Obsah

Správy

#

Vývoz komunálneho odpadu v mesiaci február 2024

Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci február 2024 - posledná streda v mesiaci, teda 28.02.2024

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac február 2024 je uvedený nižšie. celý text

ostatné | 29. 1. 2024 | Autor: Správca webu
#

LVS, a.s. oznamuje zmenu ceny vody a stočného od 23.01.2024

dodávka vody 1,1921€ / m3
stočné 1,7645€ /m3 - počíta sa podľa množstva odobratej vody celý text

ostatné | 24. 1. 2024 | Autor: Správca webu

Zimná údržba miestnych komunikácií - upozornenie

Žiadame dodržiavať obmedzenie -parkovanie vodidla na miestnej komunikácii, kde nezostane voľných 6 metrov na prejazd je zakázané. celý text

ostatné | 1. 12. 2023 | Autor: Správca webu

Výkon zimnej údržby - neparkovanie vozidiel na ceste III.triedy


ostatné | 1. 12. 2023 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE CHOVATEĽOV PSOV

zmena podmienok držania psa na reťazi - zabezpečte si včas koterec, alebo oplotenú plochu, kde budete môcť psa držať bez reťaze. Pre ukrytie psa pred slnkom, dažďom, snežením, mrazom je potrebné mať tam aj vhodný prístrešok, resp. búdu. celý text

ostatné | 17. 11. 2023 | Autor: Správca webu

Informačný systém pre občanov MUNIPOLIS

Vážení spoluobčania,
spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. celý text

ostatné | 9. 8. 2023 | Autor: Správca webu
#

Malé obecné kompostovisko

V lokalite Šinglovské je pre občanov k dispozícii malé obecné kompostovisko, kde je možné privážať trávu, lístie, burinu. V piatok a sobotu je kompostivsko prístupné celý deň. V pondelok až štvrtok, len po prevzatí kľúčov na obecnom úrade. celý text

ostatné | 6. 6. 2023 | Autor: Správca webu
#

Údaje zo sčítania osôb, domov a bytov v roku 2021

údaje použité zo stránky www.scitanie.sk a v záložke moja obec zadať názov celý text

ostatné | 14. 2. 2023 | Autor: Správca webu

Čo musí vedenie obce (starosta a poslanci) dodržať pri predaji obecného majetku.

V obci sú rôzne názory na činnosť starostu a obecné zastupiteľstvo pri predaji pozemkov obce. V tomto článku informujeme verejnosť, podľa čoho sa riadime pri predaji a aké sú postupy - ktoré sú rovnaké u všetkých záujemcov, ktorí majú nárok na odkúpenie z dôvodu osobitého zreteľa. celý text

ostatné | 2. 2. 2023 | Autor: Správca webu
#

Obec a náklady na eletrickú energiu v 2022 a v 2023

obec dostala zúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 a predpísané zálohové platby na rok 2023. Faktúru za plyn ešte nemáme. Pri elektrickej energii to vychádza, že máme uhradiť zálohy o 6096€ ročne vyššie ako sme uhrádzali, resp.nárast je v priemere o 82,6%. celý text

ostatné | 12. 1. 2023 | Autor: Správca webu
#

Bežecké trate v k.ú.. Jakubovany, ktoré finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2022 - región Liptov
Žilinský samosprávny kraj prispel našej obci na nákup snežného pracovného skútra, ktorý bude slúžiť na úpravy lyžiarskych bežeckých tratí okolo našej obce. Obec a dobrovoľníci zabezpečujú práce spojené s prevádzkou tratí. celý text

ostatné | 18. 8. 2022 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri hlavnom vstupe do cintorínov metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a nádoby na plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby.
V prípade, že plánujete stavbu, alebo opravu pomníka, nahláste na Obecný úrad Jakubovany kto bude práce prevádzať a v akom termíne. Obec potrebuje vedieť kto stavebné práce prevádza a v prípade zistenia poškodenia iných pomníkov bude niesť táto firma zodpovednosť, resp. prenajímateľ hrobového miesta pokiaľ práce neoznámil. V prípade potreby bude odomknutá hlavná brána a po dohode umožnené napojenie elektrickej energie.
ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu