Obsah

Správy

#

Riešenie migračných výziev v obci Jakubovany - publicita


ostatné | 20. 7. 2023 | Autor: Správca webu

Riešenie migračných výziev v obci Jakubovany - popis

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine celý text

ostatné | 20. 7. 2023 | Autor: Správca webu
#

Pohľad na zrekonštruovanú budovu: Materská škola Jakubovany

V mesiaci jún 2020 bola ukončená akcia "Zateplenie budovy materskej školy Jakubovany". Táto akcia bola spolufinancovaná 95% z objemu nákladov z fondov EÚ a štátneho príspevku a 5% sa podieľala Obec Jakubovany. V prílohe aktuálny pohľad na budovu po rekonštrukcii a popis projektu celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správca webu
obecny urad

Pohľad na budovu: Obecný úrad s kultúrnym domom Jakubovany

V mesiaci jún 2020 bola ukončená akcia "Zateplenie budovy obecného úradu s kultúrnym domom" Jakubovany. Táto akcia bola spolufinancovaná 95% z objemu nákladov z fondov EÚ, štátneho príspevku a 5% sa podielala Obec Jakubovany. V prílohe aktuálny pohľad na budovu po rekonštrukcii, celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správca webu
publicita zrealizovaného projektu

Oznam o projekte: "Zateplenie budovy materskej školy"


ostatné | 30. 3. 2018 | Autor: Správca webu
#

Projekty v obci do roku 2016

V prílohe je zoznam projektov, kde obec Jakubovany spolufinancovala prípravu a realizáciu akcií. Najväčší objem financií obec dostala cez projekty financované z prostriedkov Európskej únie. celý text

ostatné | 30. 5. 2017 | Autor: Správca webu

rok 2015 Projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jakubovany"

V roku 2015 bol zrealizovaný projekt "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Jakubovany" spolufinancovaný z fondov EÚ, keď bolo vymenených 47 svietidiel a doplnených 6 svetelných bodov. Obec tak môže s úsporou svietiť počas celej noci, keď intenzitu svietidiel je možné diaľkovo ovládať. celý text

ostatné | 8. 1. 2016 | Autor: Správca webu

rok 2014 Projekt "Chodník popri miestnej komunikácii a Cykloturistická trasa Jakubovany - Tatranská magistrála - poľné letisko Jakubovany"

v roku 2014 bol zrealizovaný projekt "Chodník popri miestnej komunikácii a Cykloturistická trasa Jakubovany - Tatranská magistrála .poľné letisko Jakubovany". Tento projekt bol spolufinancovaný z EÚ a pri príprave pomáhala Miestna akčná skupina HORNÝ LIPTOV celý text

ostatné | 7. 1. 2016 | Autor: Správca webu