Obsah

Správy

#

Petícia za zaradenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu do II. kategórie

pokiaľ máte záujem a chcete podporiť zachovanie nemocnice v doterajšom rozsahu, príďte podpísať petíciu na obecný úrad Jakubovany celý text

ostatné | 15. 5. 2024 | Autor: Správca webu
#

POVINNOSŤ KOSIŤ A UDRŽIAVAŤ TRÁVNATÉ PLOCHY

Podľa § 3 zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
(1) Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájo celý text

ostatné | 14. 5. 2024 | Autor: Správca webu

Platby miestnach daní, poplatkov za psa a za komunálne odpady


ostatné | 13. 5. 2024 | Autor: Správca webu
#

UPOZORNENIE NA POHYB MEDVEĎOV, Tím medveďa hnedého monitoruje plochy.

UPOZORŇUEJME NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČIE STRETU S MEDVEĎMI.

Na lúkach a na okrajoch lesných porastov v okolí obcí Jakubovany, Jamník a Liptovský Ondrej bol zaznamenaný pohyb medveďov, tiež pohyb medvedice s mladými.
celý text

ostatné | 12. 5. 2024 | Autor: Správca webu

Spätný výkup zálohovaných plastových fliaš v predajni COOP Jednota, prevádzka Jakubovany

Od 6.5.2024 prebieha spätný výkup zálohovaných plastových fliaš v predajni COOP Jednota, prevádzka Jakubovany celý text

ostatné | 6. 5. 2024 | Autor: Správca webu
#

Ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa hnedého

v utorok ráno 30.04.2024 bol spozorovaný medveď nad obcou Liptovský Ondrej - v časti "Nemová", smer Jamník. Tiež sú stopy z pohybu medveďov v okolí našej obce. Buďte pri pohybe na lúkach a v lesoch opatrní. celý text

ostatné | 1. 5. 2024 | Autor: Správca webu
#

Vývoz komunálneho odpadu a separovaných zložiek odpadu v mesiaci máj 2024

Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci máj 2024 - v poslednú stredu 29.5.2024

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac máj 2024 je uvedený nižšie. celý text

ostatné | 1. 5. 2024 | Autor: Správca webu
#

Nákupné zájazdy do Jablonky s ARRIVA Liorbus, a.s.


ostatné | 12. 4. 2024 | Autor: Správca webu

Budovanie optikcej siete v obci Jakubovany

Budovanie optickej siete v obci Jakubovany, aj v obci Liptovský Ondrej, po elektrických podperných bodoch. celý text

ostatné | 14. 3. 2024 | Autor: Správca webu
#

LVS, a.s. oznamuje zmenu ceny vody a stočného od 23.01.2024

dodávka vody 1,1921€ / m3
stočné 1,7645€ /m3 - počíta sa podľa množstva odobratej vody celý text

ostatné | 24. 1. 2024 | Autor: Správca webu

Informačný systém pre občanov MUNIPOLIS

Vážení spoluobčania,
spustili sme pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie. celý text

ostatné | 9. 8. 2023 | Autor: Správca webu
#

Malé obecné kompostovisko

V lokalite Šinglovské je pre občanov k dispozícii malé obecné kompostovisko, kde je možné privážať trávu, lístie, burinu. V piatok a sobotu je kompostivsko prístupné celý deň. V pondelok až štvrtok, len po prevzatí kľúčov na obecnom úrade. celý text

ostatné | 6. 6. 2023 | Autor: Správca webu
#

Obec a náklady na eletrickú energiu v 2022 a v 2023

obec dostala zúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 a predpísané zálohové platby na rok 2023. Faktúru za plyn ešte nemáme. Pri elektrickej energii to vychádza, že máme uhradiť zálohy o 6096€ ročne vyššie ako sme uhrádzali, resp.nárast je v priemere o 82,6%. celý text

ostatné | 12. 1. 2023 | Autor: Správca webu
#

Bežecké trate v k.ú.. Jakubovany, ktoré finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2022 - región Liptov
Žilinský samosprávny kraj prispel našej obci na nákup snežného pracovného skútra, ktorý bude slúžiť na úpravy lyžiarskych bežeckých tratí okolo našej obce. Obec a dobrovoľníci zabezpečujú práce spojené s prevádzkou tratí. celý text

ostatné | 18. 8. 2022 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri hlavnom vstupe do cintorínov metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a nádoby na plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby.
V prípade, že plánujete stavbu, alebo opravu pomníka, nahláste na Obecný úrad Jakubovany kto bude práce prevádzať a v akom termíne. Obec potrebuje vedieť kto stavebné práce prevádza a v prípade zistenia poškodenia iných pomníkov bude niesť táto firma zodpovednosť, resp. prenajímateľ hrobového miesta pokiaľ práce neoznámil. V prípade potreby bude odomknutá hlavná brána a po dohode umožnené napojenie elektrickej energie.
ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu