Obsah

Správy

Neprítomnosť starostu v obci v dňoch 28.07. 2021 až 30.07.2021

Oznamujeme, že starosta obce Jakubovany nebude pracovať dňa 17.9.2021. Prípadný termín na jednanie, priamo s ním, je možné dohodnúť si telefonicky od 20.09.2021. Kontakt 0902 350 753. celý text

ostatné | 16. 9. 2021 | Autor: Správca webu
#

prerušenie dodávky elektrickej energie 29.9.2021 v celej obci aj v chatovej oblasti

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 29.9.2021 v čase od 07:30hod do 16:30hod bude prerušená dodávka elektrickej energie v celej obci Jakubovany aj v chatovej oblasti. Odstávka bude aj v celej obci Liptovský Ondrej. celý text

ostatné | 16. 9. 2021 | Autor: Správca webu
#

obmedzenia v doprave, v piatok 17.09.2021 - preteky Okolo Slovenska 2021

obmedzenia v doprave v piatok 17.09.2021
možnosť pozretia prejazdu pelotónu celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Správca webu

Vývoz komunálneho odpadu za september 2021 bude v stredu 29.09.2021

Žiadame o dôsledné separovanie zložiek papiera, skla, plystyrenu, molitanu, PET fliaš, TETRAPAKOV, plechoviek z piva a malinoviek, kovového odpadu. Umiestňovať papier do zberných nádob na papier, sklo do zberných nádob na sklo. Ostatné uvedené komodity umiestňovať do zberných nádob na plasty, príp celý text

ostatné | 1. 9. 2021 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu v mesiaci september 2021, informácie o spôsobe triedenia odpadov a ich zbere v obci

Termín vývozu separovaných odpadov za mesiac september je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude 29.9.2021 - poslednú stredu v mesiaci.


celý text

ostatné | 1. 9. 2021 | Autor: Správca webu

Knihy, ktoré si môžeš požičať, alebo zobrať a ponechať.

Obecný úrad Jakubovany vo vestibule kultúrneho domu umiestnil skrinky v ktorých sú k dispozícii knihy, ktoré si môžete požičať na čítanie bez poplatku, ale si ich môže nechať doma ak Vám chýbajú v zbierke. Prosíme nepoškodzujte knihy, môžu poslúžiť ešte inému čitateľovi. celý text

ostatné | 20. 8. 2021 | Autor: Správca webu

Takto separuje a ukladajá odpady časť chatárov a chalupárov - údaje z 12.7. a 19.7.2021

napriek tomu, že máme v obci separovanie odpadov, tak naši chatári a osoby ubytované v ich zariadeniach (za ktoré nesú stále však zodpovednosť vlastníci chát) nám v obci kazia dobé meno obce vytváraním smetiska týždeň čo týždeň na okraji obce. celý text

ostatné | 10. 8. 2021 | Autor: Správca webu
#

Predaj sliepok a krmív, výkup koží august 2021 až december 2021

firma ktorá chodí podľa rozpisu (v prílohe) a ponúka mládky, krmivá a vykupuje kože
Mládky budú v predaji len do vypredania, preto je potrebné sa telefonicky informovať a objednať. celý text

ostatné | 6. 8. 2021 | Autor: Správca webu
#

CVYKLOPOHÁR 2021 MTB SÉRIA LIPTOVA - výsledky a odkaz na fotogalériu

pre priaznivcov cyklistiky - plagát
1. CVYKLOPOHÁR MTB séria Liptova
2. výsledky z pretekov v Jakubovanoch - Filištín tour
3. fotogaléria celý text

ostatné | 24. 7. 2021 | Autor: Správca webu

Archívne fotografie z obce Jakubovany - žiadosť o zapožičanie fotografií z rodinných zbierok

dopĺňame fotokroniku obce Jakubovany.
Niektoré skupiny fotografií nájdete na našej webovej stránke v časti Obec/ Fotogaléria

https://www.jakubovany.sk/obec-2/fotogaleria/#evt_66
celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Autobusové spojenia v dobe od 13.06.2021

Došlo k úprave časov aj na linke Liptovský Mikuláš - Beňadiková - Liptovský Ondrej -Jakubovany - Konská a späť

Cestovné poriadky platné od 13.06.2021 sú zverejnené aj na webovej stránke našej spoločnosti: https://arriva.sk/liorbus a na stránke www.cp.sk a ubian.sk celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca webu

ponuka geodetických prác pre občanov, ktorí potrebujú zamerať parcely.

máte problém zohnať geodeta na zameranie pozemku v našom katastrálnom území?

Ing.Uličná ponúka služby geodetickej kancelárie.
Kontakty sú v prílohe. celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca webu
#

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH A MOŽNOSŤ POKUTOVANIA VO VÝŠKE 78€ CEZ OBJEKTIVNU ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad Jakubovany upozorňuje, že od 1.5.2021 vstúpila do platnosti "objektívna zodpovednosť" a obec môže majiteľovi vozidla zaslať po zdokumentovaní priestupku zlého parkovania priamo pokutu vo
výške 78,-€ s možnosťou jej vymáhania, až po exekučné konanie. Nemusí sa zakladať "papuča". celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Poznáte ako sa v našom katastrálnom území volajú lokality podľa katastra?

v prílohe je mapka, kde nájdete názvy územia z nášho katastra, tak ako sú oficiálne vedené.
V obci sa bežne používa pre niektoré plochy iný, miestny názov. celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

zodpovednosť vodiacich psov - zberať výkaly po svojom psovi
Výkaly nepatria do potoka, ale do zberných nádob rozmiestnených v obci, alebo do nádoby na komunálny odpad celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájo celý text

ostatné | 20. 5. 2021 | Autor: Správca webu
#

Výrobca BRIMO - nožnicového stanu nás v Máji 2021 nezištne podporí a daruje nám stan 3x3m

Výrobca BRIMO - nožnicového stanu nás v Máji 2021 nezištne podporil a daroval nám stan 3x3m, ktorý nám umožní pri kultúrnych a spoločenských akciách zabezpečiť ochranu osôb pred slnkom a prípadným mrholením.

Za toto firme BRIMO ďakujeme. celý text

ostatné | 26. 1. 2021 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri hlavnom vstupe do cintorínov metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a nádoby na plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby.
V prípade, že plánujete stavbu, alebo opravu pomníka, nahláste na Obecný úrad Jakubovany kto bude práce prevádzať a v akom termíne. Obec potrebuje vedieť kto stavebné práce prevádza a v prípade zistenia poškodenia iných pomníkov bude niesť táto firma zodpovednosť, resp. prenajímateľ hrobového miesta pokiaľ práce neoznámil. V prípade potreby bude odomknutá hlavná brána a po dohode umožnené napojenie elektrickej energie.
ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu
#

Obmedzenie prechodu po lúkach, ktoré sú oplotené pletivom a elektrickým ohradníkom

1. Agria Liptovský Ondrej, a.s. upozorňuje verejnosť a zakazuje vstup osobám do priestorov oplôtkov, ktoré boli vybudované za obcou Jakubovany (medzi potokom Trnovec a potokom Klokôtka a od cintorínov obce Jakubovany po cestu na Sekaný háj. Oplôtky sú s oceľovým vodičom, v ktorom je elektrický prúd a môže dôjsť k zraneniu osôb. Alebo môžu byť osoby napadnuté dobytkom umiestneným v ohradách.
Nepokúšajte sa odstraňovať vodič, ani pletivo. V prípade pohybu neoprávnených osôb v ohradách môže byť privolaná Policajná hliadka, ktorá bude prípad riešiť v zmysle zákona o vstupe na cudzí poľnohospodársky pozemok.
2. Dalibor Žiaran upozorňuje na oplotenie časti lúk na Hlinačkách, ktoré má v prenájme od Agrie Liptovský Ondrej, a.s. Do oploteného priestoru je zákaz vstupu, keď vnútorný priestor je monitorovaný (bez nutnosti zverejnenia oznamov na oplotení)a vstup bude považovaný za narušenie vlastníckych práv podľa platných zákonov. p.Žiaran prosí, aby boli rešpektované jeho práva a nemusel riešiť narušenie oplotenia a vstup do priestoru právnou cestou. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správca webu