Obsah

Správy

#

Obce a mestá v štrajkovej pohotovosti

Obec Jakubovany vstupuje do štrajkovej pohotovosti vyhlásenej ZMOS. Dôvodom je spôsob rozhodovania vlády o otázkach financovania samospráv, bez rokovania. Výsledkom budú nepriaznivé následky pre chod obcí a miest, pre občanov. Dôjde k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov. Aj obcí sa týka inflácia. celý text

ostatné | 19. 5. 2022 | Autor: Správca webu

videopomocky ako správne triediť rôzne druhy odpadov, aby nekončili v komunálnom odpade

pokiaľ si chcete prezrieť videá o správnom triedení kliknite nižšie na "TU"
Správne triediť sa oplatí, keď potom platíte menej za komunálny odpad. Časť našich občanov to už zistila pri poplatku na rok 2022, keď sa im poplatky za komunálny odpad znížili. celý text

ostatné | 6. 5. 2022 | Autor: Správca webu
#

Vývoz separovaného odpadu a komunálneho odpadu v mesiaci májl 2022

Termín vývozu separovaných odpadov, za mesiac máj 2022 je uvedený nižšie. Vývoz komunálneho odpadu bude v mesiaci máj 25.05.2022. Prosíme, sledujte našu stránku pre prípad zmeny termínu vývozu.


celý text

ostatné | 3. 5. 2022 | Autor: Správca webu
#

Občianske združenie Klokôtka ponúka hrnčeky s erbom obce - tretia séria

ponúkame Vám hrnčeky s erbom obce Jakubovany, ktoré boli vyrobené v mesiaci apríl 2022.
cena 3,-€/ks, pri väčšom počte zakúpenia ako 5ks je cena 2,50€
Podporte naše OZ Klokôtka, ktoré financie použije na podporu športu v obci.
kontakt 0902 350 753 celý text

ostatné | 20. 4. 2022 | Autor: Správca webu

Dôležité telefónne čísla


ostatné | 21. 3. 2022 | Autor: Správca webu

Upozornenie: Podanie daňového priznania - dodatočného


ostatné | 24. 2. 2022 | Autor: Správca webu
#

Zálohujeme, ale nezabúdajme triediť!

Od 1.1.2022 sa začali nápojové fľaše plastové a hliníkové plechovky zálohovať. Sú označené znakom "Z" so šípkami. Je potrebné rozlišovať medzi zálohovanými obalmi a nezálohovanými obalmi. Zálohované je možné vrátiť v zberniach veľkých obchodov. Nezálohované sa stále separujú do žltých nádob. celý text

ostatné | 24. 2. 2022 | Autor: Správca webu

Čistenie komínov -povinnosti vlastníka nehnuteľnosti, pomôcka od Okresného riaditeľstva HAZZ

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši spracovalo v záujme zvyšovania protipožiarnej
bezpečnosti a väčšej ochrany vlastníkov rodinných domov v prípade poistných udalostí pri požiaroch
komínov tlačovinu „Denník čistenia a kontroly komína“, ktorá je v prílohe. Doporučujeme si ju vytlačiť celý text

ostatné | 25. 1. 2022 | Autor: Správca webu
#

UPOZORNENIE NA SPRÁVNE PARKOVANIE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH A MOŽNOSŤ POKUTOVANIA VO VÝŠKE 78€ CEZ OBJEKTIVNU ZODPOVEDNOSŤ

Obecný úrad Jakubovany upozorňuje, že od 1.5.2021 vstúpila do platnosti "objektívna zodpovednosť" a obec môže majiteľovi vozidla zaslať po zdokumentovaní priestupku zlého parkovania priamo pokutu vo
výške 78,-€ s možnosťou jej vymáhania, až po exekučné konanie. Nemusí sa zakladať "papuča". celý text

ostatné | 25. 1. 2022 | Autor: Správca webu
#

Voľná kapacita pre deti v materskej škole v Jakubovanoch

Potrebujete umiestniť dieťa do materskej školy a nerobí Vám problém vodiť ho do obce Jakubovany (okr.Liptovský Mikuláš)? Máte možnosť využiť služby obecnej materskej školy, ktorá má voľnú kapacitu pre deti od dvoch rokov. V texte nižšie prinášame viac informácií. celý text

ostatné | 25. 1. 2022 | Autor: Správca webu

Zoznam odpadov, ktoré sa na území katastra obce Jakubovany majú separovať a miesta ich umiestňovania

pomôcka pre obyvateľov, majiteľov nehnuteľností, majiteľov chát a chalúp, návštevníkov v katastrálnom území obce Jakubovany. Táto pomôcka vychádza z VZN 01/2020 o odpadoch. celý text

ostatné | 27. 12. 2021 | Autor: Správca webu

Oznam: Pri čistení dvorov a pôjdov, keď je väčší objem odpadov, môžu občania odpady podľa nižšie uvedenej tabuľky odviesť na zberný dvor pri Sv.Kríži, kde sa uhrádza poplatok, podľa váhy odpadu, v hotovosti.

informácie o možnosti odvozu väčších objemov odpadov zo strany občanov a podnikateľov priamo na zberný dvor v Svätom Kríži - plocha čerpacej stanice JURKY.

Obecný úrad Jakubovany vydá občanovi tlačivo na základe ktorého bude odpad od neho prevzatý a následne započítaný do ročných objemov obce. celý text

ostatné | 30. 11. 2021 | Autor: Správca webu

Násielie na ženách - základné informácie o pomoci


ostatné | 26. 11. 2021 | Autor: Správca webu
#

Čo kam patrí - ENVIPAK radí, ako správne triediť

Občania našej obce čoraz dôslednejšie triedia odpady, čím pokleslo množstvo komunálneho odpadu. Za odvoz a likvidáciu zložiek odpadov, ktoré sa dáme do žltých, zelených, modrých nádob sa nič neplatí. Poplatok sme už zaplatili v cene výrobku. Preto separujme a neplaťme druhý krát. celý text

ostatné | 1. 10. 2021 | Autor: Správca webu

Knihy, ktoré si môžete požičať, alebo zobrať a ponechať.

Obecný úrad Jakubovany vo vestibule kultúrneho domu umiestnil skrinky v ktorých sú k dispozícii knihy, ktoré si môžete požičať na čítanie bez poplatku, ale si ich môže nechať doma ak Vám chýbajú v zbierke. Prosíme nepoškodzujte knihy, môžu poslúžiť ešte inému čitateľovi. celý text

ostatné | 20. 8. 2021 | Autor: Správca webu

Archívne fotografie z obce Jakubovany - žiadosť o zapožičanie fotografií z rodinných zbierok

dopĺňame fotokroniku obce Jakubovany.
Niektoré skupiny fotografií nájdete na našej webovej stránke v časti Obec/ Fotogaléria

https://www.jakubovany.sk/obec-2/fotogaleria/#evt_66
celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Poznáte ako sa v našom katastrálnom území volajú lokality podľa katastra?

v prílohe je mapka, kde nájdete názvy územia z nášho katastra, tak ako sú oficiálne vedené.
V obci sa bežne používa pre niektoré plochy iný, miestny názov. celý text

ostatné | 3. 6. 2021 | Autor: Správca webu

Upozornenie pre vodiacich psov: neporušujte zákon a platné VZN a vykonávajte zber výkalov po svojich psoch v obci.

zodpovednosť vodiacich psov - zberať výkaly po svojom psovi
Výkaly nepatria do potoka, ale do zberných nádob rozmiestnených v obci, alebo do nádoby na komunálny odpad celý text

ostatné | 2. 6. 2021 | Autor: Správca webu

INFORMÁCIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV CINTORÍNA

Obec Jakubovany umiestnila pri hlavnom vstupe do cintorínov metličky a smetáre, ktoré je možné použiť a pri odchode prosíme zavesiť späť.
Pri separovaní odpadov prosíme do nádoby na zelený odpad a nádoby na plasty nedávať umelé kytice a misky s obsahom štrku a betónu, tie patria do komunálneho odpadu - čiernej nádoby.
V prípade, že plánujete stavbu, alebo opravu pomníka, nahláste na Obecný úrad Jakubovany kto bude práce prevádzať a v akom termíne. Obec potrebuje vedieť kto stavebné práce prevádza a v prípade zistenia poškodenia iných pomníkov bude niesť táto firma zodpovednosť, resp. prenajímateľ hrobového miesta pokiaľ práce neoznámil. V prípade potreby bude odomknutá hlavná brána a po dohode umožnené napojenie elektrickej energie.
ĎAKUJEME. celý text

ostatné | 9. 12. 2020 | Autor: Správca webu
#

Obmedzenie prechodu po lúkach, ktoré sú oplotené pletivom a elektrickým ohradníkom

1. Agria Liptovský Ondrej, a.s. upozorňuje verejnosť a zakazuje vstup osobám do priestorov oplôtkov, ktoré boli vybudované za obcou Jakubovany (medzi potokom Trnovec a potokom Klokôtka a od cintorínov obce Jakubovany po cestu na Sekaný háj. Oplôtky sú s oceľovým vodičom, v ktorom je elektrický prú celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: Správca webu