahnutie/vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

tento odkaz si skopírujte do webovského prehliadača celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor: Správca webu
#

Výtvarná súťaž Euroregión ,,Tatry“ očami detí

viac informácií na:
www.euroregion-tatry.sk
www.euroregion-tatry.eu
celý text

ostatné | 27. 2. 2021 | Autor: Správca webu

Autobusové spojenia v dobe od 7.3.2021

Došlo k úprave časov aj na linke Liptovský Mikuláš - Beňadiková - Liptovský Ondrej -Jakubovany - Konská a späť

Cestovné poriadky platné od 7.3.2021 sú zverejnené aj na webovej stránke našej spoločnosti: https://arriva.sk/liorbus a na stránke www.cp.sk a ubian.sk celý text

ostatné | 27. 2. 2021 | Autor: Správca webu

Archívne fotografie z obce Jakubovany - žiadosť o zapožičanie fotografií z rodinných zbierok

dopĺňame fotokroniku obce Jakubovany.
Niektoré skupiny fotografií nájdete na našej webovej stránke v časti Obec/ Fotogaléria

https://www.jakubovany.sk/obec-2/fotogaleria/#evt_66
celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor: Správca webu

Odpadové hospodárstvo v obci Jakubovany od 1.1.2021 - základné informácie pre majiteľov nehnuteľností a občanov

V obci Jakubovany od 1.1.2021 platí nové VZN o odpadoch a tiež nové VZN o poplatkoch za komunálny odpad. VZN nájdete v časti "Zverejňovanie" / "VZN"
U rodinných domov sa nebude vyberať poplatok za osoby, ale za veľkosť nádob, ktoré sa dávajú z daného domu vyvážať. Za 120l je poplatok 3,50€ a 24 celý text

ostatné | 27. 1. 2021 | Autor: Správca webu
#

Výrobca BRIMO - nožnicového stanu nás v Máji 2021 nezištne podporí a daruje nám stan 3x3m

Výrobca BRIMO - nožnicového stanu nás v Máji 2021 nezištne podporí a daruje nám stan 3x3m, ktorý nám umožní pri kultúrnych a spoločenských akciách zabezpečiť ochranu osôb pred slnkom a prípadným mrholením.

Za toto firme BRIMO ďakujeme. celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správca webu

Čistenie komínov -povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, pomôcka od Okresného riaditeľstva HAZZ

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej
bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí pri požiaroch
komínov tlačovinu „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorá je v prílohe. Doporučujeme si ju vytlačiť a viesť každým prevádzkovateľom komína na pevné palivo, ale aj u plynových zariadení kde je využívané komínové teleso. celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Správca webu

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

Pri úprave komunikácií a verejných plôch v obci Jakubovany bolo zistené, že vodiaci psov pri venčení po verejných priestranstvách nezberajú výkaly po svojich miláčikoch a iní občania si tak nosia na obuvi neželané pamiatky domov.
Nesťažujte sa, že nie je pokosená krajnica, keď pracovníci si musia denne meniť pracovný odev, len preto, že pri kosení sú zašpinený výkalmi a odmietajú kosiť tieto plochy. Pokiaľ sa stav zo strany vodiacich psov nezmení dôjde k nariadeniu malých obecných prác pre všetkých obyvateľov, aby povinne upratovali a kosili pred svojimi nehnuteľnosťami verejné priestranstvo, keď obec nebude mať pracovníkov, ktorí tieto práce môžu prevádzať. Pokiaľ nevedia občania upozorniť iného občana na to aby si upratal za svojím miláčikom budú napokon oni tými čo budú výkaly odpratovať. celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Správca webu

ponuka geodetických prác pre občanov, ktorí potrebujú zamerať parcely.

máte problém zohnať geodeta na zameranie pozemku v našom katastrálnom území?

Ing.Uličná ponúka služby geodetickej kancelárie.
Kontakty sú v prílohe. celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri hlavnom vstupe do cintorínov metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a nádoby na plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby.
V prípade, že plánujete stavbu, alebo opravu pomníka, nahláste na Obecný úrad Jakubovany kto bude práce prevádzať a v akom termíne. Obec potrebuje vedieť kto stavebné práce prevádza a v prípade zistenia poškodenia iných pomníkov bude niesť táto firma zodpovednosť, resp. prenajímateľ hrobového miesta pokiaľ práce neoznámil. V prípade potreby bude odomknutá hlavná brána a po dohode umožnené napojenie elektrickej energie.
ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu

Oznam: Pri čistení dvorov a pôjdov, keď je väčší objem odpadov, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY.

Obecný úrad Jakubovany vydá občanovi tlačivo na základe ktorého bude odpad od neho prevzatý a následne započítaný do ročných objemov obce. celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor: Správca webu

Poznáte ako sa v našom katastrálnom území volajú lokality podľa katastra?

v prílohe je mapka, kde nájdete názvy územia z nášho katastra, tak ako sú oficiálne vedené.
V obci sa bežne používa pre niektoré plochy iný, miestny názov. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správca webu
#

Obmedzenie prechodu po lúkach, ktoré sú oplotené pletivom a elektrickým ohradníkom

1. Agria Liptovský Ondrej, a.s. upozorňuje verejnosť a zakazuje vstup osobám do priestorov oplôtkov, ktoré boli vybudované za obcou Jakubovany (medzi potokom Trnovec a potokom Klokôtka a od cintorínov obce Jakubovany po cestu na Sekaný háj. Oplôtky sú s oceľovým vodičom, v ktorom je elektrický prúd a môže dôjsť k zraneniu osôb. Alebo môžu byť osoby napadnuté dobytkom umiestneným v ohradách.
Nepokúšajte sa odstraňovať vodič, ani pletivo. V prípade pohybu neoprávnených osôb v ohradách môže byť privolaná Policajná hliadka, ktorá bude prípad riešiť v zmysle zákona o vstupe na cudzí poľnohospodársky pozemok.
2. Dalibor Žiaran upozorňuje na oplotenie časti lúk na Hlinačkách, ktoré má v prenájme od Agrie Liptovský Ondrej, a.s. Do oploteného priestoru je zákaz vstupu, keď vnútorný priestor je monitorovaný (bez nutnosti zverejnenia oznamov na oplotení)a vstup bude považovaný za narušenie vlastníckych práv podľa platných zákonov. p.Žiaran prosí, aby boli rešpektované jeho práva a nemusel riešiť narušenie oplotenia a vstup do priestoru právnou cestou. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správca webu
#

Dobrovoľnícka akcia: Úpravy priestorov v KD Jakubovany pozastavená

z dôvodu obmedzenia počtu osôb v spoločnom priestore sa akcia pozastavuje. Pri zrušení obmedzení budem v akcii pokračovať.podpora dobrovoľníctva

Komunitná nadácia Liptov pridelila grant pre
OZ Klokôtka Jakubovany - Úpravy priestorov v KD - 250 EUR - Vyčistenie priestorov Kultúrneho domu v Jakubovanoch pre klubovú činnosť mladých

Zapoj sa aj ty do dobrovoľníckej práce a pomôž upraviť priestory v kultúrnom dome Jakubovany pre klubovú činnosť mládeže.
Práce prebiehajú denne,keď dobrovoľníci sa môžu prihlasovať podľa ich časových možností.

Kde sa prihlásiť: na Obecnom úrade Jakubovany, alebo
u predsedu OZ Klokôtka na 0902 350 753.
Pomôž upraviť priestory ktoré budú slúžiť pre mládež obce, vedľa javiska.
Pokračovaním aktivít z mesiaca september je úprava priestorov pod javiskom, kde je posilovňa.

Čo si treba priniesť? pracovný odev a obuv, rukavice
Kedy je možné prácu prevádzať? denne od 07:00 hod. do 20:00 hod.

Začíname 16.9.2020 vyprataním priestorov vedľa javiska a opravou povrchov stien, aby sa dala po vyschnutí prevádzať maľovka základná a vrchná. Materiál potrebný k práci a náradie máme k dispozícii.
celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správca webu